Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
994
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksja, dysortografia i dysgrafia

Propozycja referatu na zebranie dla rodziców dla klas I-III.

Nabycie umiejętności czytania i pisania w toku pierwszych lat nauki szkolnej umożliwia zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia, rozwija intelektualnie, dostarcza przeżyć emocjonalnych i estetycznych i przygotowuje do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym. Problemem staje się sytuacja, gdy uczeń, mimo znacznego wysiłku własnego, rodziców i nauczycieli, nie może nauczyć się czytać i pisać w stopniu zgodnym z oczekiwaniami w stosunku do jego wieku, rozwoju umysłowego i klasy, do której uczęszcza, przyczyny tego zjawiska bywają złożone. Często okazuje się, że są skutkiem fragmentarycznych zaburzeń rozwojowych ucznia, który poza tym prawidłowo funkcjonuje intelektualnie.

W literaturze pedagogicznej zjawisko to często bywa nazywane: dysleksją rozwojową lub specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu albo zaburzeniami rozwoju czynności pisania i czytania.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Jadwiga Antonowicz
Szkoła Podstawowa w Łagowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 56 gości

reklama