Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9924
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program autorski nauczania języków obcych w szkole ponadgimnazjalnej specjalnej

Reforma systemu edukacji w Polsce zapoczątkowana w roku 1999 przyczyniła się do wprowadzenia nauczania języków obcych w szkolnictwie specjalnym ponadpodstawowym: w gimnazjach (wrzesień 1999) oraz w zasadniczych szkołach zawodowych (wrzesień 2002).

Rozpoczynając pracę w ZSZ Specjalnej we wrześniu 2002, stanęłam wobec problemu braku odrębnego programu nauczania języków obcych dla tego typu szkół, a co z tym związane również brakiem odpowiedniego podręcznika. Zaistniała potrzeba dostosowania programu dla szkół średnich (DKOS/4015-63/02) poprzez dokonanie odpowiednich modyfikacji ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów wynikające z ich upośledzenia. W ten sposób napisałam własny program nauczania języka francuskiego dla klasy pierwszej ZSZ Specjalnej, który uwzględnia 70 jednostek lekcyjnych i jest przeznaczony dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym.

Doświadczenie związane z realizacją tego programu w roku szkolnym 2002/2003 pozwoliło mi ocenić na ile jest on efektywny oraz jak należałoby go ulepszyć. Fakt dalszej pracy nad omawianym programem zachęcił mnie do przedstawienia jego efektu końcowego w postaci programu autorskiego. Stąd temat niniejszego opracowania: Program autorski nauczania języków obcych w szkołach ponadpodstawowych specjalnych.

Celem niniejszej pracy będzie więc zaprezentowanie napisanego przeze mnie programu autorskiego w kontekście istotnych założeń oligofrenopedagogiki. Praca ta podzielona jest na dwie części. Część pierwsza omawia założenia teoretyczne dotyczące pracy z uczniem z lekkim niedorozwojem umysłowym. Część druga prezentuje założenia szczegółowe programu. Uzupełnieniem części drugiej są Przekładowe scenariusze lekcji. Zakończenie stanowi refleksja związana z doświadczeniem wprowadzania omawianego programu do nauczania.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Gabriela Kędziorek


Zaświadczenie onlinenumer online: 115 gości

reklama