Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9919
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wykorzystanie zabaw i gier dydaktycznych w zajęciach terapii logopedycznej

Każde dziecko chętnie się bawi, już od pierwszych dni swych narodzin. Z biegiem czasu zmienia się jedynie forma zabawy. Wszelkie zabawy ułatwiają dziecku prawidłowy rozwój- w tym także wymowy.

Zabawa w terapii dziecka z wadą wymowy nie tylko rozbudza zainteresowanie prawidłową mową lecz oddziałuje całościowo na jego rozwój tzn. rozwija wzrok, słuch, dotyk, zdolności manualne, kontakty społeczne, kształtuje zdolności intelektualne, rozbudza i rozwija naturalną ciekawość i chęć poznawania otaczającej go rzeczywistości. Dzięki w/w czynnikom dziecko łatwiej znosić trudy ćwiczeń oraz chętniej bierze w nich udział.

Problematyka zabawy jest szeroko opisywana w literaturze pedagogicznej, a szczególną uwagę zwraca się na jej wartości terapeutyczne. Stwierdzono, że zabawa poprzez swe różnorodne formy wywołuje spontaniczną ciekawość dziecka, aktywizuje go i pobudza do pracy umysłowej.

Organizacja terapii logopedycznej wymaga bardzo dokładnego rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz maksymalnego dostosowania do nich podejmowanych oddziaływań.

Tak więc właściwy dobór zabaw i gier oraz odpowiednia realizacja programu dają dużą szansę sukcesu. Nadanie procesowi uczenia się dziecka charakteru zabawy, choćby tylko okazjonalnie, pomoże mu w przezwyciężeniu licznych trudności, złagodzi wysiłek, pobudzi radość, optymizm i wiarę we własne siły.

Istnieje różnorodny podział zabaw w zależności od występujących w nich cech charakterystycznych. Najczęściej można spotkać w literaturze metodyczno - pedagogicznej podział na:
- zabawy konstrukcyjne
- zabawy tematyczne,
- zabawy ruchowe,
- zabawy dydaktyczne.


REKLAMA

Istotą zabaw konstrukcyjnych, w których dominujące są czynności motoryczne, jest tworzenie ,,dzieła" z dowolnego materiału. Wszystkie zabawy konstrukcyjne rozwijają sprawność manualną dziecka, wyobraźnię przestrzenną, procesy analizy syntezy, pomysłowość i zmysł estetyczny.

Zabawy tematyczne (twórcze) rozbudzają ciekawość poznawczą, rozwijają mowę, myślenie, uczą współpracy w zespole poprzez różnorodne zabawy w role, dramatyzacje, inscenizacje.

Zabawy ruchowe ogólnie rozwijają sprawność motoryczną dzieci i ich aktywność.

Zabawy i gry dydaktyczne określane także jako nauczające (ponieważ zawierają elementy nauczania), wywierają przede wszystkim wpływ na rozwój czynności umysłowych. Do zabaw i gier dydaktycznych zalicza się różnego rodzaju loteryjki, układanki, rebusy, krzyżówki, domina, a także gry planszowe.

W terapii logopedycznej można wykorzystać wszystkie typy gier i zabaw. Będą spełniały rolę dydaktyczną, (szczególnie gdy wykorzystujemy zabawy i gry dydaktyczne) a także motywującą do pracy( dzieci w wieku wczesnoszkolnym uwielbiają rywalizację) spełniając przy okazji inne funkcje rozwojowe( relaksacyjne, rozwoju kontaktów z rówieśnikami, rozwoju wytrwałości, logicznego myślenia).

Z powyższego wynika, że zabawy odgrywają ogromną rolę w procesie psychofizycznego rozwoju dziecka. Oprócz dostarczania chwil radosnych, uczą i kształcą umysł oraz cechy woli i charakteru dziecka. Ponadto zdesydowanie przyspieszają cały proces rozwoju, w tym mowy dziecka.

Niezależnie od tego, czy prowadzone są ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne czy też ćwiczenia w artykulacji trudnych wyrazów i zdań dziecko bawiąc się chętniej i efektywniej uczy się.

W swojej pracy wykorzystuję nie tylko typowe domina, loteryjki obrazkowe czy układanki. Z pozoru "niedydaktyczne" gry np. spadające małpki, układanki z klocków, wyścig samochodowy, rzuty do celu, budowanie farmy i.t.p. stają się motorem napędzającym do sumiennej a co najważniejsze- efektywnej pracy. Dziecko uczy się poprzez zabawę czy grę. Jest skupione zarówno na nauce jak i na zabawie. W końcu poprzez niestaranne wykonywanie ćwiczeń traci szansę na wygraną w grze.

Tak więc zamiast zmuszać dziecko do wyczerpujących i przykrych ćwiczeń - lepiej zorganizować ciekawą, o wiele mniej nużącą zabawę. Na takie "lekcje" dziecko będzie czekało z niecierpliwością, zdobyte w ich trakcie wiadomości niepostrzeżenie utrwalą się, a umiejętności i sprawności - udoskonalą i zautomatyzują.

Ewa Socha
Szkoła Podstawowa
im. Obrońców Wybrzeża
w Żukowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 54 gości

reklama