Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9891
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Inteligencja, zdolności i aktywność twórcza przejawiane przez uczniów a sposoby ich percypowania przez nauczycieli - próba syntezy dwóch perspektyw

Ustalenia terminologiczne i ich implikacje dla relacji uczeń - nauczyciel

Pojecie inteligencji od lat wzbudza wiele kontrowersji. Mnogość istniejących teorii psychologicznych inteligencji świadczy tak o chęciach dobrnięcia do jej istoty, jak i o niemożności (przy dzisiejszym stanie wiedzy) jasnego sprecyzowania, które osoby uznać za wybitne inteligentne, a która nie. Nie inaczej jest ostatnimi laty z podejmowanymi próbami określenia, czym jest twórczość, jakie działanie człowieka można uznać za twórcze, a jakie już nie, gdzie przebiega ta trudna do uchwycenia granica. Niemniej stawiam sobie za cel określenie zależności między inteligencją uczniów, ich zdolnościami i przejawianymi zachowaniami twórczymi a sposobem odbioru tych cech przez nauczycieli. Postaram się również zgłębić problem przystawalności działań podejmowanych przez nauczycieli do wyżej wymienionych aspektów poznawczego funkcjonowania uczniów.

Z racji istnienia wielu koncepcji dotyczących omawianych przeze mnie zagadnień chciałabym we wstępie pracy odwołać się do kilku z nich, co pozwoli mi na pewną systematyzację, a także na uszeregowanie informacji od najmniej do najbardziej ważnych i pożytecznych ze względu na omawiany problem. Zarówno inteligencja, jak i zdolności oraz twórczość to konstrukty teoretyczne powstałe i funkcjonujące na gruncie psychologii, toteż w pierwszej części mojej pracy będę korzystała głównie z ustaleń tej dyscypliny nauki i posiłkowała się jej badaniami, ale postaram się również uwzględnić wzajemne związki pedagogiki i psychologii oraz wskazać, jakie korzyści płyną z zastosowania wiedzy z zakresu psychologii w szkołach, w relacjach między nauczycielami a uczniami.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Anna Kołodziej


Zaświadczenie onlinenumer online: 30 gości

reklama