Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9889
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rozumienie pojęcia kariery zawodowej, typ wykonywanego zawodu oraz możliwoœci autoprezentacyjne studentów jako wyznaczniki sukcesu zawodowego

Znajdujące się w temacie odbywającej się właśnie konferencji słowa-klucze: "przedsiębiorczość", "aktywność" i "sukces" skłaniają mnie do pewnych uściśleń terminologicznych. We wstępnie artykułu chciałabym zaprezentować sposób rozumienia tych pojęć, który będzie podstawą do dalszych rozważań. Ponadto językowy obraz świata przedsiębiorczości, istniejący w umysłach studentów, stanowi w moim przekonaniu jedną z determinant postrzegania własnego życia zawodowego i przeszłego sukcesu.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego przedsiębiorczość to "zdolność do tego, żeby być przedsiębiorczym: posiadanie ducha inicjatywy; obrotność; rzutkość; zaradność". Człowiek przedsiębiorczy z kolei skory jest do podejmowania różnych spraw, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu i handlu; cechuje go pomysłowość i zaradność. (Szymczak, 1999, t. 2, s.924).


REKLAMA

Z kolei Griffin konstatuje: "Przedsiębiorczość jest procesem organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka. Przedsiębiorcą jest ktoś, kto podejmuje działania określone mianem przedsiębiorczości. (...) Aby można było mówić o przedsiębiorczości, potrzebne są (...) wszystkie wymienione elementy." (Griffin, 2000, s.730).

Podobnie jak Griffin Katarzyna Kaczmarczyk pisze, że przedsiębiorczość rozumiana jest jako podejmowanie działalności gospodarczej i jej efektywne prowadzenie w warunkach ryzyka i konkurencji. Podkreśla, iż "istota przedsiębiorczości tkwi w między innymi w kreatywności, innowacyjności i skłonności do podejmowania ryzyka." (Kaczmarczyk, 2008, s.9). Autorka ta pisze jednocześnie, że "pojęcie przedsiębiorczości wraz z identyfikacją natury i cech przedsiębiorcy budziło i wciąż budzi wiele kontrowersji. Nadal podejmowane są próby konceptualizacji fenomenu przedsiębiorczości, tłumaczone tym, że dotychczas nie stworzono jej odpowiedniej i użytecznej definicji..." (Kaczmarczyk, 2008, s.9). Istniejące konceptualizacje terminologiczne można sklasyfikować w kilka kategorii. Najbliższa mojemu sposobowi myślenia jest kategoria definicji przedsiębiorczości, które koncentrują się na cechach osobowych określonych jednostek i personalnej charakterystyce przedsiębiorcy. Definicje te kładą szczególny nacisk na psychologiczne (tj. kreatywność, potrzeba osiągnięć, skłonność do ryzyka itp.) i socjologiczne (np. uwarunkowania rodzinne i środowiskowe, rodzaj i przebieg edukacji) źródła przedsiębiorczości. (Kaczmarczyk, 2008, s.10)

Na stanowisku jeszcze szerszego rozumienie tego pojęcia stoją psychologowie pracy i organizacji, mówiąc, że przedsiębiorczość to "rodzaj aktywności, który wyraża się w tworzeniu czegoś nowego, a zarazem mającego określoną wartość. (...) Tak rozumiana przedsiębiorczość może być realizowana niemal w dowolnej dziedzinie: w gospodarce, w nauce, wychowaniu czy polityce. Jeżeli realizowana jest w sferze gospodarczej, to osobę realizującą taką działalność nazywa się tradycyjnie przedsiębiorcą." (Tyszka, 1997, s.358). Ale przedsiębiorczość może być rozumiana również jako cecha określonych osób: zdolność do inicjowania i realizowania nowych, ryzykownych działań. W tym rozumieniu przedsiębiorczy będzie nie tylko człowiek, który podejmuje się prowadzenia własnej firmy, ale kierownik produkcji, który zmienia profil przedsiębiorstwa, dopasowując go do potrzeb rynku, naukowiec, który podejmuje nowy kierunek badań, polityk zakładający nową partię (Ibidem) czy nauczyciel propagujący efektywne metody nauki wśród swoich podopiecznych.

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Anna Kołodziej


Zaświadczenie onlinenumer online: 45 gości

reklama