Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9886
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Samorządy szukają pieniędzy w kieszeniach nauczycieli

Samorządy szukają pieniędzy w kieszeniach nauczycieli, usiłują narzucić swoje restrykcyjne propozycje funkcjonowania i finansowania oświaty w Polsce. Na tym etapie jest to już prawie – samorządowa wojna przeciwko nauczycielom - mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Związek oczekuje od MEN ustosunkowania się do samorządowych propozycji zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela. Zaapelował też do ministerstwa edukacji o zawieszenie rozmów ws. Karty Nauczyciela.


REKLAMA

16 lipca br. ministerstwo edukacji zainicjowało rozmowy ws. ewentualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Do tej pory odbyły się spotkania dotyczące: urlopów, wynagrodzeń i kształcenia nauczycieli.

W czasie tzw. rozmów karcianych mamy do czynienia z brakiem stanowiska ministerstwa w sprawach objętych tematyką dyskusji, w tym propozycji samorządów; zmienną postawą przedstawiciela ministerstwa edukacji podczas rozmów, a także z brakiem wizji ministerstwa w sprawie przyszłego kształtu pragmatyki nauczycielskiej – mówił prezes ZNP. Dodał, że Związek z powagą traktuje prowadzone rozmowy, jednak nie może się zgodzić na przyjętą przez resort edukacji rolę arbitra pomiędzy stroną samorządową a stroną związkową.

Na ostatnim spotkaniu strona samorządowa przedstawiła bardzo radykalne propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela, proponując m.in.:
- ograniczenie obowiązywania ustawy Karta Nauczyciela tylko do nauczycieli i wychowawców,
- odstąpienie od nawiązywania stosunku pracy na podstawie mianowania, zatrudnianie nauczycieli kontraktowych wyłącznie na umowy na czas określony,
- likwidację dodatku uzupełniającego,
- zwiększenie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalanie przez organ prowadzący m.in. pensum nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
- zniesienie limitu liczby uczniów w szkołach przekazywanych do prowadzenia innym podmiotom oraz wymogu uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przy przekazaniu szkoły.

Propozycje samorządów są coraz bardziej radykalne i nastawione wyłącznie na oszczędności, bo część gmin i powiatów ma problemy finansowe, ale nie z powodu edukacji – komentuje prezes ZNP.

I dodaje: - Samorządy szukają pieniędzy w kieszeniach nauczycieli i wydatkach związanych z prowadzeniem szkół. Usiłują narzucić swoje restrykcyjne propozycje funkcjonowania i finansowania oświaty w Polsce. Uważamy, że na tym etapie jest to już prawie – samorządowa wojna przeciwko nauczycielom.


REKLAMA

Prezes ZNP podkreślił, że propozycja samorządowców pozwala m.in. na przekazywanie innym podmiotom każdej szkoły, bez względu na liczbę uczniów (dziś można to zrobić, jeśli liczba uczniów nie przekracza 70 osób).

Projekt samorządów poprzez komercjalizację szkół zmierza do ich prywatyzacji. Co to oznacza dla rodziców i nauczycieli? Dla kilku milionów rodzin oznacza przeniesienie ciężaru finansowania edukacji na ich portfele. Skoro bowiem nie da się utrzymać szkoły, oszczędzając na płacach nauczycieli, woźnych i sprzątaczek, to trzeba będzie sięgnąć do kieszeni rodziców. Nie po to bowiem gmina przekazuje szkołę fundacji, stowarzyszeniu czy związkowi wyznaniowemu, by potem finansować jej remont czy bieżące utrzymanie – mówił szef ZNP.

Prezes Związku podkreślił, że dziś to ministerstwo edukacji odpowiada za politykę państwa w zakresie oświaty i wychowania. - Uważamy, że dystansowanie się MEN od rozmów dotyczących pragmatyki nauczycielskiej i – coraz bardziej widoczna – próba przeniesienia na samorządy terytorialne odpowiedzialności za całość funkcjonowania szkół, w tym zwłaszcza w kwestiach dotyczących warunków pracy szkół i nauczycieli oznacza stworzenie kilkuset, a nawet kilku tysięcy systemów oświaty i wychowania w Polsce – mówił.

Jest to działanie niezgodne z Konstytucją RP, szkodzące nie tylko pracownikom oświaty, ale przede wszystkim uczniom i wychowankom. Dlatego ZNP oczekuje zajęcia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej stanowiska w zakresie spraw będących przedmiotem negocjacji i samorządowych propozycji. W związku z tym, zaapelowaliśmy do minister edukacji Krystyny Szumilas o przesunięcie kolejnego spotkania, planowanego na 18 września i ustalenie terminu tego spotkania po 25 września br. Tego dnia zbiera się Zarząd Główny ZNP, który dokona oceny dotychczasowego przebiegu rozmów i stanowiska MEN oraz dalszego zaangażowania ZNP w toczącą się debatę.

Źródło: PAP, ZNP

redakcja


Zaświadczenie onlinenumer online: 183 gości

reklama