Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9825
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program profilaktyki "Przeciwdziałanie agresji w szkole"

Program Profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą wspólną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak każdego nauczyciela. Działania edukacyjne będą obejmować uczniów, nauczycieli i rodziców. Celem programu będzie pozyskanie rodziców uczniów jako sojuszników w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole.


REKLAMA

Na rozwój osobowości dzieci i młodzieży wpływa wiele czynników, a głównie: dziedziczność, aktywność własna jednostki, szeroko pojętego środowiska, szkoły, innych celów oraz różnych celowo organizowanych instytucji: przedszkola, kościół, placówki kulturalne. Silny wpływ, jak wykazują liczne obserwacje i badania wywierają środki masowego przekazu. Agresja i przemoc to problem, który narasta w wielu szkołach. Uczniowie rozwiązują konflikty często poprzez spory, wyzwiska, kłótnie i bójki. Przemoc narusza jednak podstawowe prawo każdego dziecka do życia w poczuciu bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Szczególną rolę w kształtowaniu pozytywnych postaw społeczno-moralnych dzieci i młodzieży ma do spełnienia szkoła. Wykorzystując zdobyte doświadczenia, biorąc pod uwagę wymogi i możliwości środowiska. Każda szkoła powinna wypracować własne sposoby, które będą podstawą programów profilaktycznych.

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Agata Majda
Pracownia Terapeutyczna ALFA
w Olkuszu


Zaświadczenie onlinenumer online: 68 gości

reklama