Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9784
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Korekcja w nauczaniu języków obcych

Błąd - wielowymiarowość znaczeniowa tego określenia sprawia, że nie tylko w życiu codziennym ale też w każdej z dziedzin zdefiniowanie tego co jest błędem jest bardzo trudne. Zazwyczaj każdy człowiek inaczej definiuje pojęcie błędu. To co bywa rażącym błędem dla jednego, dla drugiego jest lapsusem językowym lub czymś zupełnie niezauważalnym.

Tak też zagadnienie błędu dzieli metodyków nauczania języka obcego. Istnieje wiele poglądów popartych różnorakimi doktrynami metodycznymi na sposób traktowania błędu w nauczaniu języka obcego. W metodach niekonwencjonalnych błąd jest pożądany jako świadectwo rozwoju językowego ucznia. Podczas gdy w metodach konwencjonalnych jest niedopuszczalny.


REKLAMA

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia nauczyciela języka obcego jest sposób reakcji na błąd popełniany przez ucznia. Z uwagi utrwalanie błędnych wypowiedzi niezbędnym jest korygowanie uczniów, jednak sposób korekcji nie może zniechęcać ucznia, który spontanicznie reaguje na korektę. Nie jest to również łatwe z punktu widzenia nauczyciela, który w ułamku sekundy musi podejmować decyzje i to trafne, ponieważ znów jego błąd może stanowić nieodwracalny ślad np. w konotacji znaczeniowej ucznia. W przyszłości taki błąd może przysporzyć wiele problemów.

Podobnie jak wiele jest teorii błędu, tak też wiele jest metod ich korygowania. Nauczyciel ma pełną paletę metod korygowania, jednak podmiot na jaki nimi oddziałuje może różnorako reagować. Im bardziej znane są nauczycielowi metody, tym łatwiej jest mu dobrać właściwą dla danego ucznia. Dodatkowo nauczyciel musi mieć doskonałe "rozpoznanie" w zakresie preferencji i możliwości uczniów. Biorąc pod uwagę praktyczne aspekty nauczania języka obcego nie jest to łatwe.

Niezależnie od używanych metod rezultaty Są różne, a problem błędu pozostaje sprawa otwarta. Z jednej strony, korekcja bezpośrednia, nie jest zalecana z psychologicznego punktu widzenia, zwłaszcza w początkowej fazie uczenia się. Z drugiej strony, nie oznacza to, ze należy korekcje odrzucić w ogóle. Przeciwnie odpowiednia korekcja daje uczniowi ochotę na komunikacje i wyzwala go z obaw, które jej towarzysza. W rzeczywistości błędy Są dowodem, ze uczeń używa swojego języka, i ze jego system myślenia się aktywizuje.

Aby rozwiązać ten problem, którym wszyscy uczący się interesują, wydaje się, iż błąd musi przestać być traktowany jako wróg. Należy tez podkreślić istotna role nauczyciela, który jest wzorem dla uczniów, i który zazwyczaj ich poprawia i wspomaga w rozwoju. Chodzi o to, by pomagać uczniom i kierować ich energie w kierunku tego, co można logicznie zaakceptować.

Każdy ma wrodzona chęć uczenia się. A zatem nauczyciel powinien zrobić wszystko, aby te chęci obudzić w uczniach i aby błędy nie pojawiały się zbyt często.

Renata Bałys


Zaświadczenie onlinenumer online: 30 gości

reklama