Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9752
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Znaczenie systemu kar i nagród w wychowaniu rodzinnym dziecka

Roli oraz skuteczności nagrody i kary poświęcono wiele badań wykrywających szczegółowe zależności.

W nauczaniu i wychowaniu za najbardziej korzystne można uznać takie postępowanie, w którym operuje się zarówno nagrodami jak i karami. Mniej korzyści daje wyłączne stosowanie nagród, jeszcze mniej wyłącznie kar.

Kary i nagrody sterują działaniem człowieka, dostarczając mu informacji o wynikach czynności. Nagroda informuje o sukcesie: człowiek wówczas nie ma powodu do zmiany swego działania. Kara informuje o porażce, skłania do skorygowania czynności i zmiany zachowań, choć może też obniżyć siły dążenia do osiągnięć.


REKLAMA

Największe korzyści wynikające z łącznego posługiwania się nagrodami i karami, można wyjaśnić największą częstością i różnorodnością nagród i kar. Utrwala się zachowanie pożądane i hamuje (choćby okresowo) zachowania niepożądane.

W przypadku operowania samymi nagrodami następuje utrwalenie się zachowań pożądanych, nie są natomiast tłumione zachowania niepożądane.

Gdy operuje się tylko karami następuje tylko tłumienie (często wyłącznie okresowe) zachowań niepożądanych. Szczególnie niekorzystny wpływ mają kary naruszające nietykalność i godność osobistą.

Nagrody i kary odgrywają szczególnie ważną rolę w procesie wychowania, we wzmocnieniu pozytywnym lub negatywnym zachowań człowieka. Kary powinny przyczyniać się do eliminowania zachowań niepożądanych, niezgodnych z celami wychowania.

W świetle rozmaitych teorii uczenia się, kwestia nagród i kar przy utrwalaniu lub eliminowaniu czynności okazała się bardzo złożona i kontrowersyjna. Dużo sporów toczy się wokół skuteczności karania.

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Joanna Kamer


Zaświadczenie onlinenumer online: 48 gości

reklama