Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9727
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Alkohol jako przyczyna - alkoholowego zespołu płodowego (FAS)

Większość młodych ludzi pytana o syndrom "FAS" nie ma pojęcia co się pod tym terminem kryje. Jak można zauważyć wiele ludzi coraz częściej sięga po alkohol, który może stanowić zarówno ucieczkę od rzeczywistości jak i sposób na życie. Problemem jest nikła świadomość ludzi odnośnie negatywnych skutków jakie alkohol wywiera na dziecko w czasie ciąży. Dlatego, też ważne jest nieustanne podkreślanie szkodliwości alkoholu zwłaszcza dla matek będących w ciąży.


REKLAMA

Często można usłyszeć, że nawet ginekolodzy zalecają picie jednej lampki czerwonego wina, która nie zaszkodzi kobietą w ciąży. Jest to tzw. "mit" z którym walczy kampania społeczna "ciążą bez alkoholu". Celem owej kampanii jest uświadomienie kobietom ciężarnym faktu, iż nawet wypicie niewielkiej ilości alkoholu może spowodować nie odwracalne zmiany w układzie nerwowym dziecka, zaburzenia rozwojowe, które są wynikiem właśnie kontaktu z alkoholem. Gdy matka wypija alkohol, dziecko jeszcze nienarodzone "wypija" go również razem z matką. Jednak różnica jest taka, że u matki alkohol z organizmu jest wyeliminowany przez wątrobę, a u dziecka taki mechanizm obronny nie występuje.

W licznych badaniach przeprowadzonych przez amerykańskich badaczy zauważono, iż alkohol ma szkodliwe działanie na rozwój płodu. Może być ono bezpośrednie - niszczenie i zabijanie rozwijających się komórek płodu, a także pośrednie - upośledzanie czynnościłożyska. Najbardziej narażony jest płód na szkodliwe działanie alkoholu w I trymestrze ciąży, ponieważ właśnie wtedy zaczynają kształtować się pierwsze narządy, układ nerwowy. Jednak ważne jest tutaj podkreślenie iż mózg rozwija się przez cały okres ciąży i narażenie go na działanie alkoholu w dowolnym momencie ciąży może wpłynąć na jego rozwój. Natomiast to czy dane dziecko będzie miało charakterystyczne cechy dla zespołu FAS zależy od ilości wypijanego alkoholu

Terminem FAS opisuje się szereg fizycznych i umysłowych zaburzeń, będących rezultatem działania alkoholu na dziecko w okresie prenatalnym. Zaburzenia te mogą wyrażać się jako opóźnienie umysłowe, dysfunkcje mózgu, anomalie rozwojowe, problemy w uczeniu się a także o charakterze psychicznym i społecznym.

Dzieci, które były narażone na szkodliwe działanie alkoholu w okresie prenatalnym wyróżniają pewne cechy takie jak: niski wzrost, mała masa urodzeniowa, występują liczne cechy dymorficzne(szeroko rozstawione oczy, szeroko rozstawione szpary powiekowe, brak rynienki nosowej, krótki zadarty nos, słabo rozwinięta żuchwa itp.) Występują także objawy wtórne czyli trwające przez całe życie takie jak: impulsywność, dzieci te często popadają w depresje, zdarzają się ucieczki z domu, bezdomność, kradzieże.

Jak widać występuje szerokie spectrum zaburzeń u dzieci z FAS. Dlatego też, uważam, że trzeba podnosić ciągle świadomość młodych ludzi ale i całego społeczeństwa. Młodzi ludzie stoją u progu dorosłości często ich niewiedza związana jest z tym, że nie są oni na etapie planowania rodziny ale też dlatego, że w szkole nie jest mówione o problemach tego typu. A społeczeństwo nie reaguje na ten problem. Nie tak dawno przeprowadzałam badania, pytałam się młodych ludzi m.in. czy zawracają uwagę gdy widzą kobietę ciężarną pijącą alkohol. Bardzo dużo młodych ludzi odpowiedziało, że nie zwracają uwagi, gdyż najczęściej są to osoby obce. Panuje powszechna "znieczulica" i nie da się zaprzeczyć tego faktu.

Dlatego warto robić wszystko by ta świadomość społeczeństwa była stale podnoszona. Bo jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi nie tylko za nasze życie ale i tych istot nienarodzonych.

Patrycja Tyczewska


Zaświadczenie onlinenumer online: 208 gości

reklama