Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9685
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wspieranie dzieci w procesie rozwoju kompetencji społecznych

Wspierać znaczy pomagać, ułatwiać, naprowadzać, wskazywać, doradzać, podpowiadać, zachęcać, ukierunkowywać, upewniać, rozbudzać wiarę w powodzenie, aprobować, podtrzymywać na duchu .

Wspomaganie jest natomiast oddziaływaniem na dziecko w sposób okazjonalny, stosowane jest z przerwami i odpowiednim zapotrzebowaniem.


REKLAMA

W prawidłowym przebiegu rozwoju dziecka, kształtowaniu poszczególnych cech jego osobowości oraz rozwijaniu kompetencji społecznych doniosłą rolę odgrywa rodzina dziecka i w drugiej kolejności środowisko przedszkolne, które dzięki swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej determinuje jego rozwój. Najważniejsza jest współpraca miedzy jednym i drugim środowiskiem. Zadaniem przedszkola jest tworzenie optymalnych warunków do rozwijania możliwości każdego wychowanka poprzez świadomą obserwację jego aktywności i potrzeb, dostarczanie mu bodźców stymulujących, a także korygowanie braków wywołanych niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. W przedszkolu dziecko staje się częścią uporządkowanej grupy społecznej, w której obowiązują wszystkich te same zasady i reguły, dzięki której buduje swoją wiedzę o bliższym i dalszym środowisku oraz konstruuje swój indywidualny i wyjątkowy obraz świata i siebie samego, przygotowując się stopniowo do podejmowania samodzielnych i efektywnych działań. Wychowawca w przedszkolu ma do spełnienia ważną rolę, ponieważ zazwyczaj jest dla dziecka osobą znaczącą. Od tego, w jaki sposób będzie się zachowywał i jak będzie wspomagał rozwój wychowanków, zależy w dużej mierze proces prawidłowego kształtowania ich osobowości.

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Anna Bielinska


Zaświadczenie onlinenumer online: 119 gości

reklama