Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9459
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt edukacyjny "Mały aktor"

Projekt przeznaczony jest w szczególności dla uczniów klas 1-3 z niepełnosprawnością intelektualną.

Praca metodą projektu daje szerokie możliwości sprzyjające wielostronnemu uczestnictwu dziecka w działaniu, przeżywanie i poznawanie otaczającego świata. Uczniowie uczestniczyli już w różnego rodzaju przedstawieniach, chodzili na spektakle do teatru, oglądali widowiska przedstawiane przez rówieśników oraz oczywiście sami przygotowywali występy artystyczne. Projekt "Mały aktor" ma jeszcze bardziej wzbudzić w uczniach zainteresowanie teatrem. Nasze działania są realizacją wizji dotyczącej uwrażliwienia wychowanków na otaczający świat.


REKLAMA

Udział wychowanków w tych zajęciach jest sposobem na kształcenie ich zainteresowań, zamiłowań i trwałego zapotrzebowania na kontakt ze sztuką. Jest również okazją do usprawniania różnego rodzaju deficytów rozwojowych wynikających między innymi z niepełnosprawności intelektualnej. W teatrzyku uczestniczą dzieci zarówno nieśmiałe, zahamowane jak też nadpobudliwe psychoruchowo, dzieci z wadami wymowy, zaburzeniami sprzężonymi, czy innymi niepełnosprawnościami. Poprzez wspólną zabawę i pracę staramy się rozbudzać to, co jest indywidualne, niepowtarzalne w każdym dziecku, ukazywać dobre strony jego osobowości. Praca teatralna integruje różne obszary aktywności młodego człowieka poprzez słowo, gest, ruch, taniec, muzykę, plastykę. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków do swobodnej realizacji tych form ekspresji.

Praca teatralna z dzieckiem niepełnosprawnym ma ogromne walory wychowawcze, kształcące, a czasami wręcz terapeutyczne. W czasie prób pogłębia się nasza znajomość z dziećmi. Jest to okazja do poznania ich temperamentów, marzeń, zamierzeń, codziennych zmartwień i kłopotów, sposobu reagowania w różnych sytuacjach. Poczucie wspólnej odpowiedzialności, samodyscyplina, koncentracja uwagi, konieczność pamięciowego opanowania tekstu - szczególnie trudna dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, radzenie sobie z sytuacją stresową w czasie przedstawienia sprawia, że zajęcia teatralne są znakomitym treningiem emocji, zachowań społecznych oraz innych sprawności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w środowisku. Teatrzyk jest również szansą na odniesienie sukcesu przez dzieci mające trudności wykazaniem się w innych dziedzinach. My często odkrywamy prawdziwe talenty aktorskie, a nasi podopieczni przeżywają poczucie spełnienia, bycia kimś znaczącym i zdolnym do dokonywania wspaniałych rzeczy.


REKLAMA

Ukoronowaniem pracy nad spektaklem jest występ przed publicznością, która "będzie biła nam brawa". Przedstawienia prezentujemy przed naszą społecznością szkolną, jak też w zaprzyjaźnionych przedszkolach i szkołach. Praca teatralna z dzieckiem niepełnosprawnym to ciągłe poszukiwanie inspiracji, nowych rozwiązań, wybieganie poza codzienną życiową rutynę. Najważniejsze jest jednak ujawnianie twórczych możliwości dzieci i wykorzystanie ich niezwykłych i odmiennych talentów w kontakcie ze sztuką.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 21 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Joanna Urbaniak
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
w Poznaniu


Zaświadczenie onlinenumer online: 124 gości

reklama