Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
943
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć pozalekcyjnych kółka muzyczno - tanecznego dla klas III

Cel główny :
- stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej - odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej.

Cele szczegółowe:
- umożliwianie rozwoju zdolności muzycznych i umiejętności muzycznych,
- wdrażanie do świadomego opanowania całego aparatu ruchowego,
- kształcenie estetyki ruchu,
- rozwijanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego i zbiorowego,
- rozwój osobowości dziecka o korelację działań i przeżyć muzycznych,
- kształtowanie umiejętności działań rozplanowania ruchu w przestrzeni.

Formy:
- ćwiczenia muzyczno - ruchowe,
- ruch przy muzyce,
- ekspresja ruchowa,
- ćwiczenia mowy i głosu,
- śpiew,
- gra na instrumentach.

(...)

Pełna publikacja (ramowy układ zajęć) dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

mgr Mariola Hoffmann
mgr Małgorzata Krawętkowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 136 gości

reklama