Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
940
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Formy pracy z uczniem zdolnym

Praca z uczniem zdolnym odbywać się musi na każdej lekcji, ale głównie na zajęciach pozalekcyjnych. Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań. Zajęcia pozalekcyjne pozwalają nauczycielowi lepiej poznać uczniów, ich zdolności i predyspozycje. Wspólna praca nauczyciela i ucznia na zasadach partnerskich przynosi korzyści: uczniowie są zainteresowani przedmiotem, uczą się chętniej, a na lekcjach są efektywniejsi. W pracy koła należy skupić uwagę na zagadnieniach mających związek tematyczny z materiałem programowym oraz problemach dotyczących różnych i ciekawych pojęć oraz doświadczeń, z którymi uczniowie nie zetkną się w normalnym toku nauki.

Praca koła nie powinna być przedłużeniem tradycyjnych metod i form lekcji. Potrzebna jest tu swoboda, samodzielność, właściwy klimat, dyskretne kierowanie przez nauczyciela rozwojem ucznia, jego zdolnościami i zainteresowaniami.

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach realizowana jest głównie w formie pracy indywidualnej. Jest to optymalna forma pozwalająca precyzyjnie dobrać treść i dostosować tempo uczenia się.

Główne cele mojej pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie to:
- zdiagnozowanie klasy pod względem ich zdolności, zainteresowań oraz problemów ich dotykających,
- zadawanie dodatkowych zadań podczas prac klasowych i domowych
- korygowanie błędów kolegów (szukanie błędów w rozumowaniu),
- prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji (czasami przygotowanie całej lekcji),
- obsługa sprzętu (drukarka, skaner, aparat cyfrowy) wspomaga rozwój samodzielności
- zachęcanie do czytanie fachowych czasopism,
- zwiększanie wymagań, co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi,
- organizowanie konkursów w rozwiązywaniu zadań trudniejszych.
- samodzielne poznawanie przez ucznia nowego materiału (ewentualne niejasności konsultuje z nauczycielem).
- przekazywanie uczniów słabych uczniom zdolnym pod opiekę stałą lub doraźną, powierzają przewodnictwo w grupach lekcyjnych oraz wdrażają uczniów do roli asystenta.

Innymi formami pracy z uczniem zdolnym są :
- praca w grupach o podobnym poziomie uzdolnień, gdzie zadawane są zadania trudniejsze dla grup zdolniejszych,
- praca w grupach, w których uczniowie uzdolnieni pełnią rolę liderów, a praca może być formą konkursów.

Na zajęciach pozalekcyjnych proponuję:
- wykonywanie pomocy dydaktycznych - w formie prezentacji lub strony www,
- przygotowanie przez uczniów nagrań, prezentacji multimedialnych zawierających rozszerzony materiał programowy,
- współtworzenie szkolnej strony www zawierającej aktualności z życia szkoły za pomocą nowych programów i technologii (Macromedia Flash ).
- przygotowanie do konkursów i informatycznych poprzez poznawanie nowego, nie objętego programem materiału,
- proponowanie uczniom nowinek książkowych, ciekawych programów w Internecie, kursów metodą online, ciekawych adresów stron internetowych oraz innych źródeł do wykorzystania.

Efekty działań - uczeń potrafi:
- samodzielnie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach,
- ma rozbudzoną potrzebę samorealizacji (bierze udział w konkursach, olimpiadach),
- potrafi i chce samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy,
- w pełni wykorzystać swoją wiedzę i pomaga innym w rozwiązywaniu problemów,
- bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły.

Aleksandra Sławińska
Gimnazjum Nr 2 w Szczecinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 95 gości

reklama