Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
939
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcji języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum

Zapis o technologii informacyjnej z "Podstawy programowej" zobowiązuje każdego nauczyciela do stosowania komputera jako narzędzia pracy a także w pracy z uczniami. Początki stosowania TI na lekcjach z innych przedmiotów nie są łatwe, ale z pomocą nauczyciela informatyki nie jest to takie trudne. Przygotowane lekcje w sposób prosty i naturalny wykorzystują komputer w nauczaniu. Doświadczenie nauczycieli informatyków może być pomocne nauczycielom, szczególnie tym, którzy są na początku swojej przygody z komputerem.

Lekcje na przykład języka niemieckiego w pracowni komputerowej można zacząć od lekcji z edytorem tekstu. Uczeń pisząc tekst komputerowo robi to dokładniej, a przy tym może poprawiać swe błędy tak, że wydrukowana praca jest ładna i estetyczna. Ucząc języka niemieckiego koniecznie w pracowni komputerowej trzeba przedstawić uczniom sposób uzyskiwania czcionki z niemieckimi literami. Cała klasa została podzielona na zespoły dwuosobowe (dwie osoby przy jednym stanowisku komputerowym). Taki sposób pracy umożliwia prowadzenie lekcji przy różnym poziomie zaawansowania przez daną grupę uczniów.

Uczniowie otrzymali przykłady zróżnicowanych tekstów z życzeniami w języku niemieckim. Mniej zaawansowani mogli modyfikować przygotowane dla nich teksty a bardziej zaawansowani, tworzyć własne. Niektórzy uczniowie najpierw przygotowali tekst życzeń na brudno a potem realizowali je przy komputerach, inni od razu tworzyli kartki z życzeniami w edytorze tekstu. Po wspólnej korekcie błędów wraz z nauczycielem języka niemieckiego należało graficznie rozplanować tekst, a następnie dobrać odpowiednią ilustrację. Każda z grup musiała opracować dwie strony zaproszenia lub karty z życzeniami. Stronę tytułową (zewnętrzną) oraz właściwą (wewnętrzną). Po tych działaniach każda grupa uczniów przedstawiła swoją pracę klasie, a najlepsze zostały wydrukowane.

Doświadczenia z przeprowadzonych lekcji wskazują, że uczniowie na lekcjach z komputerem pracują chętniej, łatwiej jest kierować pracą uczniów na dwu poziomach zaawansowania, poznają też komputer jako narzędzie o różnorodnym zastosowaniu.


REKLAMA

Przedstawione powyżej przykłady zastosowania Internetu na lekcjach języka niemieckiego mogą być z powodzeniem wykorzystane do nauki wszystkich języków obcych. Zachęcam wszystkich nauczycieli do wykorzystania tych możliwości, gdyż nie mamy tylko nauczyć przedmiotu, którego uczymy, ale również naszym zadaniem jest przygotować młodego człowieka do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Przedstawione przez uczniów prace wypadły dobrze, uczniowie wykazali się umiejętnością obsługi komputera. Wykonane prace miały dobrą szatę graficzną, wykorzystywały informacje uzyskane podczas wcześniejszych lekcji informatyki. Od strony TI prace zostały przygotowana zgodnie z możliwościami i umiejętnościami uczniów. Praca przy kartach i zaproszeniach rozwijała ich zainteresowania (języka niemiecki) i doskonaliła posiadane umiejętności (informatyka). Uczniowie uczyli się korzystać w sposób świadomy z dostępnego oprogramowania, próbowali selekcjonować i przetwarzać teksty do swoich potrzeb.

Podczas lekcji zauważyłam, że uczniowie nie potrafią jeszcze dobrze dobrać odpowiedniego otaczania tekstu do rysunku lub zdjęcia, tzn. zmieniając położenia zdjęcia, uciekał tekst, ale były też prace bardzo dobre, do których uczniowie byli przygotowani doskonale. Prawidłowo ustalili układ strony, dzielili ją na kolumny, dobrze dobierali otaczanie rysunku tekstem, pomysłowo i efektownie dobierali grafikę. Po wystąpieniu wszystkich uczniów przekazałam im swoje uwagi.

Była to kolejna lekcja przedmiotowa z wykorzystaniem TI w naszej szkole, z którego uczniowie wywiązali się bardzo dobrze.

Podczas samodzielnych prezentacji wykazali się wiedzą i umiejętnościami z zakresu TI. Mam nadzieję, że zdobyte teraz przez uczniów doświadczenie zaowocuje w następnych etapach kształcenia. A oczekiwane i poddawane ocenie umiejętności uczniów: potrafimy wspólnie zaplanować i wykonać zaproszenie, kartę z życzeniami wypełnili celująco.

Podczas omawiania lekcji z obserwatorami zajęć zaproponowano, aby sprawozdanie z tego przedsięwzięcia było przedstawione na radzie pedagogicznej w celu zachęty innych nauczycieli do takich działań.

Pełna publikacja zawiera również scenariusz lekcji języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum z zastosowaniem technologii informacyjnej.
Temat: Einladung, Glüchwunschkarte.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Aleksandra Sławińska
Gimnazjum Nr 2 w Szczecinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 214 gości

reklama