Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9348
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Charakterystyka szkockiego systemu opieki nad osobami z trudnościami w uczeniu się

Na samym początku należy wyjaśnić termin "trudności w uczeniu się (learning disabilities)", który jest kluczowy. Najogólniej można powiedzieć, iż jest to zespół zaburzeń obejmujący dysleksję, dysortografię, dysgrafię oraz dyskalkulię. Osoba cechuje się znacznymi kłopotami w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania, rozumowania/myślenia a także zaburzeniami zdolności z zakresu matematyki.


REKLAMA

Osoby z trudnościami w uczeniu się mają takie same prawa i obowiązki jak inni ludzie. Krajowe standardy opieki potrzebne są, aby upewnić się, że osoby z trudnościami w uczeniu się zachowują te prawa i obowiązki, gdy przebywają w domu opieki. Osoby z trudnościami w nauce stanowią mieszane grupy z różnym doświadczeniem i różnymi potrzebami. Niektórzy ludzie potrzebują tylko ograniczonego wsparcia do prowadzenia samodzielnego życia. Inne wymagają bardzo wysokiego poziomu opieki. Wiele osób przejawia dodatkowo inne problemy, w tym problemy zdrowia psychicznego. Mogą posiadać również skomplikowane potrzeby medyczne, które związane są z deficytami fizycznymi, wzroku i słuchu. The Scottish Executive's review, The same as you? podkreślił, że ludzie z trudnościami w nauce powinni być traktowani oraz szanowani, jako osoby z prawem do decydowania o sobie w szczególności, o tym, jakie życie chcą prowadzić. Przegląd podkreślił znaczenie upewniając się, że każdy, kto chce może brać czynny udział w ich społeczności oraz posiadają pełny dostęp do usług z pomocy specjalistycznej, gdy jest to potrzebne. Szkocki Minister powołał Narodowy Komitet Standardów Opieki (NCSC) do opracowania norm krajowych. NCSC przeprowadziła te prace przy pomocy kilku grup roboczych. Grupy te stanowią osoby, które korzystają z usług, ich rodzin i opiekunów, a także pracowników, stowarzyszeń zawodowych, organów regulacyjnych z opieki zdrowotnej i społecznej, władze lokalne, organizacje zdrowia i niezależnych dostawców. Wielu innych również bierze udział w procesie konsultacji. W rezultacie zostały opracowane z punktu widzenia osób korzystających z usług. Opisują one, co każdy człowiek może oczekiwać od usługodawcy. Koncentrują się one, na jakości życia. Decydując się przenieść do domu opieki, nawet na krótki czas, to poważna decyzja i każda osoba powinna dysponować odpowiednimi informacjami, które są aktualne, wiarygodne oraz określone w sposób, który można łatwo zrozumieć. Każdy potencjalny rezydent może odwiedzić wybrany dom opieki i spędzić w nim trochę czasu, rozmawiając z ludźmi, którzy tam mieszkają oraz z pracownikami. Jest to niezbędne do pozytywnego wyboru domu oraz podjęcia decyzji o przeprowadzce. Potencjalny dom można odwiedzić z krewnymi, przyjaciółmi, opiekunami lub przedstawicielami stowarzyszeń, którzy by pomogli podjąć decyzję. Każda osoba oraz jej opiekun, krewny lub przedstawiciel muszą mieć pewność, że dom jest zarządzany prawidłowo, zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi. Każdy dom opieki posiada swoją specyfikę i układ w zależności od budynku i potrzeb ludzi, którzy korzystają z jego usług. Projektowanie środowiska fizycznego pomaga upewnić się, że można korzystać z życia w otoczeniu bezpiecznym oraz wygodnym. Projektowanie środowiska fizycznego w domu opieki jest również dostępne dla osób niepełnosprawnych, ich przyjaciół oraz krewnych po to by zaspokoić różnorodne potrzeby rezydentów. Każdy dom opieki zobowiązany jest do złożenia deklaracji funkcji i celów placówki, które składają do Komisji Opieki, gdy wnioskują o rejestrację, która określa rodzaj zapewnianych usług. Dom opieki musi spełniać wymogi prawne odnoszące się do konstrukcji budynku, zdrowia i bezpieczeństwa oraz procedur bezpieczeństwa pożarowego. Każdy pracownik odpowiedzialny jest za wsparcie oraz opiekę. Personel posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności oraz szkolenia z zakresu świadczonych usług. Ponieważ potrzeby mogą się zmieniać w czasie i każda osoba mieszkająca w domu opieki będzie miała własny rytm zmieniających się potrzeb, usługodawca musi upewnić się, że zarządzanie i rekrutacja personelu zawsze są wystarczające do zaspokojenia tychże potrzeb. Znajduje to odzwierciedlenie w normach. Nie ustanawiają one dokładne wymagań, co do liczby i umiejętności pracowników, ale jest jasne, że usługa musi zawsze spełniać potrzeby osób z niej korzystających. Dom opieki ma za zadanie zaspokajać potrzeby, dawać możliwość utrzymania lub rozwoju własnych zainteresowań podopiecznych oraz osobistych planów. Każda nowa osoba otrzymuje wszystkie potrzebne wstępne informacje, które pomogą podjąć decyzję o przeprowadzce lub do pozostania w domu opieki. W tym celu potencjalny podopieczny otrzymuje wprowadzające broszury, które wyraźnie wyjaśniają cały proces. Wszystko jest napisane w prostym języku angielskim lub w języku i formacie, który jest odpowiedni dla podopiecznego. Zawierają one: opłaty i usługi związane z zakwaterowaniem; liczbę miejsc; ustalenia, które muszą być zrealizowane, jeśli zabraknie środków prywatnych; filozofię domu; procedury składania skarg; ostatnie sprawozdanie z kontroli w domu; oświadczenie o prawach i obowiązkach; politykę i procedurę zarządzania ryzykiem i rejestracji i raportowania wypadków i incydentów oraz ustalenia uzgodnione z Komisją Opieki być wprowadzone, dotyczące zamknięcia domu opieki lub w przypadku nowego właściciela.

Przed podjęciem decyzji o przeprowadzce do domu opieki można porozmawiać z pracownikami oraz innymi osobami w domu. Każda osoba ma okazję odwiedzić dom i poznać personel, zarządzanie i zamieszkałych podopiecznych. Nowa osoba posiada pełną informacje o sytuacji prawnej domu a także o prawach panujących w nim. Każdy może być pewien, iż dom opieki prowadzony jest zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi. Nowa osoba otrzymuje pisemną umowę, która jasno określa wachlarz świadczonych usług. Określa ona zasady i warunki zakwaterowania i pobytu, w tym prawa do życia w domu, płatności i warunki zmiany lub zakończenia umowy. Każda osoba otrzymuje kopie umowy. Można zapytać, i mieć potwierdzenie, że dom spełnia wszystkie odpowiednie przepisy i wytyczne odnoszące się do ognia, bezpieczeństwa higieny żywności, zdrowia i bezpieczeństwa procedur i zarządzania ryzykiem. Obowiązkiem personelu jest poinformowanie o konieczności ubezpieczenia rzeczy osobistych. Zadaniem domów opieki dla osób z trudnościami w uczeniu się jest poprawa, jakości życia. Stworzenie przyjemnego i bezpiecznego miejsca do życia, w którym podopieczny będzie mógł poruszać się łatwo i swobodnie. Można spodziewać się, iż dom opieki utrzymywany jest w czystości, spełnia standardy higieny oraz jest wolny od nieprzyjemnych zapachów i natężenia hałasu. Każdy potencjalny podopieczny ma prawo wnieść do domu prywatne rzeczy osobiste, w tym także meble. Wszystkie pomieszczenia są ogólnodostępne. Drzwi do pokoju rezydenta powinny posiadać blokady magnetyczne. Personel ma prawo wejść do pokoju podopiecznego tylko w nagłych wypadkach lub za jego zgodą. Pokoje wyposażone są w ogrzewanie, wentylację oraz oświetlenie. Każdy pokój musi posiadać przynajmniej jedno okno z widokiem na zewnątrz. Pokoje i korytarze utrzymywane są w dobrym dekoracyjne porządku. Podstawowe Informacje na temat, co zrobić, gdy wybuchnie pożar lub w sytuacji innego zagrożenia dostępne są na każdym holu. Pokój powinien posiadać co najmniej 10,25 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, nie wliczając łazienki. Pokoje dwu osobowe powinny liczyć, co najmniej 16 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Każda łazienka (minimum 3,5 metrów kwadratowych) powinna posiadać toaletę, umywalkę oraz wannę lub prysznic. W sytuacji zwiększonego ryzyka poślizgu lub upadku w łazience zamontowane są specjalistyczne uchwyty naścienne. Jeżeli podopieczny chciałby dzielić pokój ze współmałżonkiem, partnerem czy przyjacielem dom opieki ma w obowiązku zapewnić większe pokoje o rozmiarze co najmniej 16 metrów kwadratowych.

Domy opieki dla osób z trudnościami w uczeniu się działają według zasady dobrej jakości wsparcia i opieki. Jest to przewidziane przez kierownictwo oraz pracowników, których szkolenia zawodowe i doświadczenie pozwalają zaspokoić potrzeby swoich podopiecznych. Usługa działa w zgodzie ze wszystkimi wymogami prawnymi i wytycznymi dobrych praktyk zwłaszcza w zakresie: zatrudnienia i szkolenia; podawania leków; zdrowia i bezpieczeństwa; zdrowia środowiskowego; bezpieczeństwa pożarowego; zarządzania ryzykiem; prawidłowego prowadzenia dokumentacji, w tym rejestrowania wypadków, zdarzeń i skarg oraz wizyt w domu, w tym wizyty przez dzieci. Przeprowadzane są systematyczne szkolenia dla pracowników w celu uzupełnienia wiedzy z zakresu zasad i procedur wyżej wymienionych. Mieszkańcy mogą być pewni, iż wszystkie metody wykorzystywane przez personel w celu zaspokojenia aktualnych ich potrzeb odzwierciedlają posiadaną wiedzę, umiejętności oraz zdobyte doświadczenie. Co najmniej 50% osób bezpośrednio opiekujących się posiada poziom SVQ2 (Scottish Vocational Qualifications- Health and Social Care) lub pracuje na rzecz osiągnięcia odpowiednich kwalifikacji wymaganych do rejestracji z SSSC (The Scottish Social Services Council). Domownicy mogą być pewni, iż pracownicy odpowiedzialni za wydawanie leków są przeszkoleni oraz posiadają podstawową wiedzę. Pracownicy są w pełni świadomi zasad udostępniania leków. Wiedzą, jak przechowywać i zarządzać lekami w sposób bezpieczny i najbardziej wygodny dla podopiecznego. Wszelkie zastrzeżenia co do sposobu i ilości podawanych lekarstw są konsultowane z lekarzem rodzinnym (GP) danego rezydenta. Jeżeli podopieczny otrzymuje świadczenia opieki zdrowotnej w postaci na przykład fizjoterapii, terapii mowy czy też terapii zajęciowej ma prawo do kontynuacji danych świadczeń również na terenie domu opieki. Rezydencji otrzymują informacje na temat profilaktycznej opieki zdrowotnej (na przykład piersi, szyjki macicy i badania przesiewowe raka prostaty, badanie ciśnienia krwi, szczepienia i regularnych badań kontrolnych). Jeśli podopieczny posiada problemy lub potrzebuje porady na temat intymnych aspektów zdrowia, na przykład zdrowia seksualnego może zwrócić się do opiekuna lub innego członka personelu o udzielenie informacji, gdzie można uzyskać informacje i pomoc w tej sprawie. Personel szanuje prawo do godności i prywatności każdej osoby podczas podawania leków. Pracownicy muszą respektować życzenia pensjonariuszy zwłaszcza w sytuacji odmowy przyjęcia lekarstwa.


REKLAMA

Podstawą opieki nad nowym domownikiem jest stworzenie indywidualnego planu opieki (tzw. care plan), który określa osobiste potrzeby oraz preferencje podmiotu. Każdy indywidualny plan opieki posiada informacje na temat potrzeb, wyborów, nadziei oraz obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem: jak rezydent chce być nazywany; co lubi jeść i pić; jak spędza czas i co lubi robić; potrzeby udostępnienia wszelkich dodatkowych urządzeń; kto jest osobistym opiekunem podopiecznego; potrzeb komunikacyjnych, zwłaszcza, jeżeli pierwszym językiem nie jest angielski; indywidualnych potrzeb zdrowotnych oraz sposobu ich zaspokojenia (w odpowiednich przypadkach uwzględnia się tło etniczne i kulturowe); sposobu przyjmowania jakichkolwiek leków; niezależnej osoby do kontaktu, środków przymusu, które personel może użyć dla własnego bezpieczeństwa lub dla bezpieczeństwa innych. Każdy indywidualny plan opieki wymaga uaktualnienia zawartych danych. Procedurę tę stosuje się, co sześć miesięcy lub wcześniej na życzenie podmiotu. Podczas tworzenia planu opieki podopiecznego przez okres kilku tygodni poddaje się intensywnej obserwacji w celu dokładnego zebrania adekwatnych informacji na temat jego przyzwyczajeń oraz potrzeb.

Kolejną ważną kwestią jest dokonywanie wyborów - poczucie pewności i bezpieczeństwa oraz korzystanie ze swoich praw- wyrażanie swoich opinii. Podopieczny ma prawo do decydowania o swoim życiu oraz o rodzaju świadczonej opieki w domu. W indywidualnych okolicznościach możliwość ta jest ograniczona. Pracownicy powinni zawsze szanować oraz aktywnie promować prawa podopiecznych. Rezydent może być pewny, że pracownicy będą traktować go grzecznie o każdej porze i zawsze będą szanować jego indywidualność. Podopieczni traktowani są z szacunkiem oraz godnością we wszystkich sferach życia codziennego ze szczególnym uwzględnieniem higieny osobistej, ochrony zdrowia, działalności społecznej i życia społecznego. Każda osoba mieszkająca w domu opieki ma prawo wyboru pracownika wspierającego czynności osobiste. Wszyscy mieszkańcy traktowani są jako osoby dorosłe. Dom opieki zawsze traktuje wszelkie uwagi, wątpliwości, skargi bardzo poważnie. Każdy domownik ma prawo do wypowiadania się oraz własnej opinii. W przypadku jakichkolwiek trudności w podejmowaniu świadomych wyborów lub w wyrażaniu swoich poglądów podopieczny może wyznaczyć adwokata, który pomoże w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji problemowej. Adwokat może być nieformalny - na przykład krewny lub przyjaciel lub może należeć do formalnej organizacji adwokackiej. Rezydencji mają prawo do przetrzymywania oraz kontrolowania swoich pieniędzy oraz rzeczy osobistych, chyba, że indywidualne okoliczności przemawiają za kontrolą zewnętrzną w postaci wybranego pracownika, w którego gestii jest stanowienie pieczy nad własnością materialną podopiecznego. Domownicy mają prawo domagać się informacji na temat praw finansowych, świadczeń i dodatków oraz sposobu zarządzania własnymi dobrami materialnymi. Jednym z ważniejszych aspektów funkcjonowania domów opieki dla osób z trudnościami w uczeniu się jest kwestia bezpieczeństwa. Każdy z podopiecznych odpowiedzialny jest za własne czyny oraz jest zaangażowany w swoją własną ocenę ryzyka, podobnie jak inne osoby. Podopieczni otrzymują wskazówki oraz wsparcie jak żyć bezpiecznie w domu oraz w jaki rodzaj działań mogą się zaangażować. Jeśli występują szczególne rodzaje ryzyka związane z tą działalnością, personel upewni się, że podane są wszelkie dodatkowe informacje oraz pomoc. Za pomocą systemu alarmowego domownicy mogą łatwo oraz szybko skontaktować się z opiekunami. Dodatkowym zabezpieczeniem przed możliwością kontaktu z osobom obcą oraz niepożądaną jest uprzednie zdobycie pozwolenia na wejście na teren domu. Personel rejestruje oraz bada wszelkie awarie lub wypadki, w tym wszelkie epizody przymusu, informując o tym najbliższą rodzinę, opiekuna czy też innych przedstawicieli. Podopieczni mogą być pewni, iż każdy wybrany dom opieki jest środowiskiem wolnym od przemocy, molestowania oraz innych form przemocy. Innym ciekawym aspektem funkcjonowania domów opieki dla osób z trudnościami w uczeniu się jest zachęcanie wszystkich domowników do swobodnego wyrażania swoich opinii na każdy temat wszelkich aspektów domu opieki w dowolnym momencie. Ważna jest również kontynuacja stylu życia podopiecznego, jakie prowadził przed przyjściem do domu opieki głównie jego aspekt społeczny, kulturalny oraz dotyczący wyznania czy też wiary. Podopieczny posiada możliwość kontaktu ze społecznością wyznającą takie same poglądy religijne jak on. W związku z tym, propagowana jest zasada różnorodności oznaczająca akceptację oraz docenianie osób za to, kim są. Podopieczni posiadają prawo do możliwości kształcenia, szkolenia, kursów oraz pracy.

Interesującym aspektem jest również dbałość o dobre oraz pożywne posiłki, które przyczyniają się do poprawy zdrowia oraz promocji zdrowego stylu życia. Indywidualne wybory oraz zalecane diety wpisywane są na bieżąco do karty głównej menu oraz w indywidualnym planie opieki każdego rezydenta. Posiłki są wyrazem preferencji żywieniowych oraz wszelkich szczególnych potrzeb. Są one dobrze przygotowane oraz atrakcyjnie zaprezentowane. Domownicy mają prawo spożywania posiłków w wybranym przez siebie miejscu.

Życie w domu opieki opiera się na wzajemnej komunikacji. Wiadomo, iż ogół społeczeństwa poprzez ustalony system znaczeń przekazuje sobie wzajemnie informacje. Do prawidłowej komunikacji potrzebny jest nadawca oraz odbiorca jak również wspólny dla tych osób system językowy. W każdym domu ważne jest wspieranie wzajemnej komunikacji, zwłaszcza wtedy, gdy język angielski nie jest językiem pierwszym danego rezydenta. Potrzeby komunikacyjne są regularnie oceniane i sprawdzane przez profesjonalistów, na przykład terapeutę mowy i języka lub psychologa klinicznego.

Duży nacisk kładzie się na aktywność domowników oraz atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. W tym celu organizowane są wycieczki zarówno piesze jak i wyjazdowe, zajęcia rekreacyjne między innymi kręgle, basen, jazda konna, tenis, kino, zajęcia relaksacyjne oraz wspólne słuchanie muzyki.

Marcin Jurczyk


Zaświadczenie onlinenumer online: 72 gości

reklama