Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9318
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rodzice o polskiej oświacie

Minister Edukacji Narodowej przekazała organizacjom skupiającym rodziców uczniów zaproszenie do udziału w Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej.

"Oświacie potrzebny jest dialog wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją. Dlatego niezbędne dla mnie jest zaangażowanie rodziców w proces podnoszenia jakości pracy szkoły" - napisała minister Krystyna Szumilas w zaproszeniu skierowanym do organizacji rodzicielskich.

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej, ma być stałym miejscem dialogu i współpracy ministerstwa z przedstawicielami rodziców. Da też możliwość wymiany doświadczeń między jego uczestnikami.

Forum Rodziców ma mieć charakter otwarty, a chęć udziału w jego pracach może zgłaszać każda organizacja rodzicielska, spełniająca następujące kryteria:
a) jednym z jej celów jest współpraca rodziców ze szkołą,
b) działa w formule not for profit (nie działa dla zysku).
Stałym uczestnikiem Forum może zostać organizacja, która spełnia dodatkowo następujące kryteria:
c) realizuje projekty na poziomie co najmniej regionalnym,
d) legitymuje się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w organizowaniu współpracy rodziców ze szkołą.


REKLAMA

Na każde spotkanie Forum Rodziców zaproszeni będą stali członkowie oraz nie więcej niż pięć spośród pozostałych zgłoszonych organizacji.

Na spotkania Forum Rodziców minister będzie zapraszał również ekspertów i przedstawicieli innych środowisk związanych z oświatą, których opinie będą mogły pomóc w debacie związanej z konkretnymi tematami poruszanymi w jego ramach. Zaproszenie do takiej współpracy zostało wysłane do przedstawicieli świata nauki, korporacji samorządowych oraz organizacji zrzeszających nauczycieli i dyrektorów szkół.

Zgłoszenia do udziału w Forum Rodziców będą przyjmowane na podstawie formularzy dostępnych na stronie www.men.gov.pl/rodzice, które równocześnie pozwolą przekazywać rodzicom propozycje tematów do debaty. Organizacje rodziców zostały poproszone o przesyłanie wypełnionych formularzy do 15 marca 2012 r. aby jak najszybciej zorganizować pierwsze spotkanie, które planowane jest w drugiej połowie marca. Jednak organizacje będą mogły również dosyłać swoje zgłoszenia w dowolnym, późniejszym czasie i brać udział w kolejnych spotkaniach.


REKLAMA

Zaproszenia do uczestniczenia w Forum Rodziców dostały, między innymi, następujące organizacje:

Stowarzyszenie "Rodzice w Edukacji"
Stowarzyszenie "Rzecznik Praw Rodziców"
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Fundacja "Rodzice szkole"
Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Polskie Stowarzyszenie Rodziców
Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców
Fundacja Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Stowarzyszenie Rodziców "TU".

Źródło: www.men.gov.pl


Zaświadczenie onlinenumer online: 43 gości

reklama