Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9272
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program pracy z uczniem dyslektycznym w liceum ogólnokształcącym

Zgodnie z definicją M. Szczerbińskiego dysleksja to "trudności w czytaniu i pisaniu polegające na zaburzeniach przetwarzania pewnych rodzajów informacji, koniecznych dla przebiegu czynności czytania i pisania, które powstały na wczesnych etapach rozwoju układu nerwowego i częściowo wynikają z uwarunkowań genetycznych".

Jak przekonać ucznia, że opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzająca dysleksję nie tylko nie zwalnia go z pracy, a wręcz wymaga od niego większego wysiłku w realizowaniu tych samych zadań, które być może innym kolegom przychodzą z łatwością? Dyslektyk w szkole ponadgimnazjalnej, który zrezygnował z systematycznej pracy na wcześniejszych etapach nauczania, ma problemy nie tylko z poprawnym pod względem ortograficznym pisaniem, ale słabo zna zasady ortografii, ma ubogi zasób słownictwa, poważne problemy z poprawnym konstruowaniem wypowiedzi zarówno pisemnej, jak i ustnej. Na problemy natury dyslektycznej nakładają się więc problemy wynikające z zaniedbań dydaktycznych, co dla ucznia w szkole ponadgimnazjalnej, w konfrontacji z umiejętnościami rówieśników, może być szczególnie bolesne. Pracując z uczniem dyslektycznym, trzeba pamiętać o jego często niskim poczuciu własnej wartości. Eksponowanie, choćby nieumyślne, dysfunkcji ucznia tylko pogłębia jego niechęć do pracy. Najważniejszym zadaniem pedagoga, pragnącego zmotywować ucznia dyslektycznego do nauki, jest stworzenie takiej sytuacji dydaktycznej, dzięki której będzie on mógł odczuwać satysfakcję z wypracowanego przez siebie wyniku.


REKLAMA

Coraz więcej uczniów otrzymuje orzeczenie o dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Większość wskazań sformułowanych przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej sprowadza się do dostosowania wymagań edukacyjnych ucznia, do konieczności indywidualizowania form pracy z uczniem, do samodzielnej pracy w domu oraz do pracy ucznia pod nadzorem nauczyciela polonisty.

To ostatnie sformułowanie skłoniło mnie do opracowania programu pracy z uczniem dyslektycznym i zorganizowania dla nich zajęć pozalekcyjnych.
Zajęcia prowadzone raz na dwa tygodnie mają przede wszystkim zachęcić uczniów do systematycznej pracy (często uczeń szkoły ponadgimnazjalnej wychodzi z założenia, że "papier z poradni" zwalnia go z obowiązku pracy nad sobą) i pomóc w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych.
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas pierwszych posiadających orzeczenia o dysleksji z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Biorący udział w zajęciach - w następnych latach - w klasie drugiej i trzeciej - będą otrzymywać karty pracy do samodzielnej pracy w domu.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 9 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Joanna Zając


Zaświadczenie onlinenumer online: 147 gości

reklama