Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9253
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wykorzystanie metody EEG Biofeedback w szkole

EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą treningu pracy mózgu. Została ona opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA i stosowana jest z powodzeniem w USA i Europie. Metoda ta pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen.

Jest to metoda ustalania harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu formą treningową wideozabawy.

Metodę tę stosuje się dla rozwijania koncentracji uwagi, pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania w nauce. Treningi EEG Biofeedback pomagają w uzyskaniu lepszych wyników w szkole i pracy, służą poprawie samopoczucia.


REKLAMA

Do szkół metoda ta została wprowadzona jako innowacyjna metoda wspomagająca uczenie i rozwój funkcji poznawczych, m.in. uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Uprawnienia do prowadzenia zajęć daje ukończenie kursów organizowanych przez Instytuty EEG.

Cel ogólny terapii EEGBiofeedback: uczenie się kierowania swoją bioelektryczną czynnością mózgu poprzez zwiększanie występowania pożądanych i hamowanie występowania niepożądanych fal mózgu, w czasie procesu terapeutycznego opartego na treningu.

Metoda Beta / Theta (trening lewostronny - na C3): celem jest poprawa funkcji poznawczych, koncentracji uwagi, zdolności uczenia się, zwiększenie szybkości procesów intelektualnych, stymulowanie do działania, zwiększenie motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego, tempa pracy (wzmacnianie fal Beta1 i hamowanie Theta + hamowanie Beta2).

Metoda SMR / Theta (trening prawostronny - na C4): celem jest eliminowanie niepokoju, przejawów nadpobudliwości, zmniejszenie poziomu agresji, pobudzenia, podwyższonego napięcia mięśniowego, zwiększenie samokontroli, zdolności relaksacji, poczucia zadowolenia, wyciszenie, wzbudzanie uczuć empatycznych, poprawa orientacji przestrzennej (wzmacnianie fal SMR i hamowanie Theta + hamowanie Beta2).

Cele terapii w pracy z uczniem
- poprawa koncentracji uwagi,
- usprawnianie funkcji psychicznych: myślenia, pamięci,
- wzrost motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- poprawa tempa pracy,
- obniżanie poziomu stresu,
- spokojne ogniskowanie uwagi,
- wzrost kompetencji komunikacyjnych,
- eliminowanie niepożądanych zachowań i przejawów nadpobudliwości psychoruchowej,
- poprawa samopoczucia, podwyższenie samooceny ucznia,
- niwelowanie tremy, strachu, niecierpliwości,
- zwiększenie odporności na stres i sytuacje trudne.

Jarosław Heinrich


Zaświadczenie onlinenumer online: 103 gości

reklama