Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
924
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Młodzież a ideologie - analiza wyborów uczniowskich

Praca ta jest próbą podsumowania trzygodzinnego cyklu lekcji wiedzy o społeczeństwie, które przeprowadziłam w II klasie liceum ogólnokształcącego, w bieżący roku szkolnym 2003/2004.

Tematyka zajęć dotyczyła ideologii. Uczniowie poznawali pojęcia , typologię, etapy rozwoju i funkcje ideologii. Porównywali koncepcje jednostki, społeczeństwa, ustrój polityczny i gospodarczy w głównych ideologiach funkcjonujących we współczesnym świecie - konserwatyzmie, liberalizmie, myśli chrześcijańsko- demokratycznej i socjaldemokracji. Na jednej z lekcji drugoklasiści symulowali spotkanie przedwyborcze, podczas którego musieli przygotować treść przemówienia, bądź jakiś inny materiał informacyjny (plakat, program partii) jednej z ww. ideologii. było to zadanie zmuszające uczniów do dyskutowania, porównywania a także zastanowienia się nad pewnym problemami np.: granic wolności jednostki.
Po zrealizowaniu tejże tematyki poprosiłam uczniów o pracę pisemna na temat: " Która ze znanych ideologii jest Ci najbliższa i dlaczego?".
W tabeli przedstawiam wyniki wyboru uczniów:

ilustracja

Zdecydowana większość klasy opowiedziała się za liberalizmem. Dlaczego? Jakie argumenty padały? Najczęściej wypowiadający podkreślali, że cenią te same wartości, na których opiera się ta ideologia, a więc wolność, racjonalizm, indywidualizm, tolerancja, równość wobec prawa. Zwracali uwagę na to, że w liberalizmie rozbudowana jest koncepcja praw człowieka. pisali też, że własność daje poczucie bezpieczeństwa. W pracach pojawiły się głosy, że człowiek nie powinien czekać na przysłowiową "mannę z nieba" tylko brać "los w swoje ręce". Piszący podkreślali, że państwo stworzone przez ludzi, powinno im służyć, a zwłaszcza tym ludziom, którzy tego potrzebują. wolność czyli niezależność odnosili do każdej działalności człowieka.

Idea socjaldemokratyczna podobała się 17,2 % uczniów. Ci, którzy ją wybrali, podkreślali, że chcieliby powszechnej i bezpłatnej edukacji na wszystkich szczeblach - co gwarantuje równe szanse rozwoju. Uczniowie utożsamiający się z tą ideologią chcieliby żyć w neutralnym państwie o rozbudowanym programie socjalnym, który wg nich jest niezbędny, by walczyć z szerzącą się biedą.


REKLAMA

Trzech uczniów opowiedziało się za konserwatyzmem, tłumacząc swój wybór przywiązaniem do religii, tradycji - tak są wychowani twierdzili; są zwolennikami władzy elit, co znalazło odźwiercieldlenie w jednej z prac w stwierdzeniu; "okrętem kieruje kapitan a nie załoga". Zwolennicy konserwatyzmu, uważali, że nie należy burzyć, niszczyć tego co sprawdzone co zostało wypracowane przez naszych przodków. Lecz jedynie unowocześnić i wprowadzać spokojnie zmiany, zgodne z duchem czasu, w rożnych dziedzinach. Takie postępowanie nie narusza stabilizacji, tak potrzebnej człowiekowi.
Tylko jedna uczennica wybrała myśl chrześcijańsko- demokratyczną, tłumacząc, że odpowiada jej katolicka nauka społeczna respektująca wartości oparte w wiarę w Boga, krytykująca systemy dyktatorskie, totalitarne. pisząca ceni wartości takie jak: godność, rodzina, odpowiedzialność, podoba jej się hasło solidaryzmu społecznego i dobra wspólnego, odpowiada jej również zasada subsydiarności. Uważa, że uspołecznienie prowadzi do powstawania niegodziwości.

Z powyższego widać, że uczniowie wybierali jedyne ideologie spośród poznanych na zajęciach. Chociaż nie stawiałam im żadnych ograniczeń, a wręcz zachęcałam do zajęcia się innymi. Myślałam, że znajdą się wśród nich zwolennicy nowych ideologii np.: pacyfizmu czy ekologizmu. Wydaje się, że jedną z przyczyn takiego postępowania uczniów jest nieznajomość innych ideologii, wynikająca z braku zainteresowania młodzieży życiem politycznym; a także ograniczony dostęp do nowości w małym miasteczku. Jedyny kontakt z ideologiami to lekcje i mass media. W tym środowisku nie oddziaływuje na młodzież propaganda wizualna, nie obserwuje ona działań organizacji politycznych ani społecznych. Znaczna część uczniów, twierdzi że ogląda w TV wiadomości i programy publicystyczne, czyta prasę (wymieniają min "Politykę", "Wprost", "Gazetę Wyborczą", "Rzeczypospolitą", "Newsweek") ale nieregularnie. Ich wiedza, w zakresie polityki - co sami przyznają - ogranicza się do znajomości najnowszych wydarzeń ze świata i Polski, i najważniejszych postaci życia politycznego.

Polityka wydaje im się "nudna i poplątana", mało interesująca, kojarzy się im z obłudą, brakiem kultury dyskutowania, prywatą. Niektórzy przyznali się, że dobrym lekarstwem na ich złe samopoczucie jest oglądanie telewizyjnych relacji sejmowych. Uczniowie ganią polityków za korupcję, "obrzucanie się błotem". Denerwują ich spory polityków. Byli też tacy, którym brakuje czasu na śledzenie wydarzeń politycznych lub uważają, że są ważniejsze sprawy niż polityka. Kilka osób pisało, że nie ma sensu interesować się polityka skoro i tak nie ma się na nią wpływu. Przy czym uczniowie przyznali, że ich zainteresowanie polityka wzrasta przy okazji akcji wyborczych. Zdają sobie sprawę tego, że wstępują w wiek, w którym uczestniczy się w życiu politycznym, więc powinni interesować się tą dziedziną życia, ponieważ nie powinno zabierać się głosu w sprawach, o których niewiele się wie.

Drugoklasiści dopiero wkraczają w świat ludzi dorosłych. Będą jeszcze dokonywać wielu wyborów. Ciekawa jestem czy zmienią w przyszłości swoje zapatrywania, swoje sympatie polityczne.
A może w ogóle nie będą interesowali się polityką?

Anna Madej-Liponoga


Zaświadczenie onlinenumer online: 59 gości

reklama