Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9179
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ekologia już w przedszkolu

W Polsce świadomość ekologiczna jest wciąż bardzo niska.
Docierają nieustannie do nas wieści o zagrożeniach wynikających z dewastacji lasów, nadmiernej emisji dwutlenku węgla, powiększającej się dziury ozonowej, zanieczyszczenia wód opadami przemysłowymi. Obarczanie wyłącznie przemysłu winą za degradację środowiska sytuacji nie zmieni.
Potrzebna jest głęboka przemiana kulturowa, oparta na ekologicznym postrzeganiu rzeczywistości.
Dokona tego może edukacja poprzez ustawiczne kształtowanie właściwych systemów, wartości, postaw i zachowań jednostek i grup ludzkich w stosunku do środowiska.
Całe społeczeństwo musi zrozumieć konieczność promowania wartości ekologicznych, odpowiedzialności za los własny i innych. Przed edukacją stoi trudne zadanie kształtowania świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, miłości i szacunku dla różnych form życia, właściwych, aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony. Ta edukacja musi porzucić tradycyjne wzory, modele życia, a położyć nacisk na kształtowanie osobowości otwartej, autonomicznej o nastawieniach twórczych i innowacyjnych.


REKLAMA

Edukację ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych lat, bowiem predyspozycje ukształtowane w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym odznaczają się wysokim stopniem trwałości.
Wiek przedszkolny sprzyja kształtowaniu takich uczuć jak: miłość do przyrody, troskliwość wobec żywych organizmów i związane z tym pragnienie ich ochrony i pielęgnacji.
Bezpośredni kontakt z przyrodą ułatwi dzieciom wytworzenie tych związków i uczuć.
Istnieje szansa emocjonalnego wiązania dzieci z ideą ochrony środowiska, jak również kształtowania praktycznych zachowań we własnym otoczeniu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym opracowałam koncepcję ekologiczną obejmującą podstawowe zagadnienia edukacji środowiskowej.
Głównym celem jest przygotowanie dzieci do systematycznego pogłębiania wiedzy przyrodniczej, rozwijanie faktycznego zainteresowania dzieci przedszkolnych problemami najbliższego środowiska przyrodniczego i społecznego.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 11 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Irena Fandysz
Jolanta Jankowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 159 gości

reklama