Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9177
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Integracja społeczna ucznia z dysfunkcjami

Aby zminimalizować skutki izolacji społecznej osób dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami, należy wychowywać społeczeństwo, które je rozumie i akceptuje. Szkoła jest miejscem wczesnej integracji, ponieważ tam wspólne przebywanie dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi stwarza możliwości różnorodnych wzajemnych oddziaływań jednych na drugich. Z reguły dzieci podchodzą do siebie bez uprzedzeń, otwarcie, nie muszą przezwyciężać dystansu i oporu. Wtedy też zachodzi większe prawdopodobieństwo rozwijania się u dzieci niepełnosprawnych pozytywnych emocjonalnie form obcowania z pełnosprawnymi, kształtowania osobowości otwartej i gotowej do współdecydowania i współuczestniczenia w różnych sytuacjach i formach aktywności grupy. Uczniowie niepełnosprawni otrzymują od zdrowych rówieśników wiele bodźców. Stwarza im to możliwości poznania wzorcowych zachowań i sposobów postępowania. Kontakty partnerskie motywują ucznia niepełnosprawnego do akceptowania własnych ograniczeń, uczą zaufania do siebie i świata oraz uodparniają na przejawy zainteresowania jego osobą.


REKLAMA

Doświadczenia, jakie zdobywają w gronie swoich zdrowych, prawidłowo rozwijających się kolegów, są niezbędne w drodze do osiągnięcia samodzielności i opanowania licznych umiejętności potrzebnych w ich życiu. Uczniowie niepełnosprawni , naśladując sprawnych rówieśników, czynią szybsze postępy w rozwoju społecznym. Dokumentacja zgromadzona pod redakcją Giseli Hundertmarck pozwala sadzić, że przynajmniej część dzieci niepełnosprawnych w środowisku zdrowych rówieśników rozwija się zdumiewająco dobrze. Natomiast uczniowie pełnosprawni uczą się tolerancji. Uczą się przede wszystkim akceptacji odmienności oraz widzenia niepełnosprawnego ponad jego ograniczeniami, a nie przez pryzmat jego kalectwa. Tylko rzeczywisty, partnerski kontakt umożliwia prawidłową ocenę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, co może okazać się bardzo ważne w dorosłym życiu zarówno dla zdrowych jak i niepełnosprawnych. Każdy od każdego czegoś może się nauczyć, każdy też musi znaleźć swoje miejsce w grupie, a także poradzić sobie z powstającymi trudnościami i przeszkodami.

Alina Zdziebłowska
Gimnazjum w Dobrzanach


Zaświadczenie onlinenumer online: 105 gości

reklama