Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
913
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Praca domowa ucznia - jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej

Praca domowa ucznia jest bardzo ważnym elementem w procesie nauczania i wychowania. Przygotowuje dziecko do samokształcenia. Ma na celu utrwalenie zdobytych na zajęciach wiadomości. Musimy zdawać sobie sprawę, że dziecko w pierwszych latach nauki nie ma jeszcze wyrobionego nawyku uczenia się. Trzeba mu w tym pomóc, a pomóc mogą rodzice. Rodzic powinien zachęcać dziecko do nauki, porozmawiać na temat jego pracy w szkole, czego się nauczyło, co nowego poznało. Pierwszych sygnałów nieobowiązkowości nie należy lekceważyć, bowiem dziecko zacznie coraz bardziej i częściej zaniedbywać swoje obowiązki. Rodzic z dzieckiem powinni wspólnie zastanowić się nad problemem, starać się go rozwiązać. Jeżeli dziecku od najmłodszych lat wpoimy poczucie obowiązku, gdzie te nawyki są najtrwalsze, ten problem nieobowiązkowości nie będzie miał miejsca.

Aby praca domowa osiągnęła zamierzony skutek rodzice w domu powinni stworzyć odpowiednie warunki do nauki. Duże znaczenie dla umożliwienia uczniowi racjonalnego i produktywnego przebiegu nauki ma jego miejsce pracy. Powinno ono być stałe, w którym dziecko mogłoby przechowywać swoje książki, zeszyty i przybory szkolne. Stół oraz krzesło powinny być dostosowane do wymiarów ciała ucznia. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone, ze światłem padającym z lewej strony. Pokój, w którym uczeń pracuje, powinien być dobrze przewietrzony. W "kąciku pracy" ucznia musi panować ład i porządek, czystość i estetyka. Samodzielna praca ucznia wymaga wysiłku umysłowego oraz napięcia woli i skupienia uwagi, stąd niezbędna dla nauki jest cisza. Gwar w otoczeniu dziecka rozprasza uwagę. Dziecko w młodszym wieku szkolnym ma słabo wyrobioną koncentrację uwagi i jeżeli ją zakłócimy trudno mu się będzie na nowo wdrożyć do pracy. Ważne jest też ułożenie książki w stosunku do oczu. Książka nie powinna leżeć płasko na stole, aby przy czytaniu nie pochylać głowy.

Pora odrabiania pracy domowej przez ucznia powinna być stała, co zazwyczaj ułatwia adaptację do pracy i zapobiega szkodliwemu pośpiechowi. Nie powinno to wypadać zaraz po przyjściu ze szkoły, bo uczeń jest zmęczony. Najodpowiedniejszą porą do odrabiania zadań szkolnych jest czas między godziną 16 a 19. Rodzic w tym czasie powinien czuwać nad prawidłowym przebiegiem pracy swego dziecka, dopilnować aby odrobił zadaną pracę domową. Jeżeli na zajęciach nie zrozumiał danych treści, należy tak pokierować jego myśleniem, aby naprowadzić na prawidłową drogę, udzielić wskazówek. Nie należy podawać gotowych rozwiązań. W trakcie nauki domowej potrzebny jest odpoczynek Krótkie przerywniki w odrabianiu prac domowych są wskazane. Są one pewnym relaksem, ale muszą być stosowane w pewnym momencie. Dziecko niech zakończy rozpoczętą pracę lub dojdzie do jakiegoś punktu i może zrobić sobie przerwę. Narastające zmęczenie zmniejsza koncentrację dziecka. Przerwy pozwalają na uporządkowanie przeczytanych informacji i powiązanie ich w logiczną całość. Przerwy w trakcie odrabiania lekcji nie mogą jednak być zbyt długie, aby dziecko nie zapomniało przez ten czas, czego się nauczyło. Z drugiej zaś strony nie należy zbyt długo uczyć się bez przerwy, gdyż zmęczenie powoduje gorsze i mniej trwałe przyswajanie wiadomości. Wieczorem, a zwłaszcza późną nocą uczeń pracuje ze wzmożonym wysiłkiem. Czas potrzebny na przyswojenie koniecznego materiału wydłuża się wskutek wadliwej pracy komórek mózgowych uczącego się.

Uczeń, przystępując do odrabiania lekcji, powinien zabierać się do najtrudniejszych i najważniejszych zadań. Zadania trudniejsze powinien przeplatać łatwiejszymi, pisemne-ustnymi. Zadane lekcje należy odrabiać w tym samym dniu, w którym zostały one zadane i objaśnione, gdyż lepiej wówczas pamięta się materiał opracowany przed kilkoma godzinami na lekcji.

Komfortowe warunki domowe nie zapewnią dziecku sukcesu w szkole, jeżeli rodzice są obojętni lub mają lekceważący stosunek do szkoły i domowych prac dziecka. Dzieciom w młodszym wieku szkolnym pomoc rodziców w odrabianiu prac domowych daje poczucie bezpieczeństwa, radości, zadowolenia, kształtuje się ogromna więź uczuciowa. Dziecko wyrastające w atmosferze miłości, poszanowania dla pracy, utwierdzi się w przekonaniu, że to co robi jest ważne i potrzebne. Rodzic poprzez zainteresowanie pracą szkolną dziecka kontrole, rozmowy, objaśnianie problemów, wyrabia stosunek systematyczności, pilność i sumienność. Wpływa to zarazem na efektywność wyników w nauce. Za wysiłek i trud całoroczny możemy dziecko nagrodzić niespodzianką. Nie "płaćmy" dzieciom za dobre stopnie. Nie będą odczuwały zadowolenia ze zdobytej wiedzy, a od razu wyczują interesowność. Bardzo często spotyka się rodziców tzw. "nadgorliwych", przejętych obowiązkami szkolnymi dzieci. Często za nich wykonują prace domowe. To jest ogromnie szkodliwe. Hamuje samodzielność dziecka, przyzwyczaja do nieuczciwości jak i unikania wysiłku. Inni rodzice wypytują dziecko o sprawy nie związane z lekcją, a o incydenty szkolne. Zdarza się , że często rodzice biją swoje dzieci za złe oceny czy też przyniesioną uwagę. Częściowo kara taka zmobilizuje do nauki, ale strach i groźby spowodują nerwowość u dziecka. Aby dziecko chętnie pracowało w domu, rodzic musi stworzyć miłą atmosferę , bezpieczną, zainteresować się pracą dziecka, mieć czas na rozmowę, podzielenie się radościami, smutkami, zaakceptować dziecko i pomóc kiedy tego wymaga - nie wyręczać. Jeżeli rodzic ma problemy ze sposobem pomocy dziecku w nauce może się zwrócić do nauczyciela, który udzieli fachowej porady. Razem osiągną wspólny cel jakim jest pomoc dziecku przy odrabianiu prac domowych.


REKLAMA

Wskazówki dla Rodziców

1. Stwórz dziecku odpowiednie warunki do nauki - wskaż miejsce do pracy i ustal porę do odrabiania lekcji.
2. Czuwaj nad przebiegiem pracy swojego dziecka.
3. Podczas odrabiania prac domowych ukierunkowuj dziecko, a nie podawaj gotowych rozwiązań.
4. W czasie odrabiania prac domowych można zorganizować przerwy w nauce ale muszą być one zorganizowane w odpowiednim momencie i nie za długie tak aby dziecko po przerwie łatwo wróciło do dalszego odrabiania zadań.
5. Zainteresuj się pracą szkolną swojego dziecka aby wiedzieć nad czym należy popracować w domu.
6. Nie "płać" dziecku za dobre stopnie bo dziecko uczy się dla siebie a nie dla pieniędzy.
7. Nie odrabiaj zadań domowych za swoje dziecko bo to jest szkodliwe dla dziecka.
8. Nie bij dziecka za złe oceny a zastanów się dlaczego Twoje dziecko otrzymało słabą ocenę.

Bibliografia:
1. Halina Kozak Rodzina i dom. Organizacja pracy domowej uczniów klas I-III; Instytut wydawniczy CRZZZ; Warszawa 1978 r.
2. Jan Zborowski Proces nauki domowej ucznia; PZWS; Warszawa 1961 r.
3. Irena Żywno Nauka domowa ucznia w klasach I-III; Życie Szkoły 1/2001
4. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Ziemskiej Rodzina i dziecko; PWN Warszaw 1986 r.
5. Zdzisława Zacłona "Praca domowa uczniów klas I-III", Życie Szkoły, 1/1990r.
6. Krzysztof Kruszko, Samodzielność uczniów klas początkowych w nauce domowej, Życie Szkoły,1/1996r.
7. Marianna Szpiter, Znaczenie nauki domowej, Życie Szkoły, 6/1998r.
8. R. Więckowski, Nauka domowa dziecka w młodszym wieku szkolnym, Życie Szkoły 2/75

Iwona Duś
Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu


Zaświadczenie onlinenumer online: 127 gości

reklama