Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9116
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Negatywny wpływ czasopism młodzieżowych na wychowanie młodego pokolenia

Prasa młodzieżowa ma duży wpływ na wychowanie . Nie tylko opisuje, ale kreuje pewną rzeczywistość, lansuje określony styl życia i myślenia - nie tylko na czas młodości, ale na całe życie.

A. Gutowska przeprowadziła badania na temat wpływu treści czasopism: "Dziewczyny", "Bravo", "Bravo-Girl" i "Popcornu" na wychowanie, a szczególnie na kształtowanie się postaw młodego pokolenia w trzech aspektach: oddziaływania na sferę intelektualną, projekcji na sferę uczuć oraz kształtowania wzorów zachowań.

1.Sfera intelektualna

Tu można zaczerpnąć wiedzy o skandalach życia gwiazd, o ich kolejnych zdradach, rozwodach, kłótniach, o przestępczej lub związanej z narkomanią przeszłości idoli, problemach ich życia uczuciowego, o sekretach ich sypialni, zarobkach, potrzebach materialnych, o obscenicznych zachowaniach idoli, ich wulgarnym języku, o popadaniu w uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub seksu. Treści te zapewne nie rozwijają intelektu, a wręcz pomijają intelekt.


REKLAMA

2.Sfera uczuć (uczucia i emocje)

Forma przekazywania informacji ma silnie oddziaływać na emocje młodych czytelników np. kolorowa czcionka, wykrzykniki, używanie słów lub zwrotów w rodzaju: szok, ekstaza, podniecenie, ostra cizia, gorące zdjęcia… Gwiazdy kreowane są niemal na bogów. Młodzi ludzie często fanatycznie i bezkrytycznie uwielbiają swoich bohaterów. Przekazywany w magazynach wizerunek gwiazd umacnia ten fanatyzm, a jednocześnie stanowi wzór do naśladowania dla młodzieży jako życie pełne silnych wrażeń, choć pozbawione głębszej refleksji. Kierowanie zainteresowania na ciemne aspekty życia idoli-przestępstwa, rozwiązłość seksualną, wulgarność w wypowiedziach i zachowaniu, przedmiotowe traktowanie innych osób-harmonizuje z naturalną u młodzieży buntowniczością wobec tego, co zastane. Prezentowane życiorysy sugerują, że możliwe jest bezkarne funkcjonowanie poza tradycyjną hierarchią wartości.

Życie uczuciowe nastolatków praktycznie sprowadza się do seksualnych fascynacji i ich zaspokajania. Rubryki porad intymnych rozbudzają erotyczne fantazje młodzieży, zachęcają do traktowania siebie i innych wyłącznie jako obiektów pożądania. Porady z dziedziny seksuologii często graniczą z perwersyjnymi opisami erotycznych przeżyć nastolatków. W ten sposób rozbudzają erotyczne potrzeby młodzieży. Autorzy tych rubryk rozwiewają wszelkie moralne wątpliwości, podając proste przepisy na osiągnięcie szczęścia: z partnerem "nie musi cię łączyć gorąca miłość, ważne, aby wam było ze sobą dobrze".

Z rubryki "Zemsta", "Ale obciach!" itd. młody człowiek ma się uczyć życia w grupie rówieśniczej. Rubryka ta to miejsce, gdzie młodzi ludzie opisują w jaki sposób zemścili się na nielubianych koleżankach i kolegach. Najczęściej zemsta polega na ich publicznym upokorzeniu z użyciem jako rekwizytu części bielizny, podpasek czy prezerwatyw lub na wywołaniu w ofierze panicznego lęku. Nietrudno się zorientować, że mamy tu do czynienia z przykładami wzmocnienia nienawiści, modelowania krzywdy i popularyzowania form poniżania innych.

3. Kształtowanie wzorów zachowań

"Wzorem zachowania jest ciągła zabawa, wieczny bezmyślny śmiech, modne i seksowne ubieranie się oraz umiejętne podrywanie obiektów pożądania. O atrakcyjności człowieka decyduje ciało i wygląd zewnętrzny. Świat przedstawiony to ciągła rozrywka i oddawanie się przyjemnością; jedynie co godne zainteresowania, to instrukcje szybkiego i sprawnego przeżywania przyjemności". "Aktywność nastolatków ogranicza się do uczestnictwa w dyskotekach, imprezach muzycznych, oglądania filmów pornograficznych, korzystania z sekstelefonu no i, oczywiście, ciągłego i na wszystkie sposoby uprawianego seksu. Normą jest podejmowanie współżycia seksualnego przez bardzo młodych ludzi".

Można z całą stanowczością stwierdzić, że opisane magazyny mają negatywny, a nawet demoralizujący wpływ na młodych czytelników.

Moda pełni nadrzędną rolę w życiu współczesnej młodzieży. Nieomal we wszystkich czasopismach i nieomal na każdej stronie znajdują się zdjęcia, albo reklamy kosmetyków, ubrań i innych "markowych" produktów. Coraz częściej reklamy te przyjmują postać testów kosmetycznych, porównań, nowinek. Bądź piękna z dopiskiem: tęczowy makijaż, błyskotki dla stuprocentowych kobiet, kolorowe rzęsy i coś wyjątkowego dla… chłopaka-to tylko nieliczne przykłady działów, które stanowią podstawę, a niekiedy nawet komplementarną całość pisma. Inne rubryki, tj. Metamorfozy, ukazują, iż za sprawą tylko kosztownych produktów wysokiej jakości można zdziałać cuda. Przekaz taki wpływa na pewnego rodzaju naznaczenie osób, które nie mogą pozwolić sobie na ekskluzywne zakupy, a to może prowadzić do marginalizacji. Dla młodych dziewczyn nie jest istotne, by pozostać sobą, kształtować jedyną, niepowtarzalną osobowość, by rozwijać swą kreatywność. Naturalność straciła w obecnych czasach na wartości. "Najważniejsze", by nadążyć za nowymi kanonami mody i pozostać "na topie".

Ideał osobowy według E. Bobrowskiej jest bardzo ubogi. Przedstawia się czytelnikom model dziewczyny wyzwolonej, która nie waha się "podrywać" nieznajomego w miejscu publicznym.

E. Nowakowska (za J. Gęsickim) wysunęła wniosek, że "nastoletnie czytelniczki nowych, ilustrowanych magazynów otrzymują jeden, gotowy i łatwy do naśladowania wzór. Jest nim wymuskana zewnętrznie, a kompletnie pusta w środku "mała samiczka".

A jaki wzór osobowy kreują czasopisma młodzieżowe według A.Pietrzykowskiej ? Otóż wzorem są: "uśmiechające się pięknie…, szczupłe dziewczęta o idealnie prostych, wybielonych techniką komputerową zębach, profesjonalnie wykonanym i niezbyt subtelnym makijażu". Wizerunki szczupłych do przesady dziewcząt wpływają na zaniżanie samooceny, co w rezultacie może doprowadzić do anoreksji czy bulimii.

Zdaniem A. Pietrzykowskiej "Masowo publikowane pisma młodzieżowe w wysokim stopniu odbijają się na stanie świadomości, systemach wartości, guście, normach postępowania młodego pokolenia. Wpływ ten nie zawsze pozostaje pozytywny. Największą wadą jest propagowanie liberalnego, a nawet wyzywającego stylu życia, skupionego jedynie wokół zaspokajania własnych potrzeb. Szeroko rozumiany hedonizm za dobro najwyższe oraz motyw i cel działania uznaje doraźną rozkosz, jaką stanowią "imprezy", alkohol, seks. Natomiast popularyzowane gotowe, "wspaniałe" szablony rozwiązywania wszelkich problemów dają receptę, jak być w pełni szczęśliwym, odwracając przy tym uwagę od potrzeb i emocji drugiego człowieka, zamykając drogę do przemyśleń, czy samodzielnego podejmowania słusznych decyzji".

Rola wychowawcy

Wychowawcy powinni podjąć swojego rodzaju walkę poprzez uświadamianie młodzieży, jak płytkie i wulgarne treści serwują czasopisma. Budzi to refleksję nad antywychowawczym wpływem tych treści na młodzież i w pewien sposób tłumaczy niewłaściwe, gorszące zachowania młodych ludzi. Jednocześnie, zdaniem G.Węglarczyk, wielkim zadaniem wychowawczym dla rodziców i pedagogów jest odkrycie przed młodymi świata prawdziwych wartości.

Zdaniem I. Źielińskiej ważnym zadaniem jest kształtowanie właściwych postaw u młodego pokolenia, dzięki czemu nie będzie ono sięgać po pornograficzne pisma lub brutalne gry komputerowe. Nadto ratunkiem wydaje się być właściwe wychowanie przez rodzinę oraz szkołę, przygotowanie młodzieży do odbioru mediów w sposób krytyczny i refleksyjny, wpojenie młodym ludziom szlachetnych wartości, którymi będą się kierować w życiu (dyskusje).

Należy zachęcać młodzież do sięgania po wysoko oceniane pod względem wartości pozycje (z pozytywnymi opiniami o danym czasopiśmie).

M. Węgrzyńska pisze, że istnieją dobre czasopisma dla nastoletnich odbiorców, które traktują o codziennych sprawach i problemach młodych. Ich twórcy postawili sobie zadanie pozostawania w kręgu bliskich młodym ludziom zainteresowań, częstych i powracających do nich pytań, gorączki egzaminów kończących i rozpoczynających poszczególne etapy nauki oraz bliskich im tematów. Celem tych czasopism jest wspieranie młodych w określaniu własnych fascynacji, w głębszym rozumieniu świata i człowieka, w podejmowanie ważnych wyborów. Stają się ważnym elementem współtworzącym ich światopogląd przez preferowanie określonych postaw, określonego systemu wartości oraz sprecyzowanej wiedzy psychologicznej, społecznej, socjologicznej o człowieku i świecie. Przykładowymi czasopismami mogą być "Victor Junior", "Victor Gimnazjalista", "Cogito", "Miłujcie się" , "Odkrywca", "Młody technik".

Bibliografia
1. Barłowski E.S: Czasopisma też kształcą, "NEWS-Nowości Oświaty" 1995 nr1.
2. Bobrowska E.: Nowe pisma młodzieżowe a wychowanie [w] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, pod red. Adamskiego F., Kraków 1999.
3. Gęsicki J.: Kolorowy świat młodych w czasopismach dla młodzieży, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1993 nr 5.
4. Gutowska A.: Prasa młodzieżowa narzuca styl życia i myśleń, "Edukacja i Dialog" 2003 nr 6.
5. Pietrzykowska A.: Analiza pedagogiczna dostępnej na rynku popularnej prasy młodzieżowej,http://WWW.kkwr.org.pl/owt/main.php?year=2004&art.=3.
6. Sokół Z.: Międzynarodowe czasopisma młodzieżowe w Polsce (1990-1995), "Poradnik Bibliotekarza" 1997 nr 2.
7. Węglarczyk G.: Prasa młodzieżowa-pomoc w wychowaniu czy demoralizacja?, "Wychowawca" 1995 nr 2.
8. Węgrzyńska M.: Przegląd prasy dla młodzieży, "Wychowawca" 2002 nr 6.
9. Zielińska I.: Prasa młodzieżowa a wartości rodzinne, "Wychowawca" 1999 nr 7-8.

Iwona Kaczmarek


Zaświadczenie onlinenumer online: 117 gości

reklama