Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9062
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Trudności dziecka w przystosowaniu do środowiska przedszkolnego

Wiek przedszkolny w życiu człowieka jest okresem najistotniejszych przemian rozwojowych, przez wielu badaczy uważany za krytyczny dla rozwoju jednostki i jej socjalizacji. Dziecko, aby mogło w pełni korzystać ze stymulującej roli środowiska przedszkolnego, powinno być do niego przystosowane, czyli musi uruchomić szereg mechanizmów i procesów wewnętrznych, przekształcić swoje wykształcone sposoby postępowania oraz nauczyć się wchodzić w interakcje z obcym dla siebie otoczeniem.

Zdaniem M. Kielar-Turskiej "socjalizacja to integrowanie się dzieci w grupę społeczną. W procesie socjalizacji dziecko opanowuje wiedzę o swojej grupie społecznej, o rolach społecznych, standardach i wartościach przyjętych w tej grupie. Rozwój kompetencji społecznej u małego dziecka jest podstawą do radzenia sobie w nowych sytuacjach, szczególnie podczas wchodzenia dziecka do nowego środowiska, przedszkola lub szkoły."

Rodzice zapisując dziecko do danej placówki przedszkolnej nie uświadamiają sobie faktu, że ich dziecko przekraczając próg przedszkola po raz pierwszy, przeżywa problemy adaptacyjne związane z nową, nieznaną sytuacją. Wiedza i doświadczenie dziecka są zbyt ubogie, aby potrafiło pokonywać trudności związane z wejściem w nową społeczność rówieśniczą, zaspokajaniem potrzeb, wykonywaniem czynności samoobsługowych, zrozumieniem stosunków społecznych komunikacją werbalną, zrozumieniem organizacji życia w przedszkolu, kontaktem z nową nieznaną osobą dorosłą poruszaniem się w nieznanej sali i ogromnym budynku, dzieleniem przestrzeni z innymi, rozumieniem upływu czasu oraz zmiany trybu życia. Dziecko uczy się powoli roli przedszkolaka, a jego pobyt w nowym środowisku wiąże się najczęściej z bardzo silnymi negatywnymi emocjami.

Na proces przystosowania do nowego środowiska mają wpływ różne umiejętności społeczne małego dziecka. Ogromną rolę odgrywają umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych, współdziałania z innymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 74 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Lidia Kanka


Zaświadczenie onlinenumer online: 50 gości

reklama