Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
903
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Promocja zdrowia

Jak Jaś poćwiczy, to Jan będzie zdrowy!

Zdrowie (fizyczne, psychiczne, społeczne) jest warunkiem dobrej jakości życia, w tym osiągnięć szkolnych. Edukacja zdrowotna jest podstawowym prawem ucznia. Natomiast zadaniem szkoły jest:

 • Stwarzanie warunków dla zaspokajania potrzeb zdrowotnych i zdrowego stylu życia uczniów podczas pobytu w szkole.
 • Pomoc uczniom w rozumieniu zdrowia jako wartości dla człowieka, zdobywaniu wiedzy o rozwoju, zdrowiu i czynnikach warunkujących je.
 • Kształtowanie postaw wobec zdrowia, w tym odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, obiektywnej samooceny i samoakceptacji.

  Dzisiaj promocję zdrowia określa się jako jednolity proces działań zmierzających do poprawy i utrzymania ludzkiego zdrowia. Składa on się z trzech nierozłącznych elementów, tj. edukacji zdrowotnej, zapobiegania chorobom i ochrony zdrowia. Edukacja zdrowotna (health education) stanowi podstawowy element promocji zdrowia. Polega ona na dostarczeniu wiedzy i uczestniczeniu we wspólnym działaniu

  Pracując w szkole mam ogromne możliwości w kreowaniu zachowań prozdrowotnych. Podczas swojej długoletniej pracy z młodzieżą obserwuję przyzwyczajenia i zachowanie uczniów w różnych sytuacjach. Niestety, nie wszyscy chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, swój wolny czas spędzają przed telewizorem i komputerem. Stan ich zdrowia jest niepokojący, nasilają się infekcje, alergie, obniża się odporność organizmu. Wszystko to jest skutkiem złego stylu życia, duże znaczenie ma tu również odżywianie. Wielu z uczniów ma problemy z nadwagą, ma słabą kondycję fizyczną i psychiczną, jest to rezultat nie uczestniczenia w zajęciach ruchowych i słabe zaangażowanie w aktywny wypoczynek. W konsekwencji ich mózg jest niedotleniony, co powoduje problemy w nauce i prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, ma to również wpływ na nieprawidłową postawę ciała.

  Chcąc zapobiec temu stanowi podjęłam działania prozdrowotne, mają one na celu przekazanie teoretycznej wiedzy odnośnie zdrowia, higieny osobistej i ukształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków prozdrowotnych.


  REKLAMA

  Zadania profilaktyki zdrowotnej realizuję w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pod hasłami:

 • Mój ubiór świadczy o mnie.
 • Moje miejsce pracy i wypoczynku.
 • Zdrowie dzięki czystości.
 • Bezpiecznie poruszam się po drogach.
 • Gdzie i jak się bawimy?
 • Wypadek- jak działam, w czym mogę pomóc?
 • Odżywianie - co, z czym i dlaczego?
 • "W zdrowym ciele zdrowy duch".
 • Ruch a energia, energia a praca.
 • Ile pracy, ile wypoczynku?
 • Znam swoje mocne i słabe strony.
 • Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie.
 • Poznajemy alarmy w naszej szkole.
 • Uwaga niebezpieczeństwo.
 • Życie bez nałogów.

  Ponadto podjęłam dodatkowe działania wspomagające prawidłowy rozwój organizmu. Z ankiet, które przeprowadziłam wśród uczniów wynikło, że większość dzieci nie potrafi lub nie rozumie potrzeby ruchu. Nie zdaje sobie sprawy z korzyści, jakie niesie uprawianie sportu dla własnego zdrowia. Mało, kto umie zorganizować sobie czas wolny z pożytkiem dla własnego zdrowia i organizmu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wychowanie młodego człowieka do rekreacji i uczestnictwa w niej. Zaszczepienie w nim zamiłowania do aktywnego spędzania czasu wolnego z jak najlepszym pożytkiem dla siebie i swojego organizmu. Istnieje, więc konieczność zachęcenia do dbania o swoje zdrowie, poprzez uprawianie ćwiczeń fizycznych, niech to będzie spacer, jazda na rowerze czy pływanie.

  Wydajność energetyczna człowieka zmienia się w ciągu całego życia należy, więc tak kierować, aby ten proces był stały. Wychowanie takie trwa od dzieciństwa do późnej starości. Pierwszymi nauczycielami są rodzice, kształtujący w dziecku określony system wartości. Potem podstawową rolę odgrywa wspomniana już szkoła i lekcje wychowania fizycznego, i tu nauczyciel staje się autorytetem. W dużej mierze od niego i jego zaangażowania zależy uświadomienie uczniowi jak ważny jest ruch w życiu człowieka.

  Ważne jest przekazanie jak największej wiedzy dotyczącej dbania o własne ciało. Człowiek dorosły, jeśli został w młodzieńczych latach odpowiednio przygotowany i uświadomiony, będzie dbał o siebie i swoje zdrowie. Powinien wiedzieć, że lekarz nie jest w stanie czasem pomóc, jeśli on sam nie chciał pomóc sobie. To przecież od nas samych zależy stan psychiczny i fizyczny naszego organizmu. "W zdrowym ciele zdrowy duch" to nie puste powiedzenie, gdyż aktywność ruchowa jest warunkiem prawidłowego rozwoju człowieka.

  Uważam, iż w wyniku moich działań wzrośnie nie tylko świadomość konieczności zachowań prozdrowotnych, ale również liczba uczniów podejmujących zamierzone i konkretne działania na rzecz własnego zdrowia. Mam nadzieję, że znajdzie to odzwierciedlenie w dalszym życiu rodzinnym moich podopiecznych. Świat idzie szybkimi krokami do przodu. Nie można pozwolić, aby zniknął nam z oczu.

  Do artykułu dołączono również ankietę na temat lekcji wychowania fizycznego.

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  mgr Zofia Jabłońska
  Szkoła Podstawowa Nr 32 w Białymstoku


 • Zaświadczenie online  numer online: 49 gości

  reklama