Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Pojęcie sztuki dziecka

W licznych opracowaniach spotyka się różne stanowiska, na temat terminu sztuka dziecka. Autorzy publikacji spierają się, czy można określić plastyczne przedstawienia dziecięce mianem sztuki. Pojęcie to jest często pomijane, stosowane umownie, brane w cudzysłowie. Jednak w niektórych pozycjach używane jest celowo i świadomie, podkreślając wartość, sens i styl tej wypowiedzi artystycznej. Pojawiają się opracowania, w których rozpatruje się, czym tak naprawdę są wytwory plastyczne dziecka i jak należy je postrzegać. Uznaje się, że działalność artystyczną dziecka należy odbierać jako sztukę, podobnie jak określana tym mianem jest twórczość plastyczna ludów pierwotnych, sztuka ludowa, oraz inne działalności artystyczne osób nie posiadających kierunkowego wykształcenia. Podobnie, jak artysta prymitywny, dziecko nie używa wszystkich środków wyrazu plastycznego. Niektóre zdolności dziecka, są jeszcze ukryte, dlatego ich nie wykorzystuje, natomiast twórca nieprofesjonalny często celowo zmniejsza stosowane przez siebie środki wyrazu artystycznego(1). Nie należy, więc postrzegać sztuki dziecka w odniesieniu do prac profesjonalistów, gdyż działa ona na innych płaszczyznach. Dziecko podobnie, jak artysta amator nie posiada wykształcenia kierunkowego, oraz głębokiej wiedzy technicznej. Jednakże, twórczość dziecka, podobnie, jak twórczość artysty jest wynikiem pracy wyobraźni, w oparciu o wiedzę na temat świata zewnętrznego i wewnętrznego, którą w dany sposób porządkuje(2).


REKLAMA

Zainteresowanie, jakim dorośli darzą rysunki dziecięce analizując je, organizując wystawy, konkursy, świadczy o ciągłym rozwoju tej dziedziny artystycznej. Jest to zjawisko szerokie i powszechne, budzące podziw, zainteresowanie, jak również rozległą krytykę, dlatego właśnie należy je określać mianem sztuki. "Należy uznać, ze rysunek dziecka jest przedmiotem autentycznej i wartościowej sztuki. Dowodem tej autentyczności jest fakt, że my, ludzie dorośli sprawdzamy siebie według dziecięcych rysunków."(3) Zdanie Ferdynanda Leger podkreśla nie tylko wartość, ale też autentyzm sztuki dziecka, która oddziałuje na ogół społeczeństwa, podobnie, a może nawet tak samo, jak twórczość wielkich, sławnych artystów, których się podziwia i szanuje, których twórczość wzbudza wiele emocji, podobnie jak dziecięca. Twórczość dzieci zadziwia nieskrępowaniem i oryginalnością, oraz świeżością rozwiązań, natomiast sztukę profesjonalną wyróżnia ponadto zręczność manualna i rozbudowany warsztat artysty. Jedna z definicji tak określa pojęcie sztuki: jest to dekoracyjny kształt, przypadkowo, lub celowo nadany przez określoną osobę, nazywaną artystą(4).

Pojecie sztuki jest więc bardzo szerokie, można je interpretować w różny sposób, podobnie, jak pojęcie artysty. Dlatego, jeśli założono, że może istnieć sztuka ludowa, prymitywna, ludów pierwotnych, to także twórczość dziecka przejawia się, jako sztuka. W opracowaniu tym twórczość dziecka potraktowana zostanie, jak pełnoprawna sztuka, zanalizowane zostaną jej charakterystyczne cechy formalne i treściowe, analogicznie, jak rozpatrywana jest sztuka tworzona przez profesjonalistów.

ilustracja

Przypisy:
1 - por. P. Wallon, A. Cambier, D. Engelhart, Rysunek dziecka. Warszawa 1993, WSiP, s.132
2 - por. R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 1988, WSiP, s.68
3 - tamże, s.140
4 - por. H. Read , Wychowanie przez sztukę. Wrocław 1976, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s.22

Magdalena Kowalska


Zaświadczenie onlinenumer online: 62 gości

reklama