Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8870
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Preferowane zajęcia świetlicowe - analiza wyników badań przeprowadzonych z rodzicami i uczestnikami zajęć

W ramach badań i obserwacji przeprowadzonych w świetlicy szkolnej dotyczących zajęć pozalekcyjnych i ich wpływu na rozwój dziecka, możemy przytoczyć następujące wnioski co do preferowanych form aktywności wśród dzieci w wieku od 7 do 10 lat.

Analiza została oparta na ankietach przeprowadzonych z rodzicami uczestników świetlicy szkolnej by dowiedzieć się jak funkcjonują świetlica, które z zajęć są najbardziej atrakcyjne dla uczestników i które mają największy wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci oraz młodzieży. Istotnym elementem moich badań był również wywiad w oparciu o specjalny kwestionariusz z uczestnikami zajęć.

Badania zostały przeprowadzone w czasie mojej pracy w świetlicy szkolnej, gdzie pracuję od 20 lat. Wszystkie badania były prowadzone od stycznia do maja 2010 roku. Dzieci i młodzież została wybrana do badań losowo. Grupa badana liczyła piętnaście osób wybranych ze świetlicy z klas 1-3, jak również piętnaścioro rodziców.

Całość informacji zebranych na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród rodziców dzieci, które uczęszczają do świetlicy szkolnej można podzielić na następujące grupy:
- charakterystykę potrzeb dziecka,
- funkcjonowanie w środowisku,
- opinii rodziców na temat działalności świetlic.


REKLAMA

Charakterystyka potrzeb dziecka

W trakcie procesu ankietowania rodzice zostali poproszeni o scharakteryzowanie potrzeb dziecka oraz osób, które najpełniej te potrzeby zaspakajają.

Z badań wynika, iż najważniejszymi potrzebami dzieci są: rozrywka, odpoczynek, rozwój ruchowy i kontakty towarzyskie. Na drugim miejscu ankietowani wskazywali na bezpieczeństwo i współpracę w grupie rówieśniczej. Wyżej wymienione potrzeby są zaspakajane głównie przez wychowawców, rodzeństwo, rówieśników; może to wskazywać na to, iż dzieci spędzają najwięcej czasu w świetlicy, w szkole i na podwórku.

Funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśników

Z badań wynika, iż większość dzieci współżyje ze swoimi rówieśnikami w sposób bezkonfliktowy, co pozwala przypuszczać, że nie sprawiają one problemów wychowawczych podczas zajęć. Podopieczni wspólnoty najwięcej czasu spędzają w towarzystwie kolegów i koleżanek ze świetlicy, oraz ze szkoły. Najmniej dzieci przebywają z koleżankami i kolegami z sąsiedztwa, oraz z dalszymi członkami rodziny. Może to świadczyć o tym, że czas ich jest zapełniony w taki sposób, iż nie mają czasu na przebywanie w innym środowisku.

1. Opinia rodziców na temat świetlicy szkolnej

Badani rodzice wskazali kilka powodów, dla których dzieci pozostawiane są w świetlicach. Pierwszym z nich jest zapewnienie opieki i bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci. Rodzice cenią sobie fakt, iż dziecko przebywa pod opieką dorosłego człowieka, podczas gdy oni najczęściej pracują. Na drugim miejscu w ważności funkcjonowania świetlicy rodzice wskazują na zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej. Są bardzo zadowoleni z takiej formy spędzania czasu przez ich pociechy, gdyż sami nie mają najczęściej czasu po pracy na taką formę zajęć z dziećmi. Bardzo istotnym elementem dla rodziców jest fakt odrabiania zadań domowych pod "okiem" wychowawcy. Rodzice ze szkolnej świetlicy niejednokrotnie proszą o dopilnowanie w tej kwestii podając rożne powody: brak czasu, cierpliwości, niechęć na pomoc ze względu na późną porę, oraz brak odpowiedniego przygotowania.

Nawet, jeżeli rodzice nie pracują zapisują dzieci do świetlicy, ponieważ dzieci w domu się nudzą i grają ciągle na komputerze.

Kolejna preferowaną formą zajęć przez rodziców jest rozwój motoryki dużej i małej. Rodzice są zadowoleni oglądając niejednokrotnie prace swoich pociech.

Badani rodzice wyspecyfikowali następujące oczekiwania, jakie stawiają wobec wychowawców:
- rozrywka i wypoczynek dziecka,
- rozwój ruchowy i intelektualny,
- bezpieczeństwo,
- gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Z badan wynika, że najlepiej realizowane przez wychowawców oczekiwania dotyczą rozwoju intelektualnego oraz ruchowego i bezpieczeństwo. Na drugim miejscu znalazły się gry, zabawy, oraz rozrywka i wypoczynek.

Generalnie rodzice są zadowoleni z udziału swoich dzieci w świetlicach. Głównym tego powodem jest to, iż widzą poprawę rozwoju intelektualnego swoich dzieci. Dodatkową zaletą jest na pewno fakt, że ich dzieci miło spędzają czas wśród kolegów i koleżanek, odrywając się przy tym od szarej codzienności.


REKLAMA

2. Opinia uczestników zajęć

Wywiad, który został przeprowadzony wśród badanych dzieci pozwolił opowiedzieć na następujące pytania:
- dlaczego dzieci uczęszczają do świetlicy?
- jaką formy zajęć lubią najbardziej.

Z analizy wynika iż głównym motywem uczestnictwa w zajęciach jest poczucie bezpieczeństwa, potrzeba rozmowy z wychowawcą, oraz różnorodność spędzania czasu w ciekawy sposób w towarzystwie swoich rówieśników. Z badań wynika że dzieci bardzo lubią chodzić do świetlicę, ponieważ nie muszą się nudzić w domu. Na drugim miejscu dzieci wskazują na możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Dzieci cenią sobie również pomoc w nauce.

Ulubionym zajęciem dzieci uczęszczających do świetlicy są zajęcia sportowe, oraz zabawy ruchowe. Dzieci mają okazje wtedy przebywać na świeżym powietrzu, uczą się zdrowej rywalizacji, zaspakajają potrzebę ruchu i zabawy. Czynniki te nierozerwalnie łączą się z dzieciństwem i prawidłowym rozwojem psychofizycznym. Dziecko uczy się w tym wieku przez zabawę a ruch jest naturalnym etapem w jego rozwoju.

Na drugim miejscu ankietowani wskazali na zajęcia plastyczne i techniczne. Dzieci bardzo chętnie podejmują działania z tego zakresu ze względu na ich różnorodność, odkrywanie nowych technik plastycznych, możliwość fantazjowania, kreatywności i wyrażania siebie poprzez wytwory plastyczne.

Na ostatnim miejscu ankietowani wskazują na zajęcia dydaktyczne, można wnioskować że dzieci wolą się bawić niż uczyć w wolnym czasie. Typowe zajęcia dydaktyczne z reguły kojarzą się z zajęciami szkolnymi.

Wnioski

Z analizy zebranych informacji wynika że dzieci są zadowolone z udziału w zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ organizowane zajęcia zaspakajają ich potrzebę ruchu, zabawy, kontaktów z rówieśnikami. Dzieci nie mają czasu na nudę aktywnie spędzają czas i mogą zawsze liczyć na pomoc w nauce. Najbardziej atrakcyjną formą zajęć dla uczestników są zajęcia sportowe oraz gry i zabawy.

Po dokonanej analizie ankiet z rodzicami stwierdzam, iż postawione w pracy hipotezy szczegółowe znajdują swoje potwierdzenie. Rodzice bowiem zazwyczaj nie mają czasu i możliwości na aktywne spędzanie czasu ze swoimi dziećmi.

Są zadowoleni z udziału dzieci na zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ wiedzą że ich pociechy bezpiecznie spędzają czas i rozwijają swoje zainteresowania. Oczekiwania stawiane wychowawcom są zaspakajane.

Reasumując zajęcia świetlicowe mają pozytywny wpływ na rozwój dzieci. Odpowiedni dobór metod pracy i form prowadzonych zajęć pomaga dzieciom rozwijać swoje zainteresowania i uzupełniać braki szkolne.

Magdalena Wrucha


Zaświadczenie onlinenumer online: 166 gości

reklama