Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8853
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Masz problemy wewnątrz swojej firmy ? Oto dlaczego tak się dzieje

Komunikowanie się, jest nierozłącznym procesem bez którego dzisiejszy świat nie miałby prawa bytu. Proces ten towarzyszy nam od samych początków życia na naszej planecie, zaczynając od komunikowania niewerbalnego po czym przechodząc do werbalnego. Była to długa i bardzo zawiła droga, która doprowadziła kulturę komunikacyjną do tego poziomu z jakim mamy dziś styczność. Wiele konfliktów, jak i nieporozumień spowodowanych jest przez złą komunikację, czyli wysyłanie złych bądź niezrozumiałych komunikatów od nadawcy do odbiorcy, który ten komunikat od nas próbuje odkodować.


REKLAMA

W 90% firm i organizacji, według menedżerów zawodzi właśnie komunikacja, czemu tak się dzieje i co z tym możemy zrobić? Otóż w każdej firmie i organizacji, bez względu na przedmiot jej działania, mogą pojawić się zakłócenia w kanałach komunikacyjnych. Spowodowane są one wieloma aspektami, na przykład podczas komunikacji pionowej w dół gdzie to prezes, zarząd itp. przekazują swoje postanowienia niżej, do menedżerów czy kierowników poszczególnych działów. Powoduje to przesilenie ogromem informacji, czy zadań do wykonania, które są niemożliwe do realizacji lub przetworzenia w wskazanym przez nich czasie. Tu pojawia się problem, gdyż pracownik przytłoczony ogromną ilością informacji, nie zawsze dla niego zrozumiałych, nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom swoich przełożonych. Komunikuje się ku górze, czyli do osób postawionych ponad nim w strukturze organizacyjnej, często nie mówiąc o swoich problemach z wykonaniem czy przetworzeniem dużej ilości informacji, co sprawia iż pod wpływem stresu i strachu przed zwolnieniem wysyła błędne, często nieprawdziwe informacje do zarządu czy bezpośredniego przełożonego. Zapobiec takim sytuacjom można tylko w jeden sposób, dbaniem o zrozumiałość przesyłanych przez nas komunikatów, z podziałem na obszary ważniejsze i mniej ważne, do realizacji w dłuższym bądź krótszym, w zależności od specyfiki informacji czy zadania, czasem na realizację.

Następnym problemem mogącym pojawić się w komunikowaniu wewnątrz organizacji, jest źle sporządzona struktura organizacyjna przez co może dojść do wielu konfliktów poprzez źle ułożone kanały komunikacji, gdyż jeden kanał komunikacyjny może łączyć się z dwoma innymi, powodując zaburzenia w komunikowaniu się. Przykładowo jeśli kierownik jednego działu przesyła komunikat, polecenie pracownikowi mu podległemu, a ten sam pracownik podlega kilku kierownikom działów i już wcześniej dostał inne polecenie z innego działu, pojawia się problem, przez który staje się niemożliwe przetworzenie czy wypełnienie dwóch zadań jednocześnie. Pracownik często bojąc się o swoje stanowisko pracy nie wykonuje swoich obowiązków z należytą uwagą.

Dwa powyższe przykłady są to najczęściej występujące zakłócenia w procesach komunikowania się wewnątrz organizacji, lecz komunikacja po za organizacją stanowi znacznie większy problem. Komunikacja poza obrębem organizacji jest wyjątkowo ważna gdyż to właśnie ona stanowi, główny aspekt rozwojowy firmy. Źle prowadzona komunikacja poza organizacją, czyli taka dzięki której organizacja kontaktuje się z innymi, komunikując im o swoim przedmiocie działania czy też stara się o pozyskanie klientów, wspólników, dystrybutorów itp. może spowodować brak zainteresowania produktami czy usługami danej firmy, zaś w skrajnych przypadkach doprowadzić może do upadłości. Dlatego właśnie tak ważne jest komunikowanie się firmy poza swoim obrębem. Do tego potrzebujemy wysokiej klasy pracowników, posiadających sporą wiedzę związaną z zagadnieniami o komunikacji, gdyż to ta komunikacja świadczy o danej firmie.


REKLAMA

Biorąc za przykład negocjację prowadzone przez każdą z firm, w celu uzyskania pewnych korzyści, dzięki którym możliwy staje się rozwój organizacji, udowadnia iż sprawność prowadzenia negocjacji staje się wyjątkowo ważny, ponieważ podczas braku wiedzy odnoszących się do technik negocjacyjnych, może być to powodem wielu strat jak i mało korzystnych warunków podpisanych umów. Aby taka komunikacja przebiegała sprawnie niezbędne są szkolenia z zakresu komunikowania się, w szczególnym zwróceniem uwagi na rolę negocjacji, która przyczynia się do sukcesów naszej organizacji. W wielu firmach zagranicznych jak również polskich przyjmowani są ludzie, odpowiadający za negocjacje z daną firmą.

Następnym bardzo ważnym aspektem jest komunikowanie się z mediami, dzięki którym mamy możliwość zaprezentowania naszej działalności, w dużo szerszej grupie potencjalnych klientów. Stanowi to klucz do sukcesu, gdyż poprzez prawidłowo sformułowany komunikat, możemy sprawić iż potencjalny klient zacznie odczuwać potrzebę posiadania danego produktu czy usługi oferowanej przez naszą organizację. W tym celu firmy i organizacje powinny przeprowadzać różnego typu szkolenia, umożliwiające swoim pracownikom dokształcanie się z zakresu komunikowania.

Komunikacja jest dziedziną nauki która uczy nas w jaki sposób wysyłać sygnały niewerbalne, czyli różnego typu gesty, zachowania jak również komunikować się werbalnie. Zgłębianie tej nauki pozwala nam na łatwość nawiązywania kontaktów, ukazuje w jaki sposób zachowywać się w danych sytuacjach. Umożliwia nam zrozumieć wysyłane do nas komunikaty, sprawiając iż komunikowanie się jest czymś co wzbogaca nas samych. Sprawność komunikacji zależy wyłącznie od nas, gdyż to właśnie my ją tworzymy i wzbogacamy poprzez indywidualność każdego z nas.

Waldemar Szczepański


Zaświadczenie onlinenumer online: 55 gości

reklama