Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8770
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Recenzja artykułu Mariusza Grabowskiego "Teoretyczny i praktyczny wymiar biblioterapii. Rola terapii czytelniczej w usprawnianiu osób niepełnosprawnych"

Tematem mojej pracy jest artykuł mgr Mariusza Grabowskiego z Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Łodzi pt. "Teoretyczny i praktyczny wymiar biblioterapii. Rola terapii czytelniczej w usprawnianiu osób niepełnosprawnych." Wybrałam ten temat z pośród wielu innych, ponieważ zagadnienia związane z usprawnianiem osób niepełnosprawnych a w tym metoda biblioterapii są mi bardzo bliskie. Pracuję jako wychowawca grupy w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i często stosuję tę metodę w pracy z moimi wychowankami.

Pedagogika specjalna polega przede wszystkim na wykorzystaniu w edukacji i terapii metod aktywizujących, braniu pod uwagę treści, form oraz metod stymulowania aktywności, kształtowaniu osobowości jednostki niepełnosprawnej i co najważniejsze liczeniu się z indywidualnymi cechami i potrzebami osób niepełnosprawnych jak i przestrzeganiu zasad akceptacji i życzliwości. Zajęcia biblioterapeutyczne odgrywają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych a biblioterapia staje się coraz bardziej popularną metodą stosowaną w pedagogice specjalnej. Propagatorami biblioterapii są: I. Borecka, T. Kruszewski, B. Szczupał, W. Szulc czy E. Tomasik.


REKLAMA

W części drugiej artykułu autor przedstawił rys historyczny i terminologię pojęcia biblioterapii. Terapeutyczne znaczenie książki doceniono już w czasach starożytnych, gdzie biblioteki traktowano jako "lecznice duszy". W XIII wieku popularność zyskała teoria J.B. Dubosa, mówiąca o tym, że jedną z potrzeb człowieka jest to, aby umysł był zajęty, bo inaczej człowiek się nudzi i z tego powodu jest nieszczęśliwy. WXIX wieku teksty o charakterze świeckim wykorzystywane były w szpitalach angielskich, amerykańskich i szkockich. Zastosowanie zaś literatury w medycynie przypada dopiero na wiek XX. Podstawy biblioterapii stworzył N.A Rubakin w 1919 roku rozpoczynając badania nad reakcjami indywidualnych czytelników, wskazując na szerokie możliwości wykorzystania drukowanych oraz niedrukowanych materiałów informacyjnych. Terapia czytelnicza od samego początku nastawiona była na niesienie pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym.

W kolejnej części swojego artykułu autor zajął się wyjaśnieniem znaczenia terminu biblioterapii, że wywodzi się ona od dwóch greckich słów: biblion - książka i therapeia - terapia i dlatego też bardzo często zamiennie nazywana jest terapią czytelniczą. Biblioterapia polega na korzystaniu z czasopism i książek, które spełniają funkcję czynnika stymulującego rozwój myślenia i rozumienia pojęć i uczuć. Autor przedstawił również zasadniczą różnicę między biblioterapią a czytelnictwem polegającą na tym, że biblioterapia ma właściwy cel - integrację i normalizację jednostki niepełnosprawnej i służy usprawnianiu społecznemu i psychicznemu. Autor przedstawił kilka definicji biblioterapii, ale największą uwagę zwrócił na definicję wg. R. J Rubina, R.L Barkera i I. Boreckiej za E.Tomasik. Wszystkie w/w osoby definiują biblioterapię bardzo podobnie podkreślając, że są to zamierzone działania z wykorzystaniem książki prowadzące do realizacji celów profilaktycznych i rewalidacyjnych.

W części trzeciej artykułu czytamy o wymiarze teoretycznym terapii czytelniczej. Występują trzy typy biblioterapii tj. instytucjonalna, kliniczna i rozwojowa. Istnieje także podział biblioterapii w odniesieniu do osób chorych i dzieli się ona na właściwą, terapię zajęciową z książką, biblioterapię podtrzymującą i aktywną.

Głównym celem biblioterapii jest dokonanie określonych zmian w postawach i zachowaniu człowieka, przyczyniających się do jego lepszego samopoczucia i funkcjonowania, zaś zasadniczym jej zadaniem jest wzbudzanie pożądanych i eliminowanie szkodliwych stanów emocjonalnych u danej osoby.


REKLAMA

W końcowej części artykułu biblioterapia przedstawiona została w ujęciu praktycznym. Najważniejszą rzeczą w prowadzeniu zajęć z zakresu biblioterapii jest znajomość swojego podopiecznego, fachowej literatury i potencjał terapeutyczny zasobu bibliotecznego. Zajęcia można łączyć z dramą, inscenizacją i muzyką. Biblioterapia może być prowadzona z osobami niedostosowanymi społecznie, psychicznie chorymi, starszymi i upośledzonymi umysłowo. Przygotowując program zajęć należy pamiętać, że udział w zajęciach jest dobrowolny, decydujące są potrzeby oraz problemy i preferencje poszczególnych członków grupy, środki terapeutyczne dostosowane do możliwości percepcyjnych uczestników, a poziom i tempo prowadzonych zajęć dopasowane do psychicznych i fizycznych możliwości uczestników. Główne korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach biblioterapeutycznych to oddziaływanie na sferę intelektu, sferę emocjonalną i wyrobienie umiejętności współdziałania.

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że biblioterapia działa uspokajająco na psychikę człowieka i integruje osoby niepełnosprawne z osobami pełnosprawnymi Swoimi właściwościami przyczynia się do wyzwolenia inwencji i postawy twórczej, jak i do edukacji jednostek niepełnosprawnych. Z własnych doświadczeń i obserwacji moich wychowanek wiem, że biblioterapia eliminuje stany frustracji i sytuacje stresowe, przyczynia się do zaakceptowania własnej osoby takiej jaką ona jest, eliminuje zachowania agresywne, pozwala oderwać się od rzeczywistości i problemów dnia codziennego. Odpowiednio dobrana książka wskazuje sposoby radzenia sobie z problemami nurtującymi młodzież, przedstawia pozytywne wzorce do naśladowania i pozwala na identyfikowanie się z bohaterem. W myśl słów autora artykułu, z którymi zgadzam się całkowicie, że "biblioterapia jest dla wielu osób niepełnosprawnych cennym niezastąpionym lekiem" uważam, że powinno się go zażywać jak najczęściej i dlatego też staram się co najmniej raz na dwa tygodnie serwować go moim wychowankom.

Katarzyna Marcinek


Zaświadczenie onlinenumer online: 97 gości

reklama