Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8688
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zadania opiekuna grupy

Przykład rocznego planu zadań opiekuna grupy oraz wychowawcy w szkole policealnej.

Technikum Uzupełniające - Technik Handlowiec - klasa II:

- wypełnienie dziennika nazwami przedmiotów, jednostek modułowych oraz innymi niezbędnymi wpisami,
- wpisanie do dziennika danych słuchaczy,
- wpisywanie planów konsultacji na kolejne zajęcia,
- obliczanie i wpisywanie frekwencji,
- sporządzenie protokołu na posiedzenie Rady Pedagogicznej na koniec I semestru,
- wypełnianie arkuszy ocen słuchaczy na koniec semestru,
- pomoc w napisaniu podań o egzaminy poprawkowe.


REKLAMA

Wychowawca klas w ODiDZ w Brodnicy (zawód sprzedawca - I i II stopień):
- wypełnienie dziennika nazwami przedmiotów oraz innymi niezbędnymi wpisami,
- wpisanie, alfabetyczne, do dziennika danych uczniów,
- wpisanie planu lekcji do dziennika,
- wpisywanie frekwencji,
- sporządzanie protokołów na Radę Pedagogiczną ODiDZ w Brodnicy,
- wypełnianie zaświadczeń dla uczniów kończących kurs w ODiDZ w Brodnicy.

Zyta Warachowska
RCKPiU w Brodnicy


Zaświadczenie onlinenumer online: 73 gości

reklama