Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8682
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego (absencja ucznia na zajęciach szkolnych)

1. Identyfikacja problemu.

Uczeń uczęszcza do klasy I technikum hotelarskiego. Gimnazjum ukończył z niewysoką średnią, jednak egzamin gimnazjalny zdał powyżej średniej klasy technikum. Uczeń pochodzi z pełnej, wielodzietnej rodziny, ma troje starszych braci i siostrę oraz troje młodszego rodzeństwa. Sytuacja finansowa rodziny jest trudna, ale dzięki pomocy lokalnych organizacji i pracy własnej, można powiedzieć, że jest zadowalająca. Osobą, która wzięła obowiązek wychowania i kontaktów ze szkołą jest mama chłopca.

Chłopiec jest osobą miłą, uprzejmą, lubianą przez rówieśników. Bardzo lubi grać na gitarze i śpiewać. Uczęszcza do klasy, w której jest grupa osób niezainteresowanych nauką oraz systematycznym uczęszczaniem do szkoły, ponieważ jak mówią "potrzebne jest tylko zaświadczenie do alimentów, że są uczniami szkoły."

Od początku swojej edukacji w technikum opuszczał niektóre lekcje, z czasem problem zaczął się pogłębiać i nie przychodził do szkoły przez 1-2 dni, żeby w listopadzie nie pojawiać się przez tydzień lub nawet dwa. Otrzymała naganę wychowawcy za przekroczenie liczby godzin nieusprawiedliwionych.

Niska frekwencja doprowadziła do pogorszenia się wyników z większości przedmiotów, które w początkowej fazie utrzymywały się na średnim poziomie klasy. Największe problemy uczeń miał z przedmiotami, które wymagały praktycznych ćwiczeń tj. język angielski, język niemiecki i obsługa konsumenta.

Mama chłopca utrzymywała, że wszystkie jego nieobecności są związane z chorobą, jednak przeczyła temu dynamika absencji. Po szczegółowej analizie stało się jasne, że uczeń unika szczególnie wyżej wymienionych przedmiotów. W pierwszym semestrze oprócz zagrożenia ocenami niedostatecznymi, groziło mu także nieklasyfikowanie z kilku przedmiotów oraz nagana dyrektora za kolejne przekroczenie liczby godzin usprawiedliwionych.


REKLAMA

2. Geneza i dynamika zjawiska.

Wrzesień jak wielu uczniów, chłopiec spędził na zawieraniu nowych znajomości, poznawaniu nauczycieli i ich oczekiwań. Pod koniec września zaczął zwalniać się z ostatnich lekcji z powodu złego samopoczucia lub wizyty u dentysty. Przynosił usprawiedliwienia od mamy.

W październiku już się nie zwalniała, ale po prostu nie przychodził na wybrane lekcje, nawet w środku dnia szkolnego z nadzieją, że nauczyciel nie zauważy nieobecności.

Po poważnej rozmowie wyznał, że mimo iż zawód hotelarza bardzo mu się podoba "to żaden B. tej szkoły nie ukończył" (wcześniej starsi bracia i siostra zrezygnowali w pierwszej, a nawet trzeciej klasie). Próbowałam uświadomić uczniowi, że w jego przypadku tak nie musi być, że przecież dobrze sobie poradził na egzaminie gimnazjalnym, a zatem jeśli będzie pracował systematycznie jest w stanie podołać temu wyzwaniu.

Rozmowa odniosła pozytywny skutek, ale na krótko. Spotkanie z mamą też niewiele pomogło, gdyż jak stwierdziła szczerze "Jak on sam on o to nie zadba, ja mu nie jestem w stanie pomóc, muszę się zająć młodszymi dziećmi. Najwyżej pójdzie do zawodówki i wcześniej do pracy."

Problem był znany pedagogowi szkolnemu, ponieważ rzeczywiście wcześniej członkowie tej rodziny próbowali zdobyć zawód w naszej szkole, niestety bezskutecznie.

Przyczyną absencji było brak wiary we własne umiejętności, ale to nie był jedyny powód. Okazało się, że nieobecności chłopca korelują z nieobecnościami jego starszego brata ucznia naszej szkoły. Wychowawczyni starszego chłopca udało się ustalić, że uczniowie nie przychodzą do szkoły, ponieważ przyjmują prace dorywcze, które pozwalają im zarobić trochę pieniędzy i pomóc rodzicom.

3. Znaczenie problemu.

Opuszczanie i nieusprawiedliwianie godzin lekcyjnych, lekceważenie obowiązków szkolnych może spowodować nieklasyfikowanie z poszczególnych przedmiotów, obniżenie oceny z zachowania do najniższej w efekcie końcowym brak promocji do klasy drugiej.

4. Prognoza.

Prognoza negatywna - w przypadku zaniechania oddziaływań:
- uczeń otrzyma ocenę naganną z zachowania, nie opanuje odpowiedniego zakresu wiadomości, nie zdobędzie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na wyższym etapie edukacji, nie ukończy szkoły, nie zda matury, nie zdobędzie zawodu
- nastąpi niewłaściwy proces socjalizacji ucznia, który może wejść do grup nieformalnych,
- uczeń może wejść w konflikt z prawem.

Prognoza pozytywna - w przypadku wdrożenia oddziaływań:
- uczeń będzie systematycznie uczęszczał na zajęcia lekcyjne,
- uczeń nadrobi zaległości sam bądź przy pomocy kolegów, nauczycieli i ukończy szkołę,
- wzrośnie poczucie własnej wartości chłopca oraz jego samoocena,
- uczeń wyrobi sobie właściwy system wartości oparty o uczciwości, ciężkiej i systematycznej pracy własnej


REKLAMA

5. Propozycje i rozwiązania.

Cele:

doprowadzić do tego, że:
- uczeń zacznie systematycznie uczęszczać na zajęcie lekcyjne,
- wszystkie nieobecności będą usprawiedliwiane przez rodziców z podaniem konkretnego powodu absencji,
- uczeń zacznie poważnie traktować swoje obowiązki szkolne
- uczeń nadrobi zaległości z semestru pierwszego

Zadania:

a) zadania naprawcze:
- rozmowa z uczniem - uświadomienie problemu i wynikających z niego zagrożeń, dostrzeganie i chwalenie nawet drobnych sukcesów, interwencje pomocnicze u kolegów, nauczycieli,
- rozmowa z pedagogiem szkolnym,
- rozmowa ze starszym bratem
- konsultacje z rodzicami.

b) zadania profilaktyczne:
- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
- powierzenie uczniowi zadań do wykonania na rzecz klasy i szkoły,
- wzmacnianie wiary ucznia w słuszność postępowania i we własne możliwości,
- rozmowa z nauczycielami w celu umożliwienia mu zaliczenia materiału z poszczególnych przedmiotów.

6. Wdrażanie oddziaływań.

W listopadzie przeprowadziłam rozmowę z uczniem, która miała na celu ustalenie strategii działania. Wyznaczenie przedmiotów, z którymi ma największy problem, zastanowienie się, kto mógłby pomóc w tym konkretnym przypadku. Rozmowa była o tyle poważna, że uczeń otrzymał naganę dyrektora, po której może zostać usunięty ze szkoły.

Uczeń był przejęty powagą sytuacji, ale miał nadal wątpliwości, co do szans powodzenia.

Podczas tej samej rozmowy zaproponowałam mu udział w przedstawieniu świątecznym. Był to musical na podstawie Quo Vadis. Przestawienia świąteczne są popularne w naszej szkole i wielu uczniów chce brać w nich udział. Poczuł się wyróżniony, ponieważ wiedział, że nie wszyscy mogą wystąpić. Uświadomiłam mu, że jest to taka rola, że nikt nie będzie go mógł zastąpić, a zatem ważne jest, żeby był. Przyjął propozycję z radością.

Próby do przedstawienia odbywały się po lekcjach. Śpiewał z pasją i był chwalony przez innych członków grupy. Przez listopad i grudzień nie opuścił żadnej próby. W szkole frekwencja też się znacznie poprawiła, chociaż zdarzały się pojedyńcze nieobecności, to nigdy w dniach, kiedy odbywały się próby.

Ponieważ był lubiany w klasie, osoby które lepiej sobie radziły, chętnie zaoferowały pomoc w nadrobieniu zaległości.

Punktem kulminacyjnym było przedstawienie w grudniu. Uczeń zaśpiewał brawurowo, zebrał największe oklaski od rówieśników. Wielu nauczycieli w komentarzach po przedstawieniu mówiło głównie o nim. Ponadto w galerii szkolnej zawisło zdjęcie z nim na pierwszym planie.

7. Efekty oddziaływań.

Na I semestr otrzymał jedną ocenę niedostateczną z obsługi konsumenta. Drugi semestr rozpoczął z zapałem. Wiedział, czego oczekują od niego nauczyciele i miał świadomości, że są osoby chętne mu pomóc.

Zgodnie z pozytywną prognozą nadrobił zaległości i w miarę systematycznie uczęszczał do szkoły. Zdarzały się pojedyńcze nieobecności lub dni, ale nie próbował już wymyślać powodów, mówił szczerze, że jego absencja jest związana z pracą dorywczą. Miał plan jak nadrobić zaległości i rzeczywiście z powodzenie go realizował. Przyjął założenie, że nie opuszcza dni, w których jest angielski i obsługa konsumenta.

Na pewne w efekcie moich działań wzrosła samoocena ucznia. Stał się popularną osobą w szkole i wyraźnie sprawiało mu przyjemność przebywanie z koleżankami, wielbicielkami jego talentu.

W chwili pisania tej analizy uczeń kończy pierwszą klasę. Nie ma żadnego zagrożenia.

Monika Ośmiałowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 128 gości

reklama