Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
86
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Test z zoologii

Zadanie 1. Połącz w pary typy larw z nazwami dorosłych organizmów. 2 pkt.

Zadanie 2. Wybierz prawidłową odpowiedź. Organizm, w którym rozwija się dorosła postać pasożyta nosi nazwę: 1 pkt
a) Żywiciel pośredni
b) Żywiciel ostateczny
c) Żywiciel dorosły

Zadanie 3. Na schematach A, B, C widoczne są zwierzęce pasożyty przewodu pokarmowego człowieka. 3 pkt.

Uzupełnij podaną niżej tabelkę.

Zadanie 4. Schemat przedstawia cykl rozwojowy tasiemca nieuzbrojonego z błędnymi podpisami stadiów rozwojowych. Popraw podpisy na schemacie cyklu rozwojowego tasiemca nieuzbrojonego. Błędne nazwy wykreśl, wpisz w te miejsca prawidłowe nazwy. 1 pkt

Zadanie 5. Spośród podanych przedstawicieli podkreśl tych, którzy należą do stawonogów: szczeżuja, rak, tarantula, homar, dżdżownica, pszczoła, owsik. 1 pkt

Zadanie 6. Wybierz rodzaj szkieletu, który występuje u owadów: 1 pkt
a) kostny
b) chitynowy
c) chrzęstny

Zadanie 7. Na poniższych rysunkach przedstawiono dwa typy aparatów gębowych u owadów. Podaj nazwę aparatu oraz rodzaj pokarmu, który pobierają. 2 pkt.

Zadanie 8. Schemat przedstawia cykl rozwojowy owada. Podpisz rysunki oraz podaj nazwę typu przeobrażenia. 3pkt.

Zadanie 9. Zaznacz, które z podanych płetw ryby należą do parzystych: 1 pkt
a) Piersiowa i ogonowa
b) Brzuszna i grzbietowa
c) Piersiowa i brzuszna

Zadanie 10. Porównaj sposoby zapłodnienia u płazów i u gadów, uwzględniając środowisko, w którym proces ten zachodzi. 2 pkt.

Zadanie 11. Na podstawie analizy poniższych rysunków wymień trzy cechy odróżniające mózg ryby od mózgu ssaka. 3 pkt

Zadanie 12. Schemat przedstawia szkielet kończyn kręgowca. Uzupełnij brakujące opisy schematu. 3 pkt

Zadanie 13. Narysuj schemat obiegów krwi u gada zaznaczając tętnice, żyły wraz z krwią natlenioną i odtlenioną. 3 pkt

Zadanie 14. Wybierz te gromady kręgowców, które są stałocieplne: 1 pkt
a) ptaki i gady
b) ptaki i ssaki
c) płazy i ryby

Zadanie 15. Spośród podanych układów wybierz te, które przyczyniają się do stałocieplności: 1 pkt
a) Nerwowy i krwionośny
b) Oddechowy i krwionośny
c) Krwionośny i wydalniczy

Zadanie 16. Wyjaśnij, na czym polega mechanizm podwójnego oddychania u ptaków. 2 pkt

Zadanie 17. Wypisz pięć cech ptaków, które przystosowują je do lotu. 2 pkt

Zadanie 18. Uzupełnij poniższy tekst wykorzystując następujące wyrazy: homodontyzm, heterodontyzm, siekacze, trzonowe, gady, ssaki. 1 pkt
U zwierząt zęby......................... służą do pobierania pokarmu zaś zęby........................ służą do miażdżenia twardych części. Zjawisko posiadania jednakowych zębów występuje u....................... i nosi nazwę..................... Zjawisko posiadania zębów zróżnicowanych nosi nazwę............................ i występuje w gromadzie........................

Zadanie 19. Podaj nazwę mięśnia ssaków, który współuczestniczy w mechanizmie wentylacji płuc. 1 pkt

Zadanie 20. Uzupełnij poniższą tabelkę przyporządkowując nazwy zwierząt odpowiednim gromadom: żaba, padalec, drętwa, kangur, pingwin, delfin, rekin, kameleon, perkoz, jesiotr, traszka, nietoperz, jaskółka, waran, rzekotka. 2 pkt

Punktacja:
34 - 36 bardzo dobry
28 - 33 dobry
22 - 27 dostateczny
15 - 21 dopuszczający

Krystyna Greń
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Międzyświeciu


Zaświadczenie onlinenumer online: 133 gości

reklama