Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
857
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Piechurzy i rowerzyści na szlak

To co nas otacza, to co obecne: przyroda, ludzie i stworzona przez nich kultura to nasza mała ojczyzna, nasz świat. Jest ona częścią większej całości, sąsiaduje z innymi małymi ojczyznami tworząc regiony a te - dużą ojczyznę. W dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami dwóch tendencji. Z jednej strony obserwujemy dążenie do globalizacji w życiu społecznym, uniformizację kultury, unifikację życia, propagowanie idei zjednoczonej Europy. Z drugiej strony odrodzenie regionalizmu określane jest mianem przebudzenia etnicznego, powrotu do korzeni. Doświadczenie uczy, że możliwe jest pogodzenie postawy regionalizmu z postawą uniwersalizmu. Najwięksi twórcy kultury światowej podkreślali jednocześnie swoje dziedzictwo narodowe czy regionalne. Wykorzystanie regionalizmu w dydaktyce to przede wszystkim kształtowanie etycznego stosunku do "małej ojczyzny" i przekazywanie dziedzictwa kulturowego poprzez przyjęcie wartości tkwiących w bezpośrednim, przyrodniczym i kulturowym otoczeniu człowieka.

Ptak, który opuszcza własne gniazdo zatacza najpierw małe kręgi. My też powinniśmy najpierw poznać i zrozumieć najbliższe swemu sercu, rodzinne okolice. Potem, tak jak ptak, możemy lecieć dalej, aby móc poznać i zrozumieć swój kraj a potem świat. Doskonałą okazją do poznania swych stron rodzinnych są piesze i rowerowe wycieczki turystyczne.

Dla młodzieży szkolnej wycieczki po ziemi rodzinnej to okazja do poszerzenia wiedzy zdobytej w czasie zajęć lekcyjnych, rozwijania aktywności poznawczej oraz zainteresowań praktyczną stroną życia. Pomaga to uporządkować wiedzę o przyrodzie, kulturze, społeczeństwie. Rozwija zainteresowania i zdolności poznawcze. Wdraża do ustawicznego kształcenia.

Wycieczki to interesujący sposób na pogłębienie więzi uczuciowych z małą ojczyzną, rozbudzenie zainteresowań tradycja, współczesnością i przyszłością. To również okazja do kształtowania zasad zgodnego współżycia w zespole, dyscypliny, życzliwości, uprzejmości, kultury zachowania i innych pozytywnych cech charakteru. Wycieczki wyrabiają sprawność fizyczną, propagują zdrowy styl życia, upowszechniają formy aktywnego wypoczynku.


REKLAMA

W wycieczce po najbliższej okolicy mogą brać udział grupy przyjaciół, znajomych, rodziny, klasy pod opieką nauczyciela. Dla nauczycieli i wychowawców to niepowtarzalna sposobność obserwowania wychowanków, poznania przywódców grup koleżeńskich, dostrzeżenia dzieci odtrąconych przez grupę. Stwarza warunki przeprowadzenia rozmów indywidualnych, zdobycia zaufania, poznania problemów, ale i pokazania się podopiecznym z innej strony, jako towarzysz podróży, przyjaciel, opiekun. Dla dzieci to radość ze wspólnego wędrowania i bardziej atrakcyjnego spędzania czasu.

Nieodzownym warunkiem dobrej wycieczki jest jej gruntowne przygotowanie. Przede wszystkim musimy wiedzieć z kim wybierzemy się na wycieczkę, kiedy i dokąd chcemy pójść bądź pojechać, co chcemy zobaczyć, poznać, jakich ewentualnych trudności możemy się spodziewać. Wprawdzie inaczej planuje się wycieczkę szkolną, a inaczej rodzinną, ale w obydwu przypadkach należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach gwarantujących wspaniały wypoczynek, świetną zabawę i bezpieczny powrót do domu.
1.Dostosować trasę do możliwości fizycznych i percepcyjnych wszystkich uczestników.
2.Przygotować mapkę i informacje o trasie.
3.Powiadomic wszystkich o terminie wycieczki, czasie wyjazdu i powrotu, przewidywanej trasie, wymaganym sprzęcie, odpowiednim ubiorze, prawdopodobnych utrudnieniach i ewentualnych kosztach.
4.Poinformować o czekających atrakcjach turystycznych - dobrze jest wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przygotowanie takich informacji.
5.Zabrać ze sobą informator, przewodnik, mapy.
6.Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za prawidłowy przebieg wycieczki. Można powierzyć tę funkcję nawet dziecku, które uczy się, w ten sposób, podejmowania decyzji i odpowiedzialności.
7.Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zabrać apteczkę, przypomnieć praktycznie zasady udzielania pierwszej pomocy.

Proponuję wycieczki piesze lub rowerowe. Wpłynie to korzystnie na nasze zdrowie i kondycję fizyczną, a także, co nie jest bez znaczenia zminimalizuje koszt wycieczki. Oto kilka propozycji wycieczek po najbliższej okolicy.
1.Dlaczego moja miejscowość nazywa się..................? -nazwy miejscowe najbliższej okolicy (wsie, przysiółki, osady, miasta, pola, lasy itp.)
2.Jak wyglądała nasza miejscowość "X" lat temu? -ingerencja człowieka w przyrodę-flora i fauna, pomniki przyrody, dokumentowanie zmian w przyrodzie powstałych w wyniku działalności człowieka.
3.Najważniejsze zabytki kultury materialnej - sporządzenie listy zabytków i mapki.
4.Bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym-dokumentowanie zwierząt żyjących na naszym terenie.
5.Tropimy dzikie wysypiska śmieci.
6.Budowle sakralne.
7.Ginące zawody - w warsztacie kowala, szewca, bednarza itp.
8.Odwiedzamy i poznajemy miejsca pamięci narodowej.

Końcowym akordem każdej wycieczki powinno być jej udokumentowanie. Zachęcam do robienia zdjęć, sporządzania kronik, rysunków, zbierania informatorów, folderów itp. Taka dokumentacja uprzyjemni chwile wspomnień, pomoże także utrwalić zdobyte wiadomości, zainspiruje do dalszych wyjazdów.

Wędrówki po ziemi rodzinnej powinny być wstępem do ćwiczeń redakcyjnych. Oto propozycje tematów wypracowań, związanych z przeżyciami i refleksjami ucznia oraz jego małą ojczyzną.

Opis:
1.Ten zakątek mojej miejscowości urzekł mnie swoim pięknem - opis krajobrazu.
2.Moja miejscowość w krzywym zwierciadle.
3.Widok z mojego okna.
4.Ulubione miejsce moich spacerów.
5.Moja miejscowość w jesiennej szacie - opis krajobrazu.

Opowiadanie:
1.Moja miejscowość za 100 lat.
2.Na strychu w domu mojej babci - opowiadanie z elementami dialogu.
3.Stare przedmioty pamiętają niejedno-opowiadanie w narracji pierwszoosobowej.
4.O czym szumią stare drzewa w mojej miejscowości.
5.Żyją jeszcze wśród nas bohaterowie lat wojny i okupacji.... -opowiadanie, wywiad.
6.Niech przemówią stare fotografie - opowiadanie historii przodków.
7.Jest takie miejsce na ziemi... Tam chciałbym się zatrzymać podczas życiowej wędrówki-opowiadanie z elementami dialogu.

Różne formy wypowiedzi:
1.Najwspanialsza szkolna wycieczka - sprawozdanie.
2.Warto zwiedzić moją miejscowość! -list do kolegi.
3.Przyjedź do mojego miasta. Znajdziesz tu... -artykuł reklamowy do prasy.
4.Reportaż do prasy lokalnej z akcji "Sprzątanie świata".
5.Ja w roli przewodnika po moim mieście.
6.To warto zanotować w kronice mojej miejscowości.
7.Moja podróż wehikułem czasu do roku... (rodzinna miejscowość).
8.Rozwiń myśl poety "ta ziemia od innych droższa".
9.Jakie refleksje budzą w Tobie słowa K.I.Gałczyńskiego: "...posłuchajmy, jak bije olbrzymie, zielone serce przyrody..."
10.Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa M.Konopnickiej: "kochaj swój dom, twoich braci, dzieje i pieśni, i kwiaty tej ziemi..."

Podróżujmy zatem nie tylko po znanych nadmorskich miejscowościach, zagranicznych miastach, egzotycznych krajach, ale i po najbliższej okolicy. Poznawajmy swoją małą ojczyznę. Wykorzystujmy zdobyte w czasie podróży wiadomości w celu urozmaicenia i uatrakcyjnienia uczniom nauki. Do zobaczenia na szlaku!

Alicja Paluch


Zaświadczenie onlinenumer online: 206 gości

reklama