Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8519
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć w zakresie opieki nad noworodkiem, niemowlęciem i małym dzieckiem dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Program zajęć w zakresie opieki nad noworodkiem, niemowlęciem i małym dzieckiem dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, opracowany został na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli pracujących indywidualnie, bądź grupowo z młodzieżą oraz osobami dorosłymi uczęszczającymi do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3 w Poznaniu. Może być zatem wykorzystywany do pracy z uczniami w ramach zajęć z przedmiotu przysposobienie do pracy lub w ramach zajęć rewalidacyjnych. Napisany został w oparciu o Podstawę Programową z dnia 23-go grudnia 2008r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r. Nr4, poz.17).


REKLAMA

We współczesnym świecie, pełnym pułapek młody człowiek zmuszony jest niejednokrotnie, do podejmowania pochopnych, nieprzemyślanych decyzji, kształtujących jego przyszłość. Zadaniem tego programu nie jest bynajmniej odstraszenie od rodzicielstwa, ale przede wszystkim oddalenie go w czasie. Ma on także pomóc zrozumieć jakie radości i troski mu towarzyszą. Celem jego zatem jest przygotowanie uczestników zajęć do podjęcia świadomej decyzji o byciu rodzicem, a także nauczenie rozpoznawania tego szczególnego poziomu gotowości do podjęcia określonej roli, by umiejętnie sprostać zadaniom, jakie za sobą niesie. Spełnia więc rolę przewodnika do samodzielnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Uczy odpowiedzialności moralnej, ale również finansowej, nie tylko za samego siebie, ale i innych.

Realizując poniższy program należy pamiętać, iż każdy uczeń ma odmienne potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne. Dlatego konieczne jest ustalenie hierarchii celów dla osoby biorącej udział w zajęciach. Ponadto cele edukacyjne i treści nauczania można realizować wybiórczo, dobierając je indywidualnie według potrzeb uczestników zajęć.

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 14 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Jagna Matuszak
Paulina Roszyk
Zespół Szkół Specjalnych nr 105
w Poznaniu


Zaświadczenie onlinenumer online: 190 gości

reklama