Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8470
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Uczucia religijne jako jeden z aspektów egzystencji ludzkiej

Religię można traktować jako zjawisko kulturowe, ale także jako główny czynnik aktywizujący procesy cywilizacyjne. Religia określa jednak przede wszystkim stosunek człowieka do Boga, a tym samym ustala normy moralne. I właśnie dlatego uczucia religijne człowieka stanowią o istocie jego bytu, nadają sens ludzkim poczynaniom. Z religią natomiast nieodłącznie wiążą się kategorie dobra i zła.

Trudno przypuszczać, by człowiek u zarania swych dziejów od razu wytworzył system norm etycznych, ale przecież musiał on zacząć odróżniać to, co było wartościowe dla niego, od tego, co przynosiło mu zgubę. Kiedy jednak dokonał pierwszego wyboru, wzniósł się ponad świat zwierząt, rozpoczął wielkie dzieło cywilizacji. Ludzie najpierw łączyli się w rody, szczepy, plemiona, by w końcu stworzyć organizm państwowy. Oczywiście musiało wtedy obowiązywać prawo, zwyczajowe bądź ustalone. Dopiero na takich podwalinach możliwy był rozwój ludzkości. Należało więc określić, na czym miał polegać wybór między dobrem a złem. Społeczeństwa nie rozumiały bowiem prawideł rządzących światem. Potrzebowały wiary. Ludzie pierwotni wyobrażali sobie, że świat zamieszkany był przez bóstwa, które kierowały naszymi działaniami. Wierzenia ludzi starożytnych oparte na mitach wytworzyły więc politeizm oraz fetyszyzm. To jednak nie wystarczało do zrozumienia pełnych relacji między człowiekiem a otaczającym go kosmosem. Ludzkość przeszła jeszcze jedną drogę, od wielobóstwa - do religii monoteistycznych. Niezależnie zaś od religii wyłoniła się inna dyscyplina - filozofia, badająca możliwości ludzkiego poznania i działania. Literatura, jako jeden ze składników szeroko rozumianej kultury, poza wartościami czysto estetycznymi zawiera moralne przesłanie, kreuje także wzorce osobowe. W zależności od pojmowania zadań i funkcji literatury przez konkretną epokę twórcy przekazują wiedzę o świecie, o człowieku, ukazują możliwości poznawcze ludzi, zdolnych do głębokich uczuć, w tym uczuć religijnych.


REKLAMA

Życie daje materiał, który artyści przetwarzają w konkretnych dziełach literackich. Zawsze bowiem literatura reaguje na duchowe rozterki osób aktualnie żyjących. Oczywiście także ta sama literatura wpływa na postępowanie ludzi. W takiej sytuacji twórca ma możliwość wyrażania swoich sądów, będących odzwierciedleniem jego sfery intelektualnej i emocjonalnej. Artyści świadomie, choć często nawet nieświadomie, nawiązują do motywów nieodłącznie związanych z wiarą. Religia bowiem stanowi główne źródło inspiracji twórczych oraz jest punktem odniesień dla rozważań o charakterze egzystencjalnym. Dlatego uczucia religijne człowieka zajmują tak wiele miejsca w działach literackich, które są jednocześnie wyrazem identyfikacji autora w świecie stworzonym przez Boga.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 14 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Janusz Czuba
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Ożarowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 49 gości

reklama