Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
847
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Młodzież niedostosowana społecznie a zagrożenie HIV/AIDS - wybrane zagadnienia empiryczne.
Analiza problemu edukacyjno - wychowawczego.

Prezentowane poniżej wybrane zagadnienia dotyczące poziomu wiedzy młodzieży niedostosowanej społecznie na temat zagrożeń HIV/AIDS są wynikiem przeprowadzonych przeze mnie kontrolnych badań ankietowych, mających na celu zbadanie ewentualnych przemian zachodzących w badanej grupie na przestrzeni lat, mogących stanowić wskaźnik do modyfikacji czy planowania działań informacyjno-profilaktycznych.

Geneza i dynamika zjawiska

Pierwotne badania obejmowały grupę 50 chłopców - wychowanków Schronisk dla Nieletnich, wywodzących się z różnych środowisk, w przedziale wiekowym 14-17 lat i stanowiły podstawę empiryczną pracy magisterskiej mojego autorstwa - Zagrożenie nabytym zespołem upośledzenia odporności wśród młodzieży niedostosowanej społecznie, napisanej w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w 1993r. Pełne omówienie uzyskanych przeze mnie wyników zawiera artykuł dr Jana Papieża Młodzież niedostosowana społecznie a AIDS, opublikowany w pracy zbiorowej pod red. S. Kawuli i H. Machela Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Gdańsk-Toruń 1994.

Badania przeprowadzone były metodą sondażu diagnostycznego jako tego, który pozwala na gromadzenie wiedzy o opiniach i poglądach wybranej zbiorowości, nasilaniu i kierunkach rozwoju określonych zjawisk społecznych. Skorzystałam również z rozmowy jako metody gromadzenia danych w oparciu o bezpośredni kontakt słowny z osobami badanymi. Technikami badawczymi była analiza dokumentów oraz skonstruowana przeze mnie ankieta.

Przystępując do badań założyłam, że młodzież niedostosowana społecznie jest grupą zwiększonego ryzyka na zakażenia HIV ze względu na niski poziom wiedzy o AIDS w połączeniu z wczesną inicjacja seksualną i kontaktem ze środkami odurzającymi. Przygotowana przeze mnie ankieta zawierała część testową, pozwalającą na zbadanie poziomu wiedzy badanych, drogi nabywania informacji oraz postawy wobec osób zakażonych w klasie i rodzinie, dawała również informacje o inicjacji seksualnej oraz kontakcie ze środkami odurzającymi. Chciałabym podkreślić, że ankieta była anonimowa oraz badani zostali poinformowani o celu badań i pełnej anonimowości wyników.

Pierwotne badania przeprowadzone zostały w 1993r. - w okresie największego boomu informacyjnego na temat AIDS. Z racji mojej późniejszej pracy jako pedagoga szkolnego, celowe wydało mi się ponowne zbadanie - po ośmiu latach - tymi samymi technikami w grupie o takim samym założeniu metodologicznym niektórych zagadnień: jaki obecnie poziom wiedzy na temat zagrożenia prezentuje grupa badana oraz jakie zmiany zaszły w drogach uzyskiwania informacji.

(...)

Pełna publikacja (prezentacja wyników badań) dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Beata Krzemińska


Zaświadczenie onlinenumer online: 112 gości

reklama