Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8448
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przyczyny zaburzeń artykulacji

Zrozumiałą mowę zapewnia prawidłowe funkcjonowanie aparatu wykonawczego mowy, który jest niezbędny do artykulacji i obejmuje mięśnie warg, język, podniebienie, struny głosowe i mięśnie oddechowe.

Obok aparatu wykonawczego dużą rolę odgrywa aparat odbiorczy mowy, który ma za zadanie różnicowanie i dekodowanie słyszanych dźwięków.

Jeśli któryś z tych aparatów zawiedzie - prowadzi to najczęściej do powstania wad wymowy.

Sam termin wada wymowy oznacza odstępstwa od ogólnopolskich norm wymawianych, czyli jest to samoistne występowanie zaburzenia mowy, polegające na nieprawidłowej realizacji głosek.
(G. Demel, "Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola", WSiP, Warszawa, 1978, s.32)


REKLAMA

Według A. Balejki dyslalia to "zaburzenie mowy polegające na niemożności prawidłowego wymawiania jednego, bądź kilku dźwięków. Jest to zaburzenie dźwiękowej strony języka, wyrażające się w formie zniekształcania głosek, bądź w formie takiego ich zastępowania, że w rezultacie brzmienie jest niezgodne ze społeczną normą wymawianiowa"
(A. Balejko, Sprawdź, jak mówię i wymawiam. Dyslalia-dysleksja", Orthdruk, Białystok 2003)

Wady wymowy u dzieci przejawiają się w różny sposób i w różnym stopniu.

Przyczyną wad wymowy są najczęściej nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu narządów artykulacyjnych lub zaburzenia słuchu fonematycznego.

Przyczyny te można podzielić na wewnątrzpochodne (tkwiące w dziecku) i zewnątrzpochodne (środowiskowe).

Do czynników wewnątrzpochodnych zaliczamy:
- niską sprawność ruchową narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego)
- wady zgryzu i anomalie zębowe (wymowa międzyzębowa)
- upośledzenie słuchu fizjologicznego (zaburzenia artykulacji, melodii, intonacji, elizje)
- nieprawidłową budowę aparatu mowy (rozszczep podniebienia, warg, zbyt duży lub mały język, skrócone wędzidełko)
- przerost trzeciego migdałka (nosowanie, wymowa międzyzębowa)
- dysfunkcję słuchu fonematycznego (odpowiadającego za procesy analizy i syntezy słuchowej)

Do czynników zewnątrzpochodnych (tkwiących w rodzinie) należą:
- mówienie do dziecka językiem nianiek (spieszczanie)
- nadmierny rygoryzm lub liberalizm co do mowy dziecka
- ograniczone kontakty z matką do 2. roku życia dziecka
- zaniedbania zdrowotne matki w ciąży (niedożywienie, używki)
- niewłaściwa atmosfera rodzinna
- nieprawidłowe wzorce wymowy w domu
- brak okazji do rozwijania mowy (rozmowy, czytanie książek, oglądanie ilustracji, gry językowe).

Bibliografia:
1. G. Demel, "Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola", WSiP, Warszawa, 1978
2. A. Balejko, "Sprawdź, jak mówię i wymawiam. Dyslalia-dysleksja", Orthdruk, Białystok 2003

Agnieszka Łysoń
Przedszkole Publiczne nr 5
w Ząbkowicach Śląskich


Zaświadczenie onlinenumer online: 59 gości

reklama