Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
833
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Edukacja regionalna w szkole ponadgimnazjalnej

Edukacja regionalna jest jednym z priorytetów programu w zreformowanej szkole.
Opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenie z dnia 15 lutego 1999 roku, /Dz. U. 1999 Nr 14, poz. 129/ o "Edukacji regionalnej", sprawiło, że problematyka regionalna stała się nierozłączną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego. Program MENiS umożliwia młodzieży poznawanie swego środowiska lokalnego już od dzieciństwa, dlatego też należy wdrażać go na każdym etapie kształcenia, stosując formy i metody pracy dostosowane do percepcji młodzieży.

Zgodnie z "podstawą programową" treści edukacji regionalnej nauczania w Szkole Ponadgimnazjalnej obejmują:

 • dzieje regionu na tle historii Polski i Europy.
 • specyfikę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną, kulturową regionu w relacji z innymi regionami Polski i Europy.
 • przeszłość regionu, jego dziedzictwo kulturowe jako podstawa rozumienia współczesności regionu.
 • perspektywy i szanse rozwoju regionu we współpracy krajowej i międzynarodowej.
 • promocję regionu w kraju i za granicą.


  REKLAMA

  Realizacja powyższych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz wynikająca z nich realizacja zadań wychowawców klasowych ma na celu wyposażenie ucznia w nadrzędne wartości życia szkolnego, rodzinnego i społecznego. Program regionalny jest odpowiedzią wychowawców na propozycję stworzenia ciekawej oferty dydaktyczno-wychowawczej i pozalekcyjnej. Zadania wychowawcze wynikają z działania nowoczesnej szkoły opartej na europejskich standardach.

  Nadrzędnym celem edukacji regionalnej jest ukształtowanie trwałych więzi z Małą Ojczyzną, świadomość własnych korzeni, odnajdywanie w kulturze źródeł najistotniejszych wartości, zaangażowanie do aktywnego działania na rzecz środowiska. Edukacja regionalna w nauczaniu ponadgimnazjalnym ma za zadanie uświadomić młodzieży piękno najbliższej okolicy i miejsca zamieszkania, poczucie własnej tożsamości i oryginalności. Znajomość tradycji własnego regionu ułatwia orientację w środowisku, w którym żyje młodzież. Poznanie tradycji danej społeczności, jej wyjaśnianie i odtwarzanie pozwala zrozumieć specyfikę kulturową i wierzytelność ludzi zamieszkałych na danym terenie. Budzenie uczuć emocjonalnych w stosunku do "Małej Ojczyzny" ułatwia rozwijanie uczuć patriotycznych do kraju, w którym żyjemy, a losy "Małych Ojczyzn" stanowią kulturę narodu polskiego. Realizacja treści regionalnych sprzyja korelacji edukacji ponadgimnazjalnej. Należy je realizować łącząc kształcenie polonistyczne, historyczne, biologiczne, geograficzne. Podejmując tematykę o miejscach pamięci narodowej w Koszalinie można udać się na wycieczkę do miejsc wyżej wymienionych (edukacja geograficzna i historyczna). Następnie można napisać sprawozdanie z wycieczki (edukacja polonistyczna).

  Aby zajęcia o regionie były ciekawe należy ustawicznie wzbogacać i doskonalić warsztat pracy nauczyciela. tj. gromadzić wszelkie wiadomości o okolicy i regionie w postaci literatury, przewodników, albumów, artykułów z prasy lokalnej. Istotną rolę pełni współpraca ze środowiskiem lokalnym, samorządowym oraz instytucjami zajmującymi się propagowaniem wiedzy o regionie tj. muzeum, biblioteką, domem kultury. Stanowi to aktywne uczestnictwo w życiu "Małej Ojczyzny". Na uwagę zasługuje organizowanie wystaw regionalnych, gdzie można spotkać się z twórcami ludowymi, porozmawiać o ich życiu i twórczości. Takie spotkania z ciekawymi ludźmi wpływają na kształtowanie postaw u uczniów, którzy pragną naśladować danego artystę, bo jak mówi Antoine de Saint-Exupéry "w każdym z nas tkwi Mozart".

  Najważniejszą rolę w realizacji treści regionalnych odgrywa bezpośredni kontakt ucznia z otoczeniem - czyli wycieczki terenowe. Stanowią atrakcyjną i aktywną formę zdobywania wiedzy przez samodzielne odkrywanie śladów przeszłości. Wycieczki terenowe oprócz walorów poznawczych kształtują zasady harmonijnego współżycia w zespole, uczą samorealizacji, tolerancji, kultury zachowania. To też okazja do wyrabiania sprawności fizycznej i upowszechnienia form aktywnego wypoczynku.

  Oto kilka przykładów wycieczek po mieście oraz najbliższej okolicy:

 • wycieczka na Górę Chełmską (Krzyżankę) - najwyższe w tej części Pomorza Zachodniego wzniesienie 137 m n.p.m., na którym znajduje się wieża widokowa, fragment murów kościoła z początku XIX w oraz fundamenty średniowiecznej kaplicy;
 • wycieczka do Muzeum Okręgowego przy ul. Młyńskiej 37-39 - zwiedzenie wystawy, spotkanie z P. kustosz muzeum;
 • wycieczka do Miejskiego Ośrodka Kultury w Koszalinie - zwiedzanie wystawy, spotkanie z P. Danutą Jurszewicz (osobą odpowiedzialną za upowszechnianie kultury filmowej) w celu poznania spektrum działania MOK i wpływu instytucji na życie kulturalne regionu. Zwrócenie uwagi na spotkania filmowe, które są doskonałą promocją Koszalina w kraju;
 • wycieczka do Domacyna (35 km od Koszalina trasą do Szczecina, zjazd w lewo za Kozią Górą) - niewielka wieś, w której znajduje się dziesięciometrowa figura Matki Boskiej Królowej Narodów, ufundowana przez naród filipiński;
 • wycieczka do Strzekęcina (10 km od Koszalina w stronę Połczyna Zdroju), gdzie znajduje się odrestaurowana posiadłość pomorskiego rodu von Kamecke;
 • wycieczka do Tychowa (ok. 32 km trasą do Połczyna Zdroju) - na cmentarzu komunalnym znajduje się największy w Polsce głaz narzutowy, naniesiony przez lodowiec;
 • wycieczka do Grzybnicy (ok. 20 km od Koszalina trasą do Poznania, zjazd za m. Mostowo) - "Kamienne kręgi" - prehistoryczne cmentarzysko, powstałe około I wieku n. e., założone prawdopodobnie przez plemiona Gotów.

  Problematyka regionalna była zawsze obecna w szkole. Często jednak była traktowana wybiórczo. Reforma oświaty sprawiła, że "Edukacja regionalna" stała się integralną częścią procesu dydaktyczno wychowawczego. Najwięksi twórcy kultury, w tym Stanisław Staszic, patron naszej szkoły odwołują się często do swego dziedzictwa narodowego i regionalnego. Edukacja regionalna łączy przeszłość z teraźniejszością "Małej Ojczyzny". Pokazuje zmiany jakie dokonały się na gruncie gospodarczo-ekonomicznym, ideologicznym i historycznym. Uczy dystansu wobec pomników minionych epok. Kształtuje światopogląd młodego człowieka. Zawirowania historii widoczne są choćby w procesie zmian nazewnictwa ulic czy wymiany postaci na cokołach pomników będących odbiciem naszej neutralności i zmienności preferencji społecznych w stosunku do uznawanych i akceptowanych autorytetów. Pokazuje jak kapryśna jest ludzka natura i jak złudna może okazać się sława pośmiertna. Wszystkiemu towarzyszy przemijalność (edukacja filozoficzna).

  Edukacja regionalna jest także doskonałym sposobem na zobrazowanie zmian zachodzących w kulturze naszego kraju. Dominują imprezy masowe o niskim poziomie kulturalnym ukazujące minimalizm społeczny towarzyszący prowincji borykającej się z brakiem środków. Kolejnym elementem jest postmodernizm - zjawisko kulturowe widoczne w Koszalinie. Zaobserwować możemy je w układzie architektonicznym miasta. Spacerujących ulicą Piłsudskiego przykuwa osobliwe sąsiedztwo nowoczesnej technologii urbanistycznej - budynek Radia Koszalin a obok tradycyjne kamienice pozbawione uroku z odrapaną elewacją - relikt przeszłości. Wyczerpanie kultury to znak naszych czasów, a także dwoistości duchowej człowieka, w której wzniosłe mity i symbole sąsiadują z miejską subkulturą, prozą życia i tandetą. To także najlepsze zwierciadło obrazu, o którym chciałoby się powiedzieć "a to Polska właśnie", albo oto starzejący się kosmos.

  Wciąż wielu młodych koszalinian żyje w cieniu "Małej Ojczyzny", nie chce się integrować z regionem, gdyż odczuwa kompleks prowincjonalnego życia. Dopiero obcowanie na żywo z instytucjami kulturalno-usługowymi, wyjście poza schemat zajęć w ławce szkolnej, daje możliwość przełamania stereotypów myślenia i pokazania wyjątkowości naszego miejsca na ziemi nie tylko przez warunki klimatyczne, ale także nowoczesność, której na co dzień nie zauważamy, a która zbliża nas do świata rozwoju cywilizacyjnego i nie różni poziomu naszego życia w porównaniu z innymi zakątkami kraju.

  mgr inż. Jerzy Jasiakiewicz
  mgr Anna Szynkiewicz
  Centrum Kształcenia Ustawicznego im St. Staszica w Koszalinie


 • Zaświadczenie online  numer online: 85 gości

  reklama