Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8290
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Agresja

Agresja jest zjawiskiem powszechnym, coraz intensywniej roztaczającym swoje kręgi zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród dorosłych. Żeby opracować i wcielić w życie skuteczne sposoby profilaktyki, należy dokładnie rozeznać się w istocie tego zjawiska, źródłach i przyczynach agresji wśród dzieci i młodzieży.

Agresja (łać. agressio) czyli napaść - to wroga, napastliwa postawa lub zachowanie się względem kogoś lub czegoś. To takie zachowanie, które jest umyślnym działaniem na szkodę jednostki lub jej własności i tego działania nie da się społecznie usprawiedliwić. Dla zaspokojenia własnych potrzeb lub z powodów trudno wytłumaczalnej wrogości, agresywny człowiek oddziałuje agresywnym zachowaniem lub przemocą na osoby lub przedmioty ze swojego otoczenia. Agresja jest dla człowieka naturalną i niezależną od cech kulturowych formą reakcji. Podobnie jak inne zwierzęta mamy wrodzony instynkt do agresywnego zachowania wobec naszego gatunku (Stevenson, Haberman 2001, 253:255).

ilustracja

Prezentacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Aneta Krzyżanowska
Artur Krzyżanowski


Zaświadczenie onlinenumer online: 53 gości

reklama