Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8277
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rozbudzanie potrzeb ekologicznych jako zadanie dla przedszkola i rodziny

"Nie wystarczy wiedzieć, trzeba to stosować,
Nie wystarczy działać, trzeba jeszcze chcieć"
(Goethe)

We współczesnych czasach coraz więcej mówi się o skażonym środowisku przyrodniczym, które już osiągnęło stopień zanieczyszczenia niebezpieczny dla życia.
Obowiązkiem dorosłych a szczególnie nauczycieli i rodziców jest więc edukacja ekologiczna dzieci - taka, by ich intuicyjne i pozytywne nastawienie do przyrody stawało się zachowaniem celowym, by ukształtował się w nich inny styl życia, nowy sposób współdziałania - w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.
W wychowaniu ekologicznym nie wolno pominąć walorów estetycznych, etycznych i emocjonalnych. Jeśli to wszystko będzie brane pod uwagę - to wtedy dzieci będą czuły się i będą wiedziały, że są częścią świata przyrody. Zrozumieją także, że muszą tak postępować, by nie zakłócić równowagi funkcjonowania bogatego świata organizmów, gdyż każdy z nich jest bezwzględnie potrzebny. Cele poznawcze powinny więc obejmować wiedzę o środowisku, jego ochronie i zagrożeniu. Cele te powinno łączyć się z odpowiednim kształtowaniem postaw nacechowanych wrażliwością i szacunkiem dla środowiska, całej ożywionej przyrody oraz racjonalnego i przemyślanego wykorzystania jej bogactw.


REKLAMA

Ważną rolę w tym procesie odgrywają zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Wiedzę przyrodniczą kształtujemy przez całe życie, a edukacja przyrodnicza w przedszkolu - to jeden z bardzo ważnych etapów tego procesu. Jakość i zakres doświadczeń przyrodniczych dzieci zależy w dużej mierze od wpływu środowiska, w którym żyją. Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w relacje z bliższym i dalszym otaczającym je światem - jest więc elementem systemu ekologicznego.
W przedszkolu jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej, ponieważ nie ma tam granic między przedmiotami. Szansą spełnienia przewidywanych oczekiwań jest zamierzona, dobrze przemyślana i zorganizowana praca wychowawczo - dydaktyczna nauczyciela, w której wykorzystuje on całe bogactwo środków, metod i form. Dzieci mogą zaznajomić się ze światem roślin, zwierząt, z przyrodą nieożywioną - a także nauczyć się dostrzegać i przeżywać jej piękno. Obcowanie z przyrodą pozwala także na zdobycie wielu umiejętności i doświadczeń - co na pewno zaprocentuje w przyszłości. Edukacja ekologiczna jest także nierozłącznie związana z działalnością promującą zdrowy styl życia. Dziecko charakteryzuje głód wiedzy, co objawia się serią niekończących się pytań. Należy więc rozbudzać i zaspakajać ciekawość dzieci - a zarazem kształtować poczucie odpowiedzialności za stan przyrody. Dzieci już od najmłodszych lat muszą być świadome, że niszcząc kartki - zubożają lasy, że śmieci należy segregować, że myjąc zęby należy zakręcać kran oszczędzając w ten sposób wodę itd. Edukacja ekologiczna dziecka polega więc na łączeniu ze sobą szeregu elementów związanych z codziennym życiem.
Rozwój aktywności dziecka przedszkolnego uwarunkowany jest przede wszystkim możliwością zaspokajania jego potrzeb i zainteresowań. Treści przyrodniczo - ekologiczne w sposób szczególny tą aktywność wyzwalają, pobudzając dziecko do działania, rozwijają jego osobowość. Aby więc osiągnąć pozytywne rezultaty w działalności ekologicznej - należy dzieciom stwarzać okazje do: obserwowania i oglądania, poznawania i przeżywania, doświadczania i badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia. Wiedza z zakresu ekologii to przede wszystkim problemy i odpowiedzi na pytania; Dlaczego?, Co by się stało gdyby?, Jak to się stało?, Co było przyczyną?

W ramach edukacji ekologicznej należałoby zacząć od przypomnienia dorosłym i dzieciom podstawowych zasad które pomogą w niedopuszczeniu do degradacji środowiska naturalnego.

NIE MARNUJEMY WODY
Edukacja ekologiczna - szczególnie w wymiarze racjonalnego dysponowania zasobami naturalnymi - może zacząć się już w przedszkolnej lub domowej łazience. Przy okazji codziennych czynności higienicznych warto zwracać uwagę dzieci na to, by nie marnowały wody. Połączenie zasady odkręcania wody tylko wtedy kiedy ręce znajdują się pod kranem, z informacją, że w niektórych miejscach na świecie brakuje jej nie tylko do mycia, ale również do picia, pomoże uświadomić najmłodszym, że poprzez swoje działania mogą mieć pewien wpływ na dysponowanie zasobami naturalnymi.


REKLAMA

TWORZYMY KĄCIK PRZYRODY
Obserwowanie procesów zachodzących w przyrodzie zafascynuje każdego przedszkolaka. Do ich uchwycenia wystarczy kilka skrzynek i doniczek w przedszkolnym ogrodzie lub na parapecie w domu .Wspólnie z nauczycielem dzieci sadzą w nich nasiona, regularnie je podlewają i obserwują poszczególne fazy wzrostu. Prowadzenie przedszkolnego ogródka, jak również wspólne wycieczki, są doskonałą okazją do poznawania nowych gatunków kwiatów, krzewów i drzew. W domu rodzinnym dzieci mogą założyć swój ogródek lub opiekować się kwiatami doglądając ich wzrostu i zmian. Można podczas spaceru dziecka z rodzicem zwrócić uwagę na problem zaśmiecania lasów, czy parków oraz przybliżyć najmłodszym ideę obejmowania wybranych gatunków ochroną.

PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM ZWIERZĄT
Przedszkolny ogródek to również miejsce, które odwiedzają rozmaite zwierzęta, m.in. ptaki, wiewiórki, czy owady. Wiosną pod okiem nauczyciela dzieci mogą obserwować nowych lokatorów pobliskich gniazd, a zimą pomagać ptakom poprzez wysypywanie ziaren w przedszkolnym karmniku. Nauce rozpoznawania owadów towarzyszyć powinno uświadamianie przedszkolakom roli tych stworzeń w ekosystemie, będące jednocześnie wyjaśnieniem dlaczego biedronkom, motylom czy dżdżownicom nie należy robić krzywdy, ani się nimi bawić. Warto zachęcić dziecko do posiadania zwierzątka w domu o ile nie ma przeciwwskazań lekarza. Dziecko uczy się opiekować troszczyć, obserwować zmiany w zachowaniu i wzroście zwierzątka. Ważne jest aby uczyć dzieci współczucia do zwierząt opuszczonych, chorych i pozostawionych w schroniskach.

SPRZĄTAJĄC SWOJE RZECZY PORZĄDKUJEMY ŚWIAT
Dbanie o porządek sali czy w domu na własnej półce z zabawkami sprawia że dzieci czują się w tym miejscu dobrze. Podobnie jest ze środowiskiem naturalnym - przyjemnie przebywa się nad rzeką, czy w lesie jeżeli wokół nie ma śmieci. Sprzątanie świata może zacząć się już w przedszkolu - od segregacji śmieci i umieszczania ich w specjalnych pojemnikach przeznaczonych na papier, plastik czy szkło.

Dzieci stać na więcej niż dorosłych - są bardziej naturalne, rzetelne, wytrwałe i opiekuńcze. Edukacja ekologiczna prowadzona systematycznie i kompleksowo - powinna w przyszłości zaprocentować i przynieść efekty. Zdobyta wiedza pozwoli zachować piękno i równowagę w tym fascynującym, tajemniczym świecie - "naszym wspólnym domu".

Lucyna Kraska


Zaświadczenie onlinenumer online: 106 gości

reklama