Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8223
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ścieżka przyrodniczo-historyczna "Platan" w Zasowie

Ścieżka przyrodniczo-historyczna wiedzie przez ciekawy i urozmaicony fragment miejscowości Zasów położonej na północ od Dębicy. Prowadzi ścieżkami przez wielogatunkowy, ponad wiekowy park krajobrazowy, fragment miejscowości w obrębie centrum wsi oraz jedne z najlepiej prosperujących, gospodarstwo szkółkarskie z różnorodnym asortymentem produkcji.

Ścieżka geograficznie usytuowana jest w obrębie Płaskowyżu Tarnowskiego zwanego też Wysoczyzną Tarnowską w Kotlinie Sandomierskiej. Wysoczyzna Tarnowska obejmuje obszar na północny-zachód od Wisłoki. Jest to równina o wysokości od 200 m n.p.m. do 260 m n.p.m.


REKLAMA

Zasów leży na niewielkim wzniesieniu, przez niektórych naukowców zwanym Wyżyną Zasowską. Najwyższy punkt w Zasowie mierzy 246,2 m n.p.m. - na nim zlokalizowano zbiornik wyrównawczy ujęcia wody.

Pod względem geologicznym znajduje się w obrębie wschodniej części Zapadliska Przedkarpackiego, zwanego również basenem wschodnim. Jest ono rowem przedgórskim wyścielonym grubą warstwą utworów miocenu (torton, sarmat). Są to głównie osady ilaste z ławicami piasku i przewarstwieniami gipsu i anhydrytu. Zalegają one niezgodnie na utworach prekambryjskich, paleozoicznych i mezozoicznych,

(...)

ilustracja

Obszerna, bogato ilustrowana publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Aneta Tęcza-Raś


Zaświadczenie onlinenumer online: 84 gości

reklama