Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8197
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój emocjonalny dziecka

Na rozwój emocjonalny dziecka w sposób bardzo istotny wpływają postawy rodziców. Różni autorzy rozmaicie definiują termin "postawa" i istnieją poważne trudności w jego uściśleniu. Według A.Kozłowskiej "postawa jest to tendencja do względnie trwałego, niezmiennego sposobu zachowania wobec jakiejś sytuacji czy osoby".

Postawy rodzicielskie mieszczą się treściowo w postawach ogólnych i należą do postaw personalnych. W piśmiennictwie zarówno psychologicznym, jak i pedagogicznym niewiele jest definicji postawy rodzicielskiej. Próby jej sformułowania na gruncie polskim podjęli: M.Ziemska, J.Rembowski, M.Łobocki.

Według M.Ziemskiej postawa rodzicielska to "nabyta struktura poznawczo-uczuciowo-wolicjonalna ukierunkowująca zachowanie się rodziców wobec dziecka". Nie chodzi tu o krótkotrwałe nastawienie czy przejściowe strony psychiczne, lecz o element emocjonalny, który dominuje nad składnikiem intelektualnym w sposobie odnoszenia się do dziecka i postępowania z nim. Przedmiotem psychologicznym w określeniu M.Ziemskiej jest dziecko. Rodzice zaś doznają względem dziecka określonych uczuć, które prowadzą do zbliżenia lub oddalenia się od siebie.

J.Rembowski określa postawę rodzicielską (ojcowską i macierzyńską) jako całościową formę ustosunkowania się rodziców (osobno matki, osobno ojca) do dzieci, do technik oddziaływania, do zagadnień wychowawczych, ukształtowaną podczas pełnienia ról i funkcji rodzicielskich.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 59 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Jolanta Czyż


Zaświadczenie onlinenumer online: 46 gości

reklama