Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8127
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Teoretyczne rozważania nad poetyką reportażu

Pierwsza i druga wojna światowa stały się ogromnym bodźcem dla ewolucji reportażu, który poruszał tematy aktualne, interesujące współczesnego człowieka. Gatunek ukształtował się w pełni w drugiej połowie XIX wieku1. Niektórzy upatrują jednak jego początków już w zapisach Biblii czy w dziełach antycznych (Iliada Homera, Zagłada Pompei Pliniusza Młodszego)2. Sama nazwa pochodzi z języka łacińskiego (łac. Reportare - "odnosić, donosić, oddać")3 i już w niej kryje się jedno z podstawowych założeń, mówiące o tym, że jest to relacja zdarzeń, których opowiadający był świadkiem i chce o nich opowiedzieć komuś innemu.


REKLAMA

W dwudziestoleciu międzywojennym reportaż był nazwą określającą formy, które pozostają w ścisłym związku z rzeczywistością, reprezentującą zasadę twórczą zakładającą autentyzm, czyli zgodność treści przekazu z określonym, realnym i sprawdzalnym desygnatem4. Samo pojęcie zostało sformułowane w czasie, kiedy dyskutowano nad programami "nowego realizmu", "autentyzmu", "literatury faktu". Założenia "literatury faktu" po raz pierwszy ogłoszono w Rosji, gdzie grupa literacka "Nowy Lef" opublikowała w 1929 roku tom pod takim właśnie tytułem5. W myśl ich założeń należało odrzucić formy beletrystyczne i wykorzystać te układy zdarzeń i faktów, jakie stwarza życie. Dlatego preferowali min. reportaż, a założenia gatunku zbieżne z wymogami "literatury faktu", zakwalifikowały go w jej obręb.

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 115 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Przypisy:
1 - M. Głowiński i in., Słownik terminów literackich, Ossolineum 1988, s.431.
2 - Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, Ossolineum 1992, s.930.
3 - Tamże.
4 - J. Waloch, Zjawisko zwane reportażem, "Prasa Polska" 1985 nr 12 s.33.
5 - Cytuję za: Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (podróż - powieść - reportaż), Toruń 1966, s.129.

Agnieszka Kaczmarczyk
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Zaklikowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 118 gości

reklama