Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
810
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Programy komputerowe w nauczaniu chemii

Dużą popularnością cieszą się ostatnio multimedialne encyklopedie, leksykony, mapy, słowniki, podręczniki, programy do nauki języków obcych oraz edukacyjne programy przedmiotowe.
Programy edukacyjne są pomocne w pracy dydaktycznej i w przygotowywaniu lekcji przez nauczyciela ale także wspomagają proces uczenia się ucznia. Służą więc nauczycielowi i uczniowi.

W procesie nauczania oraz uczenia się chemii mogą być pomocne, między innymi, następujące programy komputerowe.

 • Chime 2.0.3 - program należy do tzw. wtyczek MS Internet Explorera - programów pomocniczych, pozwalających rozszerzyć możliwości popularnej przeglądarki internetowej. Chime umożliwia wyświetlanie i manipulowanie modelami trójwymiarowymi cząsteczek chemicznych.[3]
  Jest on dostępny do bezpłatnego użytku domowego pod adresem producenta:
  http://www.mdli.co.uk/downloads/chime.html

 • ISSIS Draw - program przeznaczony jest do rysowania wzorów strukturalnych, zwłaszcza związków organicznych. Dostępne są gotowe wzorce wielu cząsteczek. Z łatwością można wprowadzać w dowolnym miejscu ekranu wzory sumaryczne, w których liczby są automatycznie zapisywane jako indeksy dolne. Program jest łatwy w obsłudze. ISSIS nie umożliwia samodzielnego tworzenia modeli trójwymiarowych.[3]

 • ACD Labs Chemsketch - jest to program do tworzenia dwu- i trójwymiarowych struktur związków chemicznych. Program składa się z dwóch modułów: tytułowego programu Chemsketch służącego do tworzenia wzorów strukturalnych związków chemicznych zarówno dwu- jak i trójwymiarowych oraz nakładki Show 3D służącej do przedstawiania narysowanych trójwymiarowych wzorów strukturalnych w bardzo atrakcyjnej postaci modeli np. kulkowych, czaszowych.
  Zasadniczo program służy do rysowania wzorów strukturalnych. Jednak jego możliwości są znacznie większe. Ponieważ w skład dostępnych elementów graficznych wchodzą zarówno różnego typu strzałki jak i znaki łatwe staje się zapisywanie całych równań reakcji wraz z podpisaniem wzorów chemicznych odpowiednimi nazwami.
  Możliwe jest więc przygotowanie np. foliogramów. Może także służyć do prezentacji trójwymiarowych modeli związków chemicznych, a także może ułatwić przygotowanie zestawów pytań na kartkówki i sprawdziany zawierające równania reakcji chemicznych czy wzory strukturalne.
  Program Chemsketch posiada dołączone biblioteki szablonów podzielone na szereg grup tematycznych. Oprócz grup bardziej skomplikowanych związków chemicznych dołączono również szablon zawierający rysunki podstawowego sprzętu chemicznego. Sprzęt ten narysowany jest w porównywalnej skali, co pozwala na konstruowanie różnych zestawów aparatury laboratoryjnej.[2]

 • Reakcje utleniania i redukcji - program multimedialny przygotowany w Zakładzie Dydaktyki Chemii WAM w Poznaniu. Program przybliża zagadnienia reakcji utleniania i redukcji zarówno od strony przebiegu reakcji, jak i jej zapisu znakowego. Zawarte w blokach ćwiczeniowych programu zadania umożliwiają symulację eksperymentów chemicznych prezentujących przebieg reakcji a bloki informacyjne mieszczą odpowiednio dobrane sekwencje filmowe, zadania o różnym stopniu trudności oraz informacje o charakterze teoretycznym. Program skupia uwagę uczących się na doskonaleniu umiejętności zapisywania równań reakcji utleniania i redukcji poprzez zapoznanie z różnymi zasadami bilansowania tych reakcji oraz tworzenia możliwości ćwiczeń pod kontrolą komputera.

 • Energia jądrowa - program multimedialny zrealizowany w Zakładzie Dydaktyki Chemii UAM w Poznaniu. Celem programu jest przybliżenie problemów związanych z energią jądrową, jej pokojowym zastosowaniem oraz wskazanie zagrożeń jakie ona niesie. Program może stanowić uzupełnienie wiadomości z chemii, fizyki oraz ekologii dla uczniów szkół średnich i studentów chemii, ale może być źródłem informacji dla każdego użytkownika, który ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk przyrodniczych. Program ten ma cechy gier symulacyjnych, takie jak: możliwość praktycznego poznawania określonych sytuacji bez ryzyka strat materialnych, zdobywanie doświadczeń w selekcji informacji oraz ich wykorzystaniu w podejmowaniu decyzji, możliwość uczenia się na własnych błędach i obserwacja rezultatów podjętych decyzji, przyzwyczajenie do konieczności dokonywania decyzji w warunkach stresowych.[1]

 • Periodic Puzzle - program w języku angielskim, który można znaleźć na stronie internetowej http://www.dartmouth.edu/~chemlab/info/logistics/info.html.

  (...)

  Opis programu w pełnej wersji publikacji na naszej płycie CD
  Płyta kompaktowa
  serwisu Publikacje edukacyjne

  (...)

  Bardzo pomocny w procesie uczenia się i nauczania jest multimedialny podręcznik do nauczania chemii pt. "Chemia z elementami ekologii" wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

  Treści zawarte w podręczniku zostały opracowane zgodnie z Podstawą programową dla kształcenia chemicznego w gimnazjum z uwzględnieniem ścieżki ekologicznej. Podręcznik ten składa się z trzech części (każda na dwóch dyskach CD-ROM) i obejmuje następujące grupy tematyczne:
  część 1 - Podstawy chemii
  część 2 - Typy związków nieorganicznych
  część 3 - Węgiel i jego związki

  Zawartość ich stanowią:

 • treści odpowiadające Podstawie programowej,
 • system wyjaśniania pojęć wyróżnionych w tekście,
 • sekwencje filmowe prezentujące przebieg eksperymentów chemicznych,
 • dynamiczne modele wybranych pierwiastków i związków chemicznych,
 • animacje komputerowe wyjaśniające przebieg procesów chemicznych,
 • trójwymiarowe modele,
 • układ okresowy pierwiastków chemicznych z informacjami o każdym pierwiastku,
 • ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego wykonania przez ucznia,
 • testy wielokrotnego wyboru,
 • słownik chemiczny,
 • indeks tematów, indeks wideo, indeks animacji.[1]

  Bibliografia 1 - Gulińska H., Burewicz A. - Multimedialne wspomaganie nauczania chemii, Chemia w Szkole Nr 5, WSiP W-wa 2000r., str. 235-245 2 - Ledwig A. - ACD Labs Chemsketch - program do tworzenia dwu i trójwymiarowych struktur związków chemicznych, Chemia w szkole Nr 3, WSiP W-wa 2001r., str. 180-182 3 - Walnik M. - Program Chime 2.0.3 i ISSIS Draw 2.2.1. w dydaktyce szkolnej, Chemia w Szkole Nr 3, WSiP W-wa 2001r str. 182

  Jolanta Mańkowska


 • Zaświadczenie online  numer online: 111 gości

  reklama