Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8034
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dziecko niesłyszące

W rozwoju dziecka głuchego sfera emocjonalna odgrywa rolę pierwszoplanową i nie można jej pominąć przy rozpatrywaniu czynników kształtujących poziom intelektualny i przystosowanie społeczne. Prawidłowo przebiegający rozwój emocjonalny stanowi podstawę do osiągnięcia przez dziecko zdolności przystosowania do otoczenia. Emocjonalne doświadczenia z okresu wczesnego dzieciństwa mocno i trwale zapisują się w psychice, dając znać o sobie w wielu momentach dorosłego życia.

Bardzo istotnym czynnikiem wzmacniającym kształtującą się osobowość dziecka jest więź emocjonalna z rodzicami. Więź ta ma wpływ na przebieg procesu identyfikowania się z jednym z rodziców. Dziecko z silną identyfikacją łatwiej akceptuje normy i polecenia osób dorosłych, rozwija się w nim poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Jest to możliwe wtedy, kiedy poświęca się mu niezbędny czas i w postępowaniu wychowawczym dużo miejsca zajmuje troskliwa wyrozumiałość. Najbardziej szkodliwy jest brak konsekwencji w stosunku do dziecka na co reaguje ono świadomym przeciwstawieniem się poleceniom, traktując je jako zagrażające jego samodzielności.


REKLAMA

W wielu przypadkach, dorośli kładą nacisk tylko na to, by przestrzegać określonych reguł postępowania, w których pierwsze miejsce przypada dyscyplinie wychowawczej i podporządkowaniu dziecka panującym w rodzinie zasadom. Gdy najczęstszymi doznaniami od najbliższych dziecku osób są nakazy i zakazy, to nierzadko dochodzi do poważnych zaburzeń emocjonalnych, które mogą ograniczać lub zakłócać prawidłowy rozwój osobowości. Dziecko głuche nie odbiera dźwięków ze świata otaczającego i może do pewnego stopnia kompensować to sobie wzrokiem, ale bez pełnej możliwości poznania świata za pomocą słów nie jest mu łatwo orientować się w wielu sytuacjach życia codziennego. Nowe osoby, ich rola i znaczenie w interakcji wskutek odcięcia od świata dźwięku są znacznie trudniej spostrzegane i rozumiane. Rodzi to z jednej strony frustrację i bezsilny opór, a z drugiej napawa lękiem przed nieznanym.

Na formowanie się osobowości dziecka głuchego, poza wieloma czynnikami, ogromny wpływ wywiera rozwój fizyczny. Z historii rozwoju nauki medycyny oraz teorii nauczania i wychowania dowiadujemy się, że na temat wpływu głuchoty na fizyczny rozwój dziecka wypowiadane były różnorodne, a niejednokrotnie sprzeczne poglądy. Większość lekarzy i surdopedagogów traktowało dawniej głuchego jako chorego, o znacznych odchyleniach fizycznych w porównaniu z rozwojem jednostek słyszących. Wypowiedzi ówczesnych naukowców o wpływie głuchoty na fizyczny rozwój głuchego odbiły się w opracowaniach pedagogicznych nawet postępowych działaczy. Współczesna wiedza nie potwierdza tamtych doniesień. Dziecko otoczone stosowną opieką ma szansę na prawidłowy, satysfakcjonujący rozwój.

W kształtowaniu relacji emocjonalnych i ważnych dla późniejszych doświadczeń życiowych cech osobowości istotną rolę odgrywa zabawa, poprzez którą dziecko niesłyszące uczy się ważnych dla życia umiejętności, przyswaja ważne dla wielu sytuacji nawyki, wyzwala oryginalną twórczość, dzięki której mają niewątpliwe osiągnięcia w zajęciach plastycznych, technicznych, sportowych itp. Zdobywany sukces, z którym łączy się aprobata społeczna i uznanie rówieśników, jest istotnym warunkiem prawidłowego rozwoju osobowości. Zabawa dość wcześnie zapoznaje dziecko z regułami współżycia z innymi, uczy przestrzegać określonych norm i zasad, ćwiczy wytrwałość, wyzwala inicjatywę oraz wrażliwość. Zabawa powinna dostarczać dziecku przyjemności i wówczas całkowicie zostanie zaangażowana uwaga dziecka, która pobudzi go do samodzielnych poszukiwań i oryginalnego myślenia.

Zabawa stanowi ponadto okazję do wyładowania nagromadzonych napięć i posiada niewątpliwe wartości terapeutyczne w przypadku zachowań nerwicowych, zaniedbań środowiskowych oraz zaburzeń w uczeniu się.

Justyna Jarecka


Zaświadczenie onlinenumer online: 53 gości

reklama