Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8015
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wychowanie a wartości propagowane przez prasę młodzieżową

Niezwykle burzliwy rozwój techniki jest przyczyną wielu zjawisk, które w sposób znaczący wpływają na proces wychowania, rozumiany jako kształtowanie młodego człowieka do pełni dojrzałości. Głównym zadaniem w procesie wychowania jest integracja osobowości młodego człowieka wokół spójnego systemu wartości. Telewizja oraz prasa wprowadzają natomiast duży stopień dezintegracji psychicznej.

Pod pojęciem multimediów rozumie się różnorodne sposoby komunikowania lub przekazywania informacji. Rozwój nauki pozwala na wykorzystanie dla celów przekazu informacji form tradycyjnych, takich jak przekaz ustny, tekst pisany czy obrazowy, jednakże w znacznie zintensyfikowanej formie, zarówno ze względu na ilość informacji przekazywanej w jednostce czasu, jak również na formy jej wyrażania. Cechą charakterystyczną współczesnych form przekazu jest ich silne oddziaływanie emocjonalne oraz nierzadko oddziaływanie na podświadomość.
Można zatem zadać pytanie, czy rozwój nauki i techniki, wyrażający się w upowszechnieniu multimediów, niesie zagrożenia dla rozwoju człowieka?
Mass media stały się wielkim i tajemniczym światem człowieka, wrosły w naszą kulturę. Ten najbardziej wpływowy "świat" przeżywa swój rozkwit.
Środki przekazu - jakże potrzebne współczesnemu człowiekowi, jeśli tylko spełniają podstawowe zadanie, jakim jest mówienie prawdy, kim jest człowiek, jakie jest jego powołanie - potrafią budować, umacniać i poszerzać horyzonty. W dzisiejszym świecie przed miediami nie ma w zasadzie ucieczki, współtworzą i opisują świat oraz rzeczywistość w której żyjemy, poruszamy się. Informują, ale też spekulują, kształtują opinię, śledzą, itp. Mogą być dla człowieka pożytecznym narzędziem, pod warunkiem jednak, że nadawcy są wiarygodni, rzetelni i uczciwi. Ale mogą też być siłą destrukcyjną, złą, bolącą.


REKLAMA

Minęły czasy, kiedy to młodym oferowano zaledwie kilka tytułów prasowych. W tej dziedzinie zaszły ogromne, dynamiczne zmiany, zarówno ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe. Gdy jednak sięgamy po treści odczuwamy wrażenie pustki i relatywizmu moralnego. Z tego obrazu wyłania się świat, pięknych marzeń, dziewcząt i chłopców u progu XXI wieku, świat lansowany przez prasę młodzieżową. Jest to świat antywartości, w którym dobry nastrój emocjonalny jest najważniejszy, świat w którym najważniejszy jesteś ty i twoje potrzeby. Świat, którego znaczącym symbolem są hasła: "żyj na luzie, rób to co chcesz, a zwłaszcza to co sprawia ci przyjemność". Jest to styl życia proponowany młodzieży przez ludzi dorosłych - wydawców gazet, redakcje. Pokazuje się świat jak wielką prywatkę, w której wszyscy się bawią bez konsekwencji i odpowiedzialności. Świat partnerów, w którym zanika pojęcie rodziny.

Wiek dorastania jest okresem buntu i jakże charakterystycznego konfliktu pokoleń, w którym więcej mogą powiedzieć i przekonać inni "anonimowi wychowawcy". Artykuły czytane przez młodzież w trudnym wieku dojrzewania, czasie burzy hormonów i budzących się uczuć, zapadają głęboko w świadomość, często są inspiracją do podejmowania ważnych decyzji.
Pisma młodzieżowe są jednym z najczęściej kupowanym towarem w punktach sprzedaży prasy. Kim są ich nabywcy? Najczęściej młodzież oraz dzieci, czasem nawet nieświadomi treści rodzice. Dokładniejsza analiza zawartości treści wyszczególnia następujące grupy tematyczne:
- seks
- film - plotki i sensacje z życia aktorów
- muzyka - plotki i sensacje z życia gwiazd muzyki
- jak być piękną - moda i uroda
- reklama.
Najczęściej nabywane gazety przez młodzież, a szczególnie dziewczyny to: "Dziewczyna", "Bravo", "Bravo - Girl", "Popcorn". Pisma te propagują swobodne, a zarazem powierzchowne podejście do sfery erotycznej, a ich głównym wyróżnikiem jest pożądanie, a nie uczucie, szacunek i inne, powierzchownie przyjmowane za pozytywne wartości. Przykładowo w "Dziewczynie" aż 25% zawartości gazety stanowi tematyka seksu, w "Bravo Girl" 30%. Bywają numery, które zaopatrzone są w specjalne wkładki tematyczne, np. "Miłość i przyjemność - studium seksuologiczne". Już na okładce możemy przeczytać co zawiera numer: "klucz do orgazmu, mastrurbacja - mit i tabu, ten pierwszy raz - jak i kiedy, jakie pieszczoty podniecają chłopaka, erotyczne fantazje - czułe i dzikie, rozkosz dotykania własnego ciała". A oto pytania do dziewcząt: Ile lat miałaś, kiedy pierwszy raz spałaś z chłopcem? Ankieta zaczyna się od wieku 13 lat, następne pytanie: z iloma chłopcami spałaś - ankieta dowodzi, że z pięcioma i więcej. Z ankiety jednocześnie wynika, że tylko 37% to dziewczyny które z nikim nie spały, z jednym spało 35%, z dwoma 11%, z trzema 9%, z czterema 5%.


REKLAMA

Fałszywy obraz ludzkiej płciowości dostarczany w dawkach systematycznych przynosi zawsze skutki tragiczne. Badania japońskie i amerykańskie dokumentują, że im wcześniejszy i częstszy kontakt z pornografią, tym większa tendencja do zachowań kryminalnych, alkoholizmu, rozwiązłości, trywializowania okrucieństwa. To właśnie dlatego mamy młodociane matki, ojców 13-letnich i nieszczęśliwe młode małżeństwa, które muszą funkcjonować, bo uwierzyli w hasło "bezpiecznego seksu".

Oto miejsce dla wychowania do takiego odbioru mass mediów, aby ich użytkownik mógł kiedyś z wdzięcznością stwierdzić, że dzięki temu jako człowiek staje się bardziej człowiekiem. Zadanie dla rodziców jako pierwszych i niezastąpionych wychowawców oraz dla szkoły, która z natury swojej powinna mieć specjalistów: wychowawców, pedagogów, którzy nauczą młodych refleksyjnego i krytycznego odbioru mediów, aby młody człowiek nie zatracił sensu swojego życia. Tylko świadome, zintegrowane, długofalowe i nierepresywne wychowawczo oddziaływanie społeczeństwa może ten wielce niekorzystny trend rozwojowy zmienić.

Trzeba dziś w sposób szczególny pamiętać, że wolnym jest tylko ten człowiek, który potrafi świadomie i odpowiedzialnie posługiwać się własnym rozumem dla rozróżniania prawdy od fałszu, sam sobie wytycza cele i ma siłę do nich dążyć. Ta nowa refleksja powinna być ważnym wskazaniem dla wszystkich dorosłych, przede wszystkim dla rodziców, gdyż to zazwyczaj w domu dziecko przebywa najdłużej, czyli najdłużej też "konsumuje" świat kreowany przez media.

Bibliografia:

  • Kornas-Biela D. "Pornografia krzywdą wyrządzoną rodzienie"; Służba Życiu, Zeszyty Problemowe, nr 1-2, Kraków 2000;
  • Urbaniak A. "Multimedia a wychowanie"; Katecheza, Zeszyt 3, Poznań 2001;
  • Zielińska I. "Prasa młodzieżowa a wartości rodzinne"; referat wygłoszony na Seminarium "Media i Rodzina", Kraków 1998;

    Agnieszka Broś


  • Zaświadczenie online    numer online: 45 gości

    reklama