Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8005
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Różne formy tańca w programie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Napisana przeze mnie praca na temat "Różne formy tańca w programie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie" ma charakter teoretyczno-badawczy. W poszczególnych rozdziałach zostały ukazane najistotniejsze treści.

W części teoretycznej nakreśliłam taniec w świetle literatury dokonując przeglądu dostępnych mi pozycji literackich do przedstawienia tańca dzieci i młodzieży, charakteryzując jego wpływ na poszczególne sfery osobowości. Następnie ukazałam charakterystykę tańca wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, mając na uwadze jego wszechstronne oddziaływanie. Przedstawiłam także terapię tańcem, jak również charakterystykę metod i form tańca w programie zajęć. Podsumowaniem punktów teoretycznych są moje własne przemyślenia dotyczące poruszanej problematyki.

Kolejna część pracy ma charakter badawczy. Przedstawiłam w niej wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań wśród dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu. Ukazałam najciekawsze formy taneczne w ocenie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, a także treści programowe zajęć z podziałem na różne formy taneczne. W części kolejnej przedstawiłam przewidywane osiągnięcia po zakończonych zajęciach oraz sposoby ewaluacji zajęć. W ten sposób dokonałam analizy form tanecznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.


REKLAMA

Z napisanej pracy wynika, że taniec cieszy się dużym zainteresowaniem wśród badanych bez względu na wiek i płeć, jak również jest popularną formą spędzania czasu wolnego.

Wstęp

Taniec jest jedną z najstarszych form ruchowych, uprawianych przez człowieka, która dostarcza wiele emocji w każdym wieku. Taniec był i nadal jest ważnym elementem obrzędów, zwyczajów, jest także środkiem komunikacji oraz specyficznym rodzajem spędzania czasu wolnego. Jego ślady sięgają epoki prehistorycznej, gdzie pierwotny taniec był odzwierciedleniem zjawisk, które człowiek obserwował w swoim otoczeniu oraz przeżyć, które dostarczało mu życie codzienne.

Istnieje bardzo wiele definicji tańca, spośród których każda posiada swoje walory. Wg Jerzego Habeli "taniec to układ rytmicznych ruchów ciała, wyrażający pewne stany psychiczne, któremu towarzyszy odpowiednio zrytmizowana muzyka lub wyłącznie tylko element rytmiczny; taniec towarzyszy człowiekowi stale(...), początkowo miał znaczenie tylko obrzędowe i kultowe, później towarzyskie; jego charakterystyczne formy związane są z charakterem danej grupy ludzi, z ich temperamentem, zwyczajami, obyczajowością warunkami społecznymi(...)"(1).

Taniec to najprzyjemniejszy sposób dbania o swoje zdrowie, a na dodatek dostępny dla każdego bez względu na płeć, wiek, kondycję fizyczną. Siedzący tryb życia, ani skromny budżet domowy nie są przeszkodą by móc tańczyć. Wystarczy trochę wolnego miejsca i muzyka by poczuć wpływ tańca na nasze ciało, zdrowie i psychikę, gdyż taniec to: wyprostowana sylwetka, sprężysty chód, lepsza koordynacja ruchowa, utrata zbędnych kilogramów i wiele innych zalet, których nie sposób wszystkich wymienić.

Ta forma ruchu szczególnego znaczenia nabiera w rozwoju psychofizycznym dziecka, dlatego też jest on uwzględniany w programach nauczania i systemach edukacyjnych jako forma zabawy, element nauczania, a przede wszystkim jako czynnik wychowania fizycznego.

W trakcie pisania pracy wykorzystałam wiedzą zdobytą podczas różnych szkoleń i kursów, a także swoje własne doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Każdego dnia staram się im pomóc w rozwoju posiadanych przez nich zdolności i predyspozycji, stwarzając sytuacje, w których mogłyby się one ujawnić. Taniec jest właśnie taką formą, która ma bezpośredni i pozytywny wpływ na rozwój poszczególnych procesów poznawczych, osobowości i umiejętności społecznych. Podczas zajęć należy dowartościować niepełnosprawnych uczestników, pobudzając ich do artystycznej aktywności i prezentacji, która zapewni im sukces, a także zaspokoi akceptację i uznanie. Wdrażając poszczególne treści zajęć zwracam uwagę na indywidualne możliwości uczestników, stan zdrowia, przygotowanie do codziennego życia, tak aby mogły one właściwie funkcjonować w życiu społecznym i umiały właściwie kierować swoim zachowaniem.

W swojej pracy zawodowej bardzo często podejmuję się zadań związanych z organizowaniem imprez okolicznościowych obchodzonych w ośrodku i wiem, że nic bardziej nie uświetnia i upiększa tego rodzaju uroczystości jak występy taneczne, które są dla uczestników radosnym przeżyciem i niewyczerpalnym źródłem motywacji, osiągnięć, własnej oceny i zadowolenia. Dlatego uważam, że taniec powinien być jedną z form pracy na lekcjach wychowania fizycznego, a także należy go propagować na wszelkich innych zajęciach, gdyż jest to umiejętność, którą powinni uczniowie posiąść w szkole, tak jak umiejętność czytania i pisania. Wyrobienie umiejętności tanecznych jest przydatne na całe życie, potrzebne dla duszy i ciała.

1 - J. Habela, Słownik muzyczny, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1988, s.55.

(...)

ilustracja

Pełna, obszerna praca dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Marlena Zjawińska


Zaświadczenie onlinenumer online: 190 gości

reklama