Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7962
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Bezpieczny przedszkolak

Projekt edukacyjny dla wychowania przedszkolnego.

Elementarną potrzebą każdego dziecka jest poczucie bezpieczeństwa. Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym zadaniem nauczycieli.

Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo koncentruje się zwykle wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach i uświadomienie im niebezpieczeństw z zabaw w źle wybranym miejscu oraz ze strony dzikich zwierząt.

W dzisiejszych czasach istnieje wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, na które w dużej mierze narażone są zwłaszcza małe dzieci. Charakteryzuje je brak przewidywania skutków podejmowanych działań, silna koncentracja na zachowaniu "tu i teraz", słaba kontrola własnych emocji, a także niewielkie doświadczenie życiowe i wąski zasób technik radzenia sobie z różnego typu problemami. Ich łatwowierność i naiwność są często przyczyną wielu tragicznych zdarzeń.


REKLAMA

Obowiązkiem nas dorosłych jest wyposażenie dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją - w zdolności radzenia sobie z nimi.

Poprzez realizację przygotowanego programu chciałabym wyposażyć dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

Spotkania z osobami zajmującymi się na co dzień dbaniem o bezpieczeństwo, przykłady zajęć i zabaw, odpowiednio przekazywane utwory literatury dziecięcej służą kształtowaniu tych nawyków i postaw o wiele efektywniej niż moralizowanie i przestrogi.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 8 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Danuta Danek


Zaświadczenie onlinenumer online: 40 gości

reklama