Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7896
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt edukacyjny zajęć z wychowania fizycznego do realizacji w IV etapie edukacyjnym

Zachodzące zmiany w systemie organizacyjnym oświaty w kraju wzbudzają wiele kontrowersji i dyskusji, temat wprowadzenia nowej podstawy programowej zwłaszcza w realizacji programów nauczania z wychowania fizycznego wywołał wiele różnych opinii.

Często boimy się zmian i nowych rozwiązań, z przyzwyczajenia i naturalnej niechęci do nowych wyzwań przed którymi stają nauczyciele i pedagodzy, tak aby iść z "duchem z czasu".

Transformacja ustrojowa, gwałtowne zmiany zachodzące w naszym kraju, zwłaszcza od początku lat 90 ubiegłego wieku, otwarcie i czerpanie wzorców z "zachodu", zmieniała mentalną stronę społeczeństwa. Postęp cywilizacyjny i rozwój technologi informacyjnej, stosunek młodzieży i rodziców do nas pedagogów wymusza zmiany podejścia do wykonywanego zawodu - z misji do rzetelnego fachowego podania usług edukacyjnych.


REKLAMA

Możliwości wyborów szkół, niż demograficzny, konkurencja w zawodzie i oczekiwania wśród rodziców zmieniły charakter pracy nauczyciela, wymusza ciągłe szkolenie, doskonalenie i zwiększoną efektywność w pracy. Poprzednie metody nauczania, organizacyjna strona pracy zmieniają się i nie można stwierdzić że są złe lecz często nie adekwatne do wspomnianych potrzeb.

W szeroko rozumianej kulturze fizycznej, najważniejszą stroną jest wyposażenia ucznia w zasób wiadomości i umiejętności w celu wykorzystania ich w przyszłym dorosłym życiu. Mamy za zadanie wpoić nawyki zdrowego aktywnego stylu spędzania czasu wolnego, przeciwstawić się patologi, agresji, zagrożeniom nałogów i wychować zdrowe społeczeństwo w proporcjonalnym zintegrowanym rozwoju intelektualno-fizycznym. Wykorzystanie możliwości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej teraz i w przyszłości, dbałość o własne zdrowie poprzez ruch, zasady zdrowego odżywiania, zachowanie się na imprezach masowych i sportowych, zdrowa rywalizacja w duchu fair-play - oto najważniejsze aspekty nowej podstawy programowej i przedstawiony projekt edukacyjny stara się je spełnić.

Projekt który przedstawiam jest częściowo realizowany od kilku lat w Zespole Szkół im.Jana Wyżykowskiego w Głogowie.
Sprawdził się, a pozytywny rezultat i efekt przedsięwzięcia w tego typu placówce (młodzież licealna, z technikum i wcześniej szkoły zawodowej) jest potwierdzeniem możliwości realizacji we wszystkich typach szkół. Wprowadzenie zajęć fakultatywnych, charakter międzyrocznikowy, międzyklasowy a nawet międzyszkolny pomoże z powodzeniem w takiej formie realizować program nauczania z wychowania fizycznego. Zajęcia w tej formie już są prowadzone w IV etapie edukacji, zwłaszcza w przygotowaniu do egzaminu maturalnego i jest nieunikniony w przyszłości, należy się do tego przygotować i czerpać wzorce z już realizowanych projektów i programów

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 123 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Tadeusz Karpowicz


Zaświadczenie onlinenumer online: 88 gości

reklama